Jan Paweł II, czy Karol Wojtyła? Dziedzictwo papieża Polaka wciąż nieodkryte – debata