Uchwycić ten jedyny, wyjątkowy moment – rozmowa z Adamem Bujakiem