Walne zgromadzenie SWK

czwartek, 15 Wrz 2011; SWK PL

Szanowni i Drodzy Członkowie
Stowarzyszenia Wydawców Katolickich
Działając na podstawie paragrafu 15 statutu Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje XVII Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich w dniu 20 września 2011 r. i zapraszam wszystkich członków do udziału w obradach. Pierwszym terminem otwarcia Walnego Zgromadzenia jest – godz. 10.30, drugim – godz. 11.00.

Szanowni Państwo,

jak co roku, w miesiącach jesiennych odbywa się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Podobnie jest i w tym roku. Walne Zgromadzenie odbędzie się 20 września. Będzie to szczególne Walne Zgromadzenie (jak co 3 lata), bowiem jest to Walne Zgromadzenie Wyborcze, czyli wybór nowego Zarządu i innych struktur (Komisji Rewizyjnej).
Myślę, że wszystkim nam, tworzącym segment ruchu wydawniczego katolickiego, zależy na tym, abyśmy byli wspólnie zjednoczeni w działalności, aby nasze posłannictwo było zauważalne na coraz  bardziej “agresywnym” liberalnum laickim polu medialnym, oczywiście zachowując każdy z nas swoją autonomię.
Proponowany porządek obrad:
20 września 2011 r. – wtorek

 • 10.30 – Msza św.
 • 11.00 – otwarcie XVII Walnego Zgromadzenia SWK:
  – powitanie członków,
  – wybór przewodniczącego zgromadzenia,
  – wybór protokolanta,
  – przyjęcie porządku obrad,
  – powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
  – powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 • 12.00 – sprawozdanie z pracy Zarządu Stowarzyszenia w okresie 01.10.2010 – 30.08.2011 r.;
 • 12.30 – sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi;
 •  12.45 – dyskusja nad sprawozdaniami;
 •  13.00 – wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej SWK
 •  14.00 – obiad, kawa
 •  15.00 – przedstawienie programu działania SWK na rok 2012 i dyskusja nad nim:
  – przyjęcie uchwał w sprawie,
  – przyjęcie programu działania SWK na 2012 r. zgłoszonego przez Zarząd SWK wraz  z poprawkami,
  – przyjęcie uchwał zgłoszonych przez Komisję Uchwał i Wniosków
 •  16.00 – podsumowanie i zamknięcie obrad XVII Walnego Zgromadzenia SWK

Obrady Walnego Zgromadzenia SWK odbędą w Domu Prowincjalnym (Inspektorialnym) Towarzystwa Salezjańskiego w Warszawie, ul. Kawęczyńska 53 (Praga-Północ; dojazd tramwajem nr 7 lub 20 do końca pętli; autem do ulicy Targowej, następnie ul. Ząbkowską, która przechodzi w ul. Kawęczyńską i prawie do końca ulicy – widoczna Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa).

Prosimy też o uregulowanie składek członkowskich. Składki można także przekazać na konto Stowarzyszenia: 96 1240 5963 1111 0000 4799 4984.
Wszelkich informacji na temat zwołanego Walnego Zgromadzenia udziela niżej podpisany: tel. 501 294 449.

 

Z poważaniem i pozdrowieniem
ks. Roman Szpakowski sdb
Prezes SWK

 

 

 PATRONI MEDIALNI XXI Targów Wydawców Katolickich w Lublinie
GOŚĆ NIEDZIELNY N NIEDZIELA N IDZIEMY N TVP LUBLIN N RADIO LUBLIN N LubelskaTV N N BIBLIOTEKA ANALIZ N KAI N e-KAI N GŁOS KATOLICKI N SIÓDMA DZIEWIĘĆ N RADIO NADZIEJA N NIECODZIENNIK N Magazyn Literacki KSIAZKI N NOTES Wydawniczy N PODLASIE24.PL N KATOLICKIE RADIO PODLASIE N RADIO PLUS N RADIO CENTRUM N KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ N Radio Warszawa N KURIER LUBELSKI N DZIENNIK WSCHODNI N LUBELSKI SERWIS INFORMACYJNY N NASZE MIASTO N RYNEK KSIĄŻKI N WIADOMOŚCI KSIĘGARSKIE N ORSZAK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA N
PARTNERZY Stowarzyszenia Wydawców Katolickich
Drukarnia im. Adama Półtawskiego N Wydawnictwo JEDNOŚĆ N NOWY TYDZIEŃ N Drukarnia DRUK-INTRO N Festiwal Filmów Niepokalanów N N TOYOTA Marki N N
SWK.pl powered by WordPress - Unnamed