25 Targi Wydawców Katolickich
25 Targi Wydawców Katolickich


Walne Zgromadzenie SWK

wtorek, 5 Cze 2018; SWK PL

            Szanowni i Drodzy Członkowie

            Stowarzyszenia Wydawców Katolickich

       Działając na podstawie paragrafu 15 statutu Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich w dniu 18 czerwca 2018 r. i zaprasza wszystkich członków do udziału w obradach. Pierwszym terminem otwarcia Walnego Zgromadzenia jest – godz. 11.00; drugim – godz. 11.30.

       Obrady Walnego Zgromadzenia SWK odbędą w Domu Prowincjalnym Księży Pallotynów w Warszawie, ul. Skaryszewska 12 (Praga-Północ – okolice Dworca Kolejowego: Warszawa Wschodnia).

Proponowany porządek obrad:

18 czerwca 2018 r. – poniedziałek

godz.   10.30 – Msza św.

 11.30 – otwarcie Walnego Zgromadzenia SWK:

  • powitanie członków,
  • wybór przewodniczącego zgromadzenia,
  • wybór protokolanta,
  • przyjęcie porządku obrad,
  • powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
  • powołanie Komisji Skrutacyjnej,

12.00 – sprawozdanie z pracy Zarządu Stowarzyszenia w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017 r.;

12.30 – sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi;

12.45 – dyskusja nad sprawozdaniami;

13.00 – obiad

14.00 – kawa

14.30 – przedstawienie programu działania SWK na rok 2018/2019 i dyskusja nad nim:

– przyjęcie uchwał w sprawie,

– przyjęcie programu działania SWK na 2018/2019 r. zgłoszonego przez Zarząd SWK wraz z poprawkami,

            – przyjęcie  uchwał zgłoszonych przez Komisję Uchwał i Wniosków

15.00 – podsumowanie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia SWK

Z przyczyn obiektywnych, personalnych zmian zachodzących w Wydawnictwach, może okazać się uzupełnienie składu Zarządu, dlatego bardzo gorąco proszę o poważne potraktowanie tego zaproszenia. Gdyby ktoś z członków zwyczajnych nie był w stanie przyjechać proszę o wypełnienie, podpisanie i wysłanie upoważnienia na adres: ks. Roman Szpakowski SDB, ul. Kawęczyńska 53, 03-775 Warszawa lub przekazanie takiego upoważnienia jednemu z Członków Stowarzyszenia.

 

Z Chrystusowym pozdrowieniem,

Roman Szpakowski SDB

 Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Wydawców Katolickich

 PATRONI MEDIALNI XXI Targów Wydawców Katolickich w Lublinie
GOŚĆ NIEDZIELNY N NIEDZIELA N IDZIEMY N TVP LUBLIN N RADIO LUBLIN N LubelskaTV N N BIBLIOTEKA ANALIZ N KAI N e-KAI N GŁOS KATOLICKI N SIÓDMA DZIEWIĘĆ N RADIO NADZIEJA N NIECODZIENNIK N Magazyn Literacki KSIAZKI N NOTES Wydawniczy N PODLASIE24.PL N KATOLICKIE RADIO PODLASIE N RADIO PLUS N RADIO CENTRUM N KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ N Radio Warszawa N KURIER LUBELSKI N DZIENNIK WSCHODNI N LUBELSKI SERWIS INFORMACYJNY N NASZE MIASTO N RYNEK KSIĄŻKI N WIADOMOŚCI KSIĘGARSKIE N ORSZAK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA N
PARTNERZY Stowarzyszenia Wydawców Katolickich
Drukarnia im. Adama Półtawskiego N Wydawnictwo JEDNOŚĆ N NOWY TYDZIEŃ N Drukarnia DRUK-INTRO N Festiwal Filmów Niepokalanów N N TOYOTA Marki N N
SWK.pl powered by WordPress - Unnamed