Lepiej opowiedziana ludzka historia – za pomocą filmu czy może dobrze napisanej książki? – debata