Rozmowa z Grzegorzem Czerwickim – „Nie jesteś skazany”