Ukaże się książka o więzi Franciszka z Janem Pawłem II