Umiemy uczyć się na błędach? – rozmowa z profesorem dr hab. Andrzejem Nowakiem