25 Targi Wydawców Katolickich
25 Targi Wydawców Katolickich


XV Targi Wydawców Katolickich – komunikat końcowy

poniedziałek, 27 Kwi 2009; SWK PL

Dobiegły końca XV Targi Wydawców Katolickich. W ciągu trzech targowych dni imprezę odwiedziło ponad 7200 osób, które miały możność spotkania się z niemal 100 autorami i gośćmi, uczestniczącymi w otwartych dyskusjach bądź też promującymi swoje książki. Odbyło się w tym czasie kilkanaście paneli oraz kilkadziesiąt spotkań z twórcami na stoiskach wydawców, wiele tytułów na Targach miało swoją premierę, a najbardziej oczekiwaną była zapowiadana przez Wydawnictwo Serafin publikacja książki Francesco Castellego – Przesłuchanie Ojca Pio. Odtajnione archiwa Watykanu. Zresztą, osobie zakonnika z Pietrelciny poświęcona była niemal cała sobota.

Organizatorami tych Jubileuszowych Targów, nad którymi patronat objęli kard. Józef Glemp, Prymas Polski, ale i biskupi Warszawy: abp Kazimierz Nycz i abp Henryk Hoser, było Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. Od niedawna przewodniczy mu ks. Roman Szpakowski SDB, na co dzień dyrektor Wydawnictwa Salezjańskiego z Warszawy. Goście Honorowi w tym roku przyjechali zaś z Czech i Słowacji.

Z czeskiej Pragi przybyli więc przedstawiciele Wydawnictwa Portal oraz Telewizji Noe. Wydawnictwo Portal, co warto zauważyć, to jeden z większych domów wydawniczych u naszych południowych sąsiadów. Jego właścicielami są prascy salezjanie. Rocznie publikuje ponad 100 nowych tytułów z różnych dziedzin: od specjalistycznych słowników, poprzez książki z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii i politologii, aż po podręczniki do zarządzania i prace dotyczące religioznawstwa i duchowości. Drugi z gości – Telewizja Noe, nadająca za pośrednictwem satelity, to stacja niekomercyjna, w której logo zapisano: «Telewizja Dobrych Nowin».

Słowację reprezentowały Wydawnictwo Don Bosco oraz TV LUX, pierwsza katolicka telewizja w tym młodym kraju powstała w roku 2008. Don Bosco z siedzibą w Bratysławie to już dość znana oficyna. Powstała w 1994 roku i prowadzona jest przez salezjanów. Publikuje książki adresowane do młodzieży i rodziców o charakterze katechetycznym i edukacyjnym.

Obecny na otwarciu Targów ks. abp Kazimierz Nycz podkreślił, iż czuje się ich współgospodarzem. Dodał przy tym, że z wielką radością i nadzieją oczekuje tych dni, które stają się wielkim świętem wszystkich, którym książka religijna jest szczególnie bliska. Odczytano także list Prezydenta RP, jaki został skierowany do uczestników tej tak potrzebnej imprezy.

Emocji dostarczył już pierwszy dzień Targów. Miała wówczas miejsce dyskusja: «Kościół a polskie spory okresu transformacji». Punktem wyjścia stała się zaś książka Henryka Skorowskiego SDB o tym samym tytule, wydana staraniem Wydawnictwa UKSW. Autor stawia w niej tezę, że Kościół po 1989 roku wciąż aktywnie uczestniczy w życiu publicznym. I bynajmniej to nic złego, bo też „sfera społeczno-polityczna jest kontekstem życia człowieka”, zatem – uzasadniał dalej ks. Skorowski – jeśli „Kościół chce mu [człowiekowi] pomóc w zbawieniu, to nie może w takim razie milczeć na temat otaczającej go rzeczywistości”. Uczestniczący w panelu dr Antoni Dudek wręcz zachęcał Kościół do większej aktywności. Mówił: „Wiele spraw ma pozornie charakter polityczny, a w gruncie rzeczy są to głębokie problemy etyczno- moralne, wobec których polscy biskupi powinni zajmować stanowisko”. Wspierał i istotnie rozszerzał to stanowisko dr Paweł Lisicki, który poszedł w określeniu miejsca Kościoła najdalej. Uznał bowiem, że bycie ‘sumieniem narodu’, to dziś zbyt mało, dlatego też Kościół nie powinien się ograniczać tylko do ocen, „aby faktycznie pełnić rolę sumienia w społeczeństwie demokratycznym – mówił naczelny „Rzeczpospolitej” – Kościół musi nie tylko do sfery politycznej się odnosić, ale jeszcze znaleźć kogoś, kto jego pomysły wprowadzi w życie, inaczej będzie się zamykał w wieży z kości słoniowej”. W tym dniu miał też miejsce panel «Jakich chcemy mieć księży». I tu bazą była również książka – O kapłaństwie, celibacie i małżeństwie z rozsądku [Wydawnictwo M], będąca zapisem rozmów z o. Joachimem Badenim OP, jakie przeprowadziła Alina Petrowa-Wasilewicz. Wzięli w niej udział m.in. o. Maciej Kosiec OP oraz ks. prof. Piotr Mazurkiewicz. Timbre tego spotkania dobrze oddaje uwaga Aliny Petrowej-Wasilewicz, która zauważyła, że „ksiądz, który jest blisko Boga, budzi zaufanie świeckich i przyciąga ich do wspólnoty parafialnej czy duszpasterskiej”. To zresztą w pełni opisuje i ojca Badeniego.

Drugi dzień Targów, sobota, zdominowany został przez postać Ojca Pio. Poświęcono mu krótkie przedstawienie: Święty i inkwizytor – fragmenty przesłuchań Ojca Pio, odbyła się też konferencja prasowa poświęcona książce Przesłuchanie Ojca Pio. Odtajnione archiwa Watykanu, której autor, włoski historyk, ks. Francesco Castelli spotykał się z ogromnym zainteresowaniem i mediów, i licznie odwiedzających go czytelników. W tym dniu promowano także Słownik języka boskiego [Wydawnictwo M], na który złożyły się rozmowy ks. Kazimierza Sowy ze znanymi osobami dzielącymi się swym doświadczeniem wiary. W drugiej połowie dnia dyskutowano nad fenomenem Siostry Faustyny, podejmując zagadnienie rozpoznawania doświadczeń nadprzyrodzonych. Nieco później prawdziwe tłumy wsłuchiwały się w rozmowę Jolanty Mysiakowskiej, Jakuba Gołębiewskiego oraz Anny Karoliny Piekarskiej, autorów książki Aparat represji wobec księdza Jerzego Popiełuszki 1982–1984, która ukazała się staraniem IPN-u. Spotkanie prowadził dr Jan Żaryn. Jolanta Mysiakowska, odpowiadając na jedno z pytań, jakie padły w tej żywej i interesującej dyskusji, zauważyła, że ,,czymś porażającym jest fakt, iż, co wynika z dokumentów, donosiciele przejmowali język komunistów, nazywając Mszę za ojczyznę zgromadzeniami politycznymi”. W tym miejscu należy dodać, że pośród donosicieli, którzy posługiwali się tym ‘nowym językiem’ byli i znani księża. Jednym z nich o pseudonimie ‘Jankowski’ okazał się ks. Michał Czajkowski. Ta dyskusja, chwilami burzliwa, zdaje się dowodzić, na co zwrócił uwagę Jan M. Ruman, red. naczelny „Biuletynu IPN”, że „żyjemy w takich czasach, że prawda musi kosztować, ale mamy nadzieje – podkreślił – na lepsze czasy”. Także w sobotę zastanawiano się nad zagrożeniami duchowymi. Temu problemowi przyglądał się o. Aleksander Posacki, jezuita, który tuż przed Targami opublikował monumentalną Encyklopedię zagrożeń duchowych [Polwen].

Ale nie tylko magia i czary lub też wciąż niejasne karty historii najnowszej przyciągały odwiedzających sobotnim popołudniem warszawskie Stegny. Otóż ze Stanów Zjednoczonych przybyła specjalnie na Targi Dann Eden, autorka książki Dreszcz czystości [W Drodze], zachęcająca do czystego seksu, odpowiedzialności i dojrzałości duchowej. A wiedziała, o czym mówi, mając na uwadze swe bogate doświadczenia singla, który skosztował więcej niźli w istocie chciał. Tego dnia podpisywali swe książki m.in. o. Leon Knabit, laureat Nagrody Głównej Feniks 2009, Piotr Kraśko [Rok reportera – Księg. Św. Jacka] oraz przybyły z opactwa Notre Dame d’Aiguebelle trapista Michał Zioło, by składać podpis na swych nagrodzonych Feniksem w kategorii ‘literackiej’ Listach do Lwa [W Drodze].Co ciekawe, w tym dniu pojawiła się kolejna targowa nowość pióra ojca Michała – Dziennik Galfryda [W Drodze].

Warto jeszcze zauważyć jedno sobotnie spotkanie: «Teściowa – twój przyjaciel czy wróg?», poświęcone książce braci Wareckich Jak być teściową? [Wydawnictwo Księży Marianów MIC] i dowodzące, jak wiele różnych aspektów życia poruszanych jest podczas targowych paneli i dyskusji.

Sobotni wieczór to już tradycyjnie czas wręczenia ‘Feniksów’, czyli nagród Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. W tym roku wręczano je po raz jedenasty, choć to już dwunasta edycja tej nagrody. Nagrodą główną Feniks 2009 został uhonorowany o. Leon Knabit, bendyktyn z Tyńca, za m.in. – jak napisano w uzasadnieniu – „za styl i osobowość, pełną łagodności oraz wyrozumiałości, spiętą katolicką stanowczością, jak też i ujmującą bezpośredniością”. Odbierając nagrodę z rąk ks. kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski, laureat nawet nie krył swego wzruszenia, co znalazło wyraz w krótkim, lecz pełnym prostoty i mądrości podziękowaniu. Feniksa ‘diamentowego’ otrzymał wieloletni organizator tych Targów – ks. Marek Otolski. Przyznano także Feniksa ‘specjalnego’. Trafił on do Agencji Wydawniczej a linea za „dzieło przypominające średniowieczną katedrę, ułożone z wielu konfesyjnych i literackich kamyków, pełne językowego dostojeństwa i prostoty zarazem”. A takim w istocie okazała się praca Ojcze nasz – nasz. Przekłady, parafrazy i inne literackie opracowania Modlitwy Pańskiej, którą przygotował do druku Jan A. Choroszy. Nadto przyznano Feniksy w siedmiu kategoriach konkursowych oraz jedenaście wyróżnień [pełna informacja na stronie: http://swk.pl/feniks/laureaci/]. Uroczystość wręczenia statuetek Feniksa i pamiątkowych dyplomów, która zgromadziła blisko tysiąc osób, uświetnił koncert Państwowego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca ‘Mazowsze’ im. T. Sygietyńskiego. Dodajmy jeszcze, że autorką tych już bardzo prestiżowych statuetek, które wręczał ks. abp Henryk Hoser, jest Anna Wolska.

Niedziela była ostatnim dniem Targów. W tym dniu miała miejsca ważna debata dla małżonków zwłaszcza: «Seks, jakiego nie znacie». Poprowadził ją o. Ksawery Knotz, autor książki o tym samym tytule. Było gorąco, ciekawie i spontanicznie. W pewnym momencie ojciec Knotz wykrzyknął: ,,Seks ratuje małżeństwa!”, a była to reakcja na historię opowiedzianą przez jedną z obecnych na sali słuchaczek. W tym samym dniu debatowano o katolickim feminizmie.

Podsumowując, powiedzmy jeszcze, że na tych XV, jubileuszowych, Targach Wydawców Katolickich obecni byli wszyscy najwięksi [WAM, Znak, W drodze, Księgarnia św. Wojciecha, Księgarnia św. Jacka, Salwator, Wydawnictwo M, Edycja św. Pawła, Biały Kruk, Wyd. Sióstr Loretanek, Wydawnictwo Księży Marianów MIC czy IW PAX]. Wystawiało się zaś bez mała 90 wydawców książki religijnej. I po raz kolejny okazało się, iż mimo tak wielu patronatów Stowarzyszenie Wydawców Katolickich w ich organizacji i w dźwiganiu ciężarów finansowych może liczyć tylko na uczestników tych Targów…

Wszelkie informacje o XV Targach Wydawców Katolickich dostępne są na stronie internetowej pod adresem: swk.pl.

Znany jest już termin XVI Targów Wydawców Katolickich, które odbędą się w dniach 16-18 kwietnia 2010 roku w Warszawie. Już dziś na nie zapraszamy.

Ks. Roman Szpakowski SDB
[prezes SWK oraz dyrektor XV TWK]

Krzysztof R. Jaśkiewicz
[rzecznik prasowy XV TWK]

.PATRONI MEDIALNI XXI Targów Wydawców Katolickich w Lublinie
GOŚĆ NIEDZIELNY N NIEDZIELA N IDZIEMY N TVP LUBLIN N RADIO LUBLIN N LubelskaTV N N BIBLIOTEKA ANALIZ N KAI N e-KAI N GŁOS KATOLICKI N SIÓDMA DZIEWIĘĆ N RADIO NADZIEJA N NIECODZIENNIK N Magazyn Literacki KSIAZKI N NOTES Wydawniczy N PODLASIE24.PL N KATOLICKIE RADIO PODLASIE N RADIO PLUS N RADIO CENTRUM N KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ N Radio Warszawa N KURIER LUBELSKI N DZIENNIK WSCHODNI N LUBELSKI SERWIS INFORMACYJNY N NASZE MIASTO N RYNEK KSIĄŻKI N WIADOMOŚCI KSIĘGARSKIE N ORSZAK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA N
PARTNERZY Stowarzyszenia Wydawców Katolickich
Drukarnia im. Adama Półtawskiego N Wydawnictwo JEDNOŚĆ N NOWY TYDZIEŃ N Drukarnia DRUK-INTRO N Festiwal Filmów Niepokalanów N N TOYOTA Marki N N
SWK.pl powered by WordPress - Unnamed