Targi 2019

SZANOWNI WYDAWCY I WYSTAWCY!

Tegoroczne Jubileuszowe Targi odbywać się będą w Wielkim Poście przed 5. Niedzielą Wielkiego Postu, ze względu na późny termin Świąt Zmartwychwstania Chrystusa Pana. Naszą imprezą, Targami – Świętem Dobrej Książki – pragniemy włączyć się w realizację hasła Roku Duszpasterskiego Duch, który umacnia miłość. Rok II: W mocy Bożego Ducha, a także w trwający Jubileusz 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Jubileuszowych XXV Targach Wydawców Katolickich, które odbędą się w dniach od 4 – 7 kwietnia 2019 r. Targi, tak jak poprzednie, odbędą się w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim, Plac Zamkowy 4, Warszawa. Arkady Kubickiego – miejsce znajdujące się w centrum Stolicy, w którym organizowanych jest wiele ekspozycji targowych, wystawienniczych, kulturalnych. Poprzednie edycje naszych Targów ukazały, że to dobre miejsce dla naszej wciąż rozwijającej się imprezy targowej.

Jubileuszowe Targi wpisują się również w Jubileusz 25-lecia istnienia Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, które powstało 4 grudnia 1993 r.

Wydarzeniami targowymi pragniemy włączyć się także w Jubileusz 100-lecia powstania Konferencji Episkopatu Polski i Jubileusz 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Stolicą Apostolską; w 40. rocznicę pierwszej wizyty św. Jana Pawła II w Ojczyźnie oraz 100-lecie powstania Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

Wydarzeniami targowymi pragniemy również włączyć się w 450-lecie podpisania Unii Lubelskiej, która scalała unią realną Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie, powołując do życia Rzeczpospolitą Obojga Narodów.

Pragniemy również włączyć się w Rok Stanisława Moniuszki, w 200. rocznicę urodzin kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie, twórcy polskiej opery narodowej, który „był wzorem patrioty, a utwory Kompozytora do dziś stanowią inspirację dla wielu artystów, a w czasach jemu współczesnych tworzyły paletę barw, za pomocą której Polacy odmalowywali najpiękniejsze odcienie patriotycznych uczuć i narodowej tożsamości”..

            Niech zatem spotkanie ze słowem w każdym jego wymiarze: mówionym, pisanym, drukowanym, ilustrowanym obrazem i dźwiękiem będzie czasem „rozszerzonej i pogłębionej katechezy, dążenia do dojrzałości w wierze przez nawrócenie w wymiarze osobistym i społecznym oraz życie w radości i nadziei, momentem podjęcia działań zmierzających do ukształtowania w wiernych duchowości chrzcielnej, która winna w nas dojrzewać i rozwijać się na drodze dorosłego życia, po przyjęciu chrztu.

Sale spotkań autorskich, prezentacji, debat czy promocji będą w salach Zamku Królewskiego oraz pobliżu Arkad Kubickiego, w przygotowanym namiocie. Chcielibyśmy, aby formuła imprezy,
z natury targowa, wzbogacona została różnorodnymi wydarzeniami towarzyszącymi. Dlatego zachęcam Wystawców do przygotowania licznych spotkań promocyjnych jak i spotkań autorskich. Od tych spotkań w dużej mierze zależeć będzie jak Jubileuszowe XXV Targi Wydawców Katolickich będą postrzegane przez media, przez odwiedzających, a ostatecznie będą zachęcały tych ostatnich do odwiedzenia Arkad – Sali Targowej.

Zapraszam i zachęcam także Wydawców do zgłaszania swoich publikacji wydanych w roku 2018 do XXI edycji Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2019. Odpowiednie materiały zostały wysłane do Państwa pocztą elektroniczną w odrębnej przesyłce mailowej. Wszelkie
formularze zgłoszeniowe i informacje na temat Nagrody jak i Targów są na bieżąco zamieszczane na naszej stronie internetowej www.swk.pl

W tym roku, wzorem poprzedniej edycji Targów, zostanie zorganizowane stoisko wspólne dla zainteresowanych Wystawców, na którym można będzie wykupić jedną czy więcej półek książkowych. Mam nadzieję, że to przyczyni się także do większego zaprezentowania dorobku edytorskiego.

Bardzo proszę o terminowe przesyłanie materiałów i zgłoszeń do 22 lutego 2019 r. – decyduje data stempla pocztowego.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Wydawców i Wystawców i już teraz oczekuję na wspólne spotkanie w kwietniu, podczas XXV Targach Wydawców Katolickich.

PLIKI DO POBRANIA:

Zaproszenie
Regulamin
XXV Targów Wydawców Katolickich
Zgłoszenie udziału
Zgłoszenie udziału

Zgłoszenie reklamy

Zgłoszenie reklamy
Wpis do katalogu
Wpis do katalogu
Rezerwacja miejsca na parkingu
Rezerwacja miejsca na parkingu
Zgłoszenie imprezy towarzyszącej
Zgłoszenie imprezy towarzyszącej