WALNE ZGROMADZENIE SWK

wtorek, 1 Gru 2009; SWK PL

Szanowni i Drodzy Członkowie
Stowarzyszenia Wydawców Katolickich

Działając na podstawie paragrafu 15 statutu Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje XV Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich w dniu 10 grudnia 2009 r. i zapraszam wszystkich członków do udziału w obradach. Pierwszym terminem otwarcia Walnego Zgromadzenia jest – godz. 10.00, drugim – godz. 11.00.

Obrady Walnego Zgromadzenia SWK odbędą w Domu Prowincjalnym (Inspektorialnym) Towarzystwa Salezjańskiego w Warszawie, ul. Kawęczyńska 53 (Praga-Północ; dojazd tramwajem nr 7 lub 13 do końca pętli; autem do ulicy Targowej, następnie ul. Ząbkowską, która przechodzi w ul. Kawęczyńską i prawie do końca ulicy – widoczna Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa).

Proponowany porządek obrad:

10 grudnia 2009 r. – czwartek
godz. 10.00 – Msza św.
godz. 11.00

 • otwarcie XV Walnego Zgromadzenia SWK,
 • powitanie członków,
 • wybór przewodniczącego zgromadzenia,
 • wybór protokolanta,
 • przyjęcie porządku obrad,
 • powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
 • powołanie Komisji Skrutacyjnej,

godz. 11.30

 • sprawozdanie z pracy Zarządu Stowarzyszenia w okresie 30.09.2008 – 30.10.2009 r.

godz. 12.00

 • sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi,

godz. 12.15

 • dyskusja nad sprawozdaniami

godz. 13.00

 • obiad

godz. 14.00

 • ciąg dalszy nad sprawozdaniem oraz nad programem działania SWK w 2010 roku
 • przyjęcie uchwał w sprawie:
  • programu działania SWK w 2010 r. zgłoszonego przez Zarząd SWK
  • uchwał zgłoszonych przez Komisję Uchwał i Wniosków

godz. 16.00

 • zamknięcie obrad XV Walnego Zgromadzenia SWK – rozjazd

Jednocześnie informuję, że koszt pobytu w Domu Rekolekcyjnym wynosić będzie 50 zł. od osoby i o uiszczenie tej kwoty proszę uczestników Walnego Zgromadzenia u skarbnika SWK. Prosimy też o uregulowanie składek członkowskich. Składki można także przekazać na konto Stowarzyszenia: 96 1240 5963 1111 0000 4799 4984.
Wszelkich informacji na temat zwołanego Walnego Zgromadzenia udziela niżej podpisany: tel. 501 294 449.

Z Chrystusowym pozdrowieniem,
ks. Roman Szpakowski SDB
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Wydawców Katolickich

Pliki do pobrania:
Zwołanie Zgromadzenia
Upoważnienie do uczestnictwa w Walnym ZgromadzeniuPATRONI MEDIALNI XXI Targów Wydawców Katolickich w Lublinie
GOŚĆ NIEDZIELNY N NIEDZIELA N IDZIEMY N TVP LUBLIN N RADIO LUBLIN N LubelskaTV N N BIBLIOTEKA ANALIZ N KAI N e-KAI N GŁOS KATOLICKI N SIÓDMA DZIEWIĘĆ N RADIO NADZIEJA N NIECODZIENNIK N Magazyn Literacki KSIAZKI N NOTES Wydawniczy N PODLASIE24.PL N KATOLICKIE RADIO PODLASIE N RADIO PLUS N RADIO CENTRUM N KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ N Radio Warszawa N KURIER LUBELSKI N DZIENNIK WSCHODNI N LUBELSKI SERWIS INFORMACYJNY N NASZE MIASTO N RYNEK KSIĄŻKI N WIADOMOŚCI KSIĘGARSKIE N ORSZAK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA N
PARTNERZY Stowarzyszenia Wydawców Katolickich
Drukarnia im. Adama Półtawskiego N Wydawnictwo JEDNOŚĆ N NOWY TYDZIEŃ N Drukarnia DRUK-INTRO N Festiwal Filmów Niepokalanów N N TOYOTA Marki N N
SWK.pl powered by WordPress - Unnamed