WALNE ZGROMADZENIE SWK

wtorek, 1 Gru 2009; SWK PL

Szanowni i Drodzy Członkowie
Stowarzyszenia Wydawców Katolickich

Działając na podstawie paragrafu 15 statutu Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje XV Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich w dniu 10 grudnia 2009 r. i zapraszam wszystkich członków do udziału w obradach. Pierwszym terminem otwarcia Walnego Zgromadzenia jest – godz. 10.00, drugim – godz. 11.00.

Obrady Walnego Zgromadzenia SWK odbędą w Domu Prowincjalnym (Inspektorialnym) Towarzystwa Salezjańskiego w Warszawie, ul. Kawęczyńska 53 (Praga-Północ; dojazd tramwajem nr 7 lub 13 do końca pętli; autem do ulicy Targowej, następnie ul. Ząbkowską, która przechodzi w ul. Kawęczyńską i prawie do końca ulicy – widoczna Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa).

Proponowany porządek obrad:

10 grudnia 2009 r. – czwartek
godz. 10.00 – Msza św.
godz. 11.00

 • otwarcie XV Walnego Zgromadzenia SWK,
 • powitanie członków,
 • wybór przewodniczącego zgromadzenia,
 • wybór protokolanta,
 • przyjęcie porządku obrad,
 • powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
 • powołanie Komisji Skrutacyjnej,

godz. 11.30

 • sprawozdanie z pracy Zarządu Stowarzyszenia w okresie 30.09.2008 – 30.10.2009 r.

godz. 12.00

 • sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi,

godz. 12.15

 • dyskusja nad sprawozdaniami

godz. 13.00

 • obiad

godz. 14.00

 • ciąg dalszy nad sprawozdaniem oraz nad programem działania SWK w 2010 roku
 • przyjęcie uchwał w sprawie:
  • programu działania SWK w 2010 r. zgłoszonego przez Zarząd SWK
  • uchwał zgłoszonych przez Komisję Uchwał i Wniosków

godz. 16.00

 • zamknięcie obrad XV Walnego Zgromadzenia SWK – rozjazd

Jednocześnie informuję, że koszt pobytu w Domu Rekolekcyjnym wynosić będzie 50 zł. od osoby i o uiszczenie tej kwoty proszę uczestników Walnego Zgromadzenia u skarbnika SWK. Prosimy też o uregulowanie składek członkowskich. Składki można także przekazać na konto Stowarzyszenia: 96 1240 5963 1111 0000 4799 4984.
Wszelkich informacji na temat zwołanego Walnego Zgromadzenia udziela niżej podpisany: tel. 501 294 449.

Z Chrystusowym pozdrowieniem,
ks. Roman Szpakowski SDB
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Wydawców Katolickich

Pliki do pobrania:
Zwołanie Zgromadzenia
Upoważnienie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
PATRONI MEDIALNI XXV Targów Wydawców Katolickich w Warszawie
Polskie Radio TVP GOŚĆ NIEDZIELNY NIEDZIELA IDZIEMY WPiS DEON PRZEWODNIK KATOLICKI KAI Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji GŁOS OJCA PIO ŻYCIE DUCHOWE N FRONDAN Miłujcie sięN AGAPEN GŁOS POKOJU PROMYCZEK Egzorcysta FAMILIA GLORIA24 WIARA.PL Wydawnictwo SERAFIN ŚWIĘTY WOJCIECH WYDAWNICTWO TEOLOGIA POLITYCZNA SIECI PRAWDY wPolityce.pl wSieci Historii FRATRIA TAK RODZINIE RÓŻANIEC ANIOŁ STRÓŻ BIBLIOTEKA ANALIZ PODLASIE24.PL Radio Watykańskie Magazyn Literacki KSIAZKI NOTES Wydawniczy RYNEK KSIĄŻKI WIADOMOŚCI KSIĘGARSKIE WYDAWCA STACJA7      
PARTNERZY XXV Targów Wydawców Katolickich w Warszawie
  TRAMWAJE WARSZAWSKIE METRO WARSZAWSKIE NARODOWE CENTRUM KULTURY INSTYTUT KSIĄŻKI BIBLIOTEKA NARODOWA MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI Radio Warszawa KATOLICKIE RADIO PODLASIE Radio Niepokalanów Radio GŁOS Caritas Polska POCZTA POLSKA POLREGIO ZAKON MALTAŃSKI EUROPA CHRISTI CHRZEŚCIJAŃSKIE GRANIE TARGI HISTORYCZNE Międzynarodowy Festiwal Filmów Niepokalanów SACROEXPO TOYOTA Marki Forum Izb Gospodarczych STOWARZYSZENIE POLSKICH MEDIÓW KONSORCJUM IZB i ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH TTG WARSZAWSKA IZBA GOSPODARCZA
     
SPONSORZY XXV Targów Wydawców Katolickich
  PKN ORLEN Drukarnia im. Adama Półtawskiego N ARCTIC PAPER Wydawnictwo JEDNOŚĆ
SWK.pl powered by WordPress - Unnamed