Walne zgromadzenie SWK

czwartek, 15 Wrz 2011; SWK PL

Szanowni i Drodzy Członkowie
Stowarzyszenia Wydawców Katolickich
Działając na podstawie paragrafu 15 statutu Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje XVII Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich w dniu 20 września 2011 r. i zapraszam wszystkich członków do udziału w obradach. Pierwszym terminem otwarcia Walnego Zgromadzenia jest – godz. 10.30, drugim – godz. 11.00.

Szanowni Państwo,

jak co roku, w miesiącach jesiennych odbywa się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Podobnie jest i w tym roku. Walne Zgromadzenie odbędzie się 20 września. Będzie to szczególne Walne Zgromadzenie (jak co 3 lata), bowiem jest to Walne Zgromadzenie Wyborcze, czyli wybór nowego Zarządu i innych struktur (Komisji Rewizyjnej).
Myślę, że wszystkim nam, tworzącym segment ruchu wydawniczego katolickiego, zależy na tym, abyśmy byli wspólnie zjednoczeni w działalności, aby nasze posłannictwo było zauważalne na coraz  bardziej “agresywnym” liberalnum laickim polu medialnym, oczywiście zachowując każdy z nas swoją autonomię.
Proponowany porządek obrad:
20 września 2011 r. – wtorek

 • 10.30 – Msza św.
 • 11.00 – otwarcie XVII Walnego Zgromadzenia SWK:
  – powitanie członków,
  – wybór przewodniczącego zgromadzenia,
  – wybór protokolanta,
  – przyjęcie porządku obrad,
  – powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
  – powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 • 12.00 – sprawozdanie z pracy Zarządu Stowarzyszenia w okresie 01.10.2010 – 30.08.2011 r.;
 • 12.30 – sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi;
 •  12.45 – dyskusja nad sprawozdaniami;
 •  13.00 – wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej SWK
 •  14.00 – obiad, kawa
 •  15.00 – przedstawienie programu działania SWK na rok 2012 i dyskusja nad nim:
  – przyjęcie uchwał w sprawie,
  – przyjęcie programu działania SWK na 2012 r. zgłoszonego przez Zarząd SWK wraz  z poprawkami,
  – przyjęcie uchwał zgłoszonych przez Komisję Uchwał i Wniosków
 •  16.00 – podsumowanie i zamknięcie obrad XVII Walnego Zgromadzenia SWK

Obrady Walnego Zgromadzenia SWK odbędą w Domu Prowincjalnym (Inspektorialnym) Towarzystwa Salezjańskiego w Warszawie, ul. Kawęczyńska 53 (Praga-Północ; dojazd tramwajem nr 7 lub 20 do końca pętli; autem do ulicy Targowej, następnie ul. Ząbkowską, która przechodzi w ul. Kawęczyńską i prawie do końca ulicy – widoczna Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa).

Prosimy też o uregulowanie składek członkowskich. Składki można także przekazać na konto Stowarzyszenia: 96 1240 5963 1111 0000 4799 4984.
Wszelkich informacji na temat zwołanego Walnego Zgromadzenia udziela niżej podpisany: tel. 501 294 449.

 

Z poważaniem i pozdrowieniem
ks. Roman Szpakowski sdb
Prezes SWK

 

 

 
PATRONI MEDIALNI XXIV Targów Wydawców Katolickich w Warszawie
Polskie Radio TVP GOŚĆ NIEDZIELNY DEON NIEDZIELA IDZIEMY DO RZECZY WPiS PRZEWODNIK KATOLICKI KAI Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji GŁOS OJCA PIO ŻYCIE DUCHOWE N FRONDAN Miłujcie sięN AGAPEN GŁOS POKOJU PROMYCZEK Egzorcysta FAMILIA GLORIA24 WIARA.PL Wydawnictwo SERAFIN ŚWIĘTY WOJCIECH WYDAWNICTWO TEOLOGIA POLITYCZNA SIECI PRAWDY wPolityce.pl wSieci Historii FRATRIA TAK RODZINIE RÓŻANIEC ANIOŁ STRÓŻ BIBLIOTEKA ANALIZ PODLASIE24.PL Radio Watykańskie Magazyn Literacki KSIAZKI NOTES Wydawniczy RYNEK KSIĄŻKI WIADOMOŚCI KSIĘGARSKIE WYDAWCA STACJA7 WIRTUALNY WYDAWCA      
PARTNERZY XXIV Targów Wydawców Katolickich w Warszawie
  TRAMWAJE WARSZAWSKIE METRO WARSZAWSKIE NARODOWE CENTRUM KULTURY INSTYTUT KSIĄŻKI BIBLIOTEKA NARODOWA MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI Radio Warszawa KATOLICKIE RADIO PODLASIE Radio Niepokalanów Radio GŁOS Caritas Polska POCZTA POLSKA POLREGIO ZAKON MALTAŃSKI EUROPA CHRISTI CHRZEŚCIJAŃSKIE GRANIE TARGI HISTORYCZNE Międzynarodowy Festiwal Filmów Niepokalanów SACROEXPO TOYOTA Marki Forum Izb Gospodarczych STOWARZYSZENIE POLSKICH MEDIÓW KONSORCJUM IZB i ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH TTG WARSZAWSKA IZBA GOSPODARCZA
     
SPONSORZY XXIV Targów Wydawców Katolickich
  Drukarnia im. Adama Półtawskiego N ARCTIC PAPER N Wydawnictwo JEDNOŚĆ N Drukarnia DRUK-INTRO
SWK.pl powered by WordPress - Unnamed