Targi Wydawców Katolickich

SZANOWNI WYDAWCY I WYSTAWCY!

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XXVI Targach Wydawców Katolickich, które odbędą się w dniach od 23 – 26 kwietnia 2020 r. Targi, tak jak poprzednie, odbędą się w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim, Plac Zamkowy 4, Warszawa. Arkady Kubickiego – miejsce znajdujące się w centrum Stolicy, w którym organizowanych jest wiele ekspozycji targowych, wystawienniczych, kulturalnych. Poprzednie edycje naszych Targów ukazały, że to dobre miejsce dla naszej wciąż rozwijającej się imprezy targowej.

Tegoroczne Targi odbywać się będą w tradycyjnym terminie tj. przed 2. Niedzielą po Wielkanocy. Naszą imprezą, Targami – Świętem Dobrej Książki – pragniemy włączyć się w realizację hasła Duszpasterskiego Eucharystia daje życie. Rok I: Wielka Tajemnica wiarya także w trwający Jubileusz 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Wydarzeniami targowymi pragniemy włączyć się w Rok Świętego Jana Pawła II,  Świętego który zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy, a jego zdecydowana obrona praw naszego narodu uczyniła najważniejszym z ojców niepodległości Polski; oraz w wydarzenie Roku, Beatyfikację Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, odpowiadając na apel Metropolity warszawskiego Kardynała Kazimierza Nycza, „o zaangażowanie się w popularyzowanie osoby Prymasa Wyszyńskiego, który był nie tylko człowiekiem Kościoła, ale ważną postacią narodu i  państwa”.

Wydarzeniami targowymi pragniemy również włączyć się w 100-lecie Bitwy Warszawskiej („Cud nad Wisłą”), która została uznana za 18. przełomową bitwę w historii świata. Zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i zatrzymała marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią.

Niech zatem spotkanie ze słowem w każdym jego wymiarze: mówionym, pisanym, drukowanym, ilustrowanym obrazem i dźwiękiem będzie czasem „rozszerzonej i pogłębionej katechezy, dążenia do dojrzałości w wierze przez nawrócenie w wymiarze osobistym i społecznym oraz życie w radości i nadziei, momentem podjęcia działań zmierzających do ukształtowania w wiernych duchowości chrzcielnej, która winna w nas dojrzewać i rozwijać się na drodze dorosłego życia, po przyjęciu chrztu.

Sale spotkań autorskich, prezentacji, debat czy promocji będą w salach Zamku Królewskiego oraz pobliżu Arkad Kubickiego, w przygotowanym namiocie. Chcielibyśmy, aby formuła imprezy, z natury targowa, wzbogacona została różnorodnymi wydarzeniami towarzyszącymi. Dlatego zachęcam Wystawców do przygotowania licznych spotkań promocyjnych jak i spotkań autorskich. Od tych spotkań w dużej mierze zależeć będzie jak XXVI Targi Wydawców Katolickich będą postrzegane przez media, przez odwiedzających, a ostatecznie będą zachęcały tych ostatnich do odwiedzenia Arkad – Sali Targowej.

Zapraszam i zachęcam także Wydawców do zgłaszania swoich publikacji wydanych w roku 2019 do XXII edycji Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2020. Odpowiednie materiały zostały wysłane do Państwa pocztą elektroniczną w odrębnej przesyłce mailowej. Wszelkie formularze zgłoszeniowe i informacje na temat Nagrody jak i Targów są na bieżąco zamieszczane na naszej stronie internetowej www.swk.pl

W tym roku, wzorem poprzedniej edycji Targów, zostanie zorganizowane stoisko wspólne dla zainteresowanych Wystawców, na którym można będzie wykupić jedną czy więcej półek książkowych. Mam nadzieję, że to przyczyni się także do większego zaprezentowania dorobku edytorskiego.

Bardzo proszę o terminowe przesyłanie materiałów i zgłoszeń do 29 lutego 2020 r. – decyduje data stempla pocztowego.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Wydawców i Wystawców i już teraz oczekuję na wspólne spotkanie w kwietniu, podczas XXVI Targach Wydawców Katolickich.

ks. Roman Szpakowski sdb
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Wydawców Katolickich

Aktualności