Niezłomny w złamanych czasach – o Kardynale Stefanie Wyszyńskim, Prymas Tysiąclecia – debata