Walne Zgromadzenie SWK

wtorek, 5 Cze 2018; SWK PL

            Szanowni i Drodzy Członkowie

            Stowarzyszenia Wydawców Katolickich

       Działając na podstawie paragrafu 15 statutu Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich w dniu 18 czerwca 2018 r. i zaprasza wszystkich członków do udziału w obradach. Pierwszym terminem otwarcia Walnego Zgromadzenia jest – godz. 11.00; drugim – godz. 11.30.

       Obrady Walnego Zgromadzenia SWK odbędą w Domu Prowincjalnym Księży Pallotynów w Warszawie, ul. Skaryszewska 12 (Praga-Północ – okolice Dworca Kolejowego: Warszawa Wschodnia).

Proponowany porządek obrad:

18 czerwca 2018 r. – poniedziałek

godz.   10.30 – Msza św.

 11.30 – otwarcie Walnego Zgromadzenia SWK:

  • powitanie członków,
  • wybór przewodniczącego zgromadzenia,
  • wybór protokolanta,
  • przyjęcie porządku obrad,
  • powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
  • powołanie Komisji Skrutacyjnej,

12.00 – sprawozdanie z pracy Zarządu Stowarzyszenia w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017 r.;

12.30 – sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi;

12.45 – dyskusja nad sprawozdaniami;

13.00 – obiad

14.00 – kawa

14.30 – przedstawienie programu działania SWK na rok 2018/2019 i dyskusja nad nim:

– przyjęcie uchwał w sprawie,

– przyjęcie programu działania SWK na 2018/2019 r. zgłoszonego przez Zarząd SWK wraz z poprawkami,

            – przyjęcie  uchwał zgłoszonych przez Komisję Uchwał i Wniosków

15.00 – podsumowanie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia SWK

Z przyczyn obiektywnych, personalnych zmian zachodzących w Wydawnictwach, może okazać się uzupełnienie składu Zarządu, dlatego bardzo gorąco proszę o poważne potraktowanie tego zaproszenia. Gdyby ktoś z członków zwyczajnych nie był w stanie przyjechać proszę o wypełnienie, podpisanie i wysłanie upoważnienia na adres: ks. Roman Szpakowski SDB, ul. Kawęczyńska 53, 03-775 Warszawa lub przekazanie takiego upoważnienia jednemu z Członków Stowarzyszenia.

 

Z Chrystusowym pozdrowieniem,

Roman Szpakowski SDB

 Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Wydawców Katolickich

 
PATRONI MEDIALNI XXV Targów Wydawców Katolickich w Warszawie
Polskie Radio TVP GOŚĆ NIEDZIELNY NIEDZIELA IDZIEMY WPiS DEON PRZEWODNIK KATOLICKI KAI Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji GŁOS OJCA PIO ŻYCIE DUCHOWE N FRONDAN Miłujcie sięN AGAPEN GŁOS POKOJU PROMYCZEK Egzorcysta FAMILIA GLORIA24 WIARA.PL Wydawnictwo SERAFIN ŚWIĘTY WOJCIECH WYDAWNICTWO TEOLOGIA POLITYCZNA SIECI PRAWDY wPolityce.pl wSieci Historii FRATRIA TAK RODZINIE RÓŻANIEC ANIOŁ STRÓŻ BIBLIOTEKA ANALIZ PODLASIE24.PL Radio Watykańskie Magazyn Literacki KSIAZKI NOTES Wydawniczy RYNEK KSIĄŻKI WIADOMOŚCI KSIĘGARSKIE WYDAWCA STACJA7      
PARTNERZY XXV Targów Wydawców Katolickich w Warszawie
  TRAMWAJE WARSZAWSKIE METRO WARSZAWSKIE NARODOWE CENTRUM KULTURY INSTYTUT KSIĄŻKI BIBLIOTEKA NARODOWA MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI Radio Warszawa KATOLICKIE RADIO PODLASIE Radio Niepokalanów Radio GŁOS Caritas Polska POCZTA POLSKA POLREGIO ZAKON MALTAŃSKI EUROPA CHRISTI CHRZEŚCIJAŃSKIE GRANIE TARGI HISTORYCZNE Międzynarodowy Festiwal Filmów Niepokalanów SACROEXPO TOYOTA Marki Forum Izb Gospodarczych STOWARZYSZENIE POLSKICH MEDIÓW KONSORCJUM IZB i ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH TTG WARSZAWSKA IZBA GOSPODARCZA
     
SPONSORZY XXV Targów Wydawców Katolickich
  PKN ORLEN Drukarnia im. Adama Półtawskiego N ARCTIC PAPER Wydawnictwo JEDNOŚĆ
SWK.pl powered by WordPress - Unnamed