PROGRAM XXIV TARGÓW

WYDAWCÓW KATOLICKICH

i imprez towarzyszących

12 – 15 kwietnia 2018 r.

Tematy przewodnie:

Jesteśmy napełnieni duchem świętym

Rok poświęcony młodzieży, Ojczyźnie i rodzinom

100 Odzyskania niepodległości przez Polskę

Rok świętego Stanisława Kostki

1050-lecie Biskupstwa w Poznaniu

 

 

Aktualizacja 11.04.2018 godz. 18.00

PDF do pobrania

WTOREK, 10 kwietnia 2018

12.00

 • Konferencja prasowa z udziałem organizatora i współorganizatora Targów – Zarządu Stowarzy- szenia Wydawców Katolickich oraz Dyrekcji Zamku Królewskiego.
 • Ogłoszenie laureatów nagrody MAŁY FENIKS 2018, osób promujących w mediach książkę katolicką      i wartości chrześcijańskie.

Sala Kinowa Zamku Królewskiego, Plac Zamkowy 4.

 

 

CZWARTEK, 12 kwietnia 2018

10.00

 • Otwarcie w Arkadach Kubickiego sali ekspozycji dla zwiedzających.

10.00-10.45

 • WYDAWNICTWO PETRUS – spotkanie autorskie z prof. Krzysztofem Bardskim

Alegoryczno-symboliczna interpretacja Biblii – Ewangelia. A gdyby Jezus urodził się dzisiaj?

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa PEtrus – nr 129

12.00

 • Oficjalne uroczyste otwarcie XXIV Targów Wydawców Katolickich
 1. E. Ksiądz Arcybiskup Salvatore Pennacchio – Nuncjusz Apostolski w Polsce.
 2. Em. Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz – Arcybiskup Metropolita Warszawski
 3. E. Ksiądz Biskup Romuald Kamiński – Ordynariusz Warszawsko-Praski
 4. E. Ksiądz Biskup Artur Miziński – Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu RP

Piotr Gliński – Wicepremier i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kornel Morawiecki – Marszałek Senior Parlamentu

Na uroczyste otwarcie zaproszeni są wszyscy Patroni Honorowi lub Ich Przedstawiciele.

 • Ogłoszenie laureatów Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich „FENIKS 2018”.

Zamek Królewski – Sala Wielka, Plac Zamkowy 4.

13.00

 • Muzeum Niepodległości w Warszawie – podpisywanie katalogu zbiorów Vilniana w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie, w opracowaniu Łukasza Żywka, pod redakcją Tadeusza Autor prezentuje vilniana na tle kolekcji Muzeum Niepodległości. W katalogu zbiorów zostały zamieszczone opisy i fotografie 521 obiektów związanych z Wilnem ze zbiorów Muzeum Niepodległości, wśród któ- rych znajdują się: archiwalia, druki akcydensowe, okolicznościowe i ulotne, grafiki, pamiątki historycz- ne, pocztówki oraz fotografie. Publikację opiniowali do druku: dr Stanisław Dziedzic (Biblioteka Kraków), dr Janusz Gmitruk (Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego), dr hab. Grzegorz Nieć (Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie) i dr Jolanta Załęczny (Muzeum Niepodległości w Warszawie).

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Muzeum Niepodległości – nr 55

13.00-14.00

 • Wydawnictwo ŚWIATŁO-ŻYCIE – Piotr Wołochowicz, współautor serii książek „Wierzące dzieci”, autor

„Wierzące dzieci 3” podpisuje książki. W sobotę zapraszamy na premierę i promocję książki „Wierzące dzieci 3- ugruntowanie i rozwój”.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa ŚWIATŁO-ŻYCIE – nr 2

14.30-15.30

 • TELEWIZJA POLSKA A. – Tango papieża (52’). Autor: Krzysztof Żurowski. Piękny film, o pięknym człowieku, prawie z końca świata, o papieżu Franciszku.

Projekcja filmów – wstęp wolny

Sala Kinowa Zamku Królewskiego, Plac Zamkowy 4.

15.30

 • pl – Niepodległa. Sto lat później – gośćmi będą Jan Edmund Kowalski (dyrektor Biura Progra- mu „Niepodległa”), Piotr Legutko (dyrektor TVP Historia).

Prowadząca Judyta Syrek, z-ca red.naczelnego Stacja7.

Namiot Stacji7.pl

15.40-16.40

 • TELEWIZJA POLSKA A. – Tęcza. Benedykt XVI w Polsce (51’). Autor: Krzysztof Żurowski. W samot- ności i ciszy, papież Benedykt XVI wszedł do byłego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz. Było to podczas Jego pielgrzymki do Polski w 2006 roku.

Projekcja filmów – wstęp wolny

Sala Kinowa Zamku Królewskiego, Plac Zamkowy 4.

16.00-17.00

 • Wydawnictwo JEDNOŚĆ – Zbigniew Sobolewski podpisuje swoje książki.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Jedność – nr 10

16.00-17.00

 • Wydawnictwo Biały Kruk – prof. Waldemar Chrostowski podpisuje swoje książki: 8 błogosła- wieństw, Św. Jan Paweł II na znaczkach pocztowych świata 1978-2005.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Biały Kruk – nr 85

16.50-17.30

 • TELEWIZJA POLSKA A. – Jestem mu wdzięczny (10’). Autorzy: Krzysztof Tadej, ks. Andrzej Ma- jewski. Pierwszy telewizyjny wywiad papieża Benedykta XVI, jednocześnie pierwszy w historii papie- stwa wywiad dla stacji telewizyjnej, w tym przypadku dla Telewizji Polskiej.

Projekcja filmów – wstęp wolny

Sala Kinowa Zamku Królewskiego, Plac Zamkowy 4.

17.00

 • pl – Wolność jest w nas. Spotkanie organizowane przez Muzeum im. Bł ks. Jerzego Popiełuszki z udziałem m.in. o. Jacka Salija OP.

Namiot Stacji7.pl

17.00-18.00

 • Wydawnictwo JEDNOŚĆ – Magda i Mirek Osip Pokrywka podpisują album Polska. Na szlakach Jana Pawła II.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Jedność – nr 10

17:30

 • Wydawnictwo Fronda – Spotkanie promocyjne najnowszej książki prof. Waldemara Chrostowskiego pt. Prawda. Chrystus. Judaizm. W spotkaniu udział weźmie Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika

„Do Rzeczy”. Spotkanie poprowadzi Rafał Tichy.

Sala Koncertowa Zamku Królewskiego, Plac Zamkowy 4.

 

 

PIĄTEK, 13 kwietnia 2018

10.00-18.00

 • Wydawnictwo PAGANINI – Na stoisku wydawnictwa do kupienia książki z dedykacją autorów: Au- gustyna Pelanowskiego i Debory Sianożęckiej.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Paganini – nr 63

10.00-14.00

 • Wydawnictwo JEDNOŚĆ – Joanna Krzyżanek, autorka książek o przygodach Cecylki Knedelek – warsztaty dla

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Jedność – nr 10

11:00 (czas trwania 50 minut)

 • Wydawnictwo Salwator – Premiera książki Patrycji Hurlak O ważnych Rzeczach – konferencja pra- sowa. Wydawnictwo SALWATOR zaprasza na prezentację książki Patrycji Hurlak aktorki znanej m.in. z seriali Klan, Blondynka, autorki książek Nawrócona wiedźma oraz Zakochani są wśród nas. Publikacja, wydana przez Wydawnictwo SALWATOR jest owocem studiów teologicznych podjętych przez autorkę oraz realizacją pragnienia dzielenia się informacjami „o ważnych rzeczach”. Ku wzbogaceniu postrzega- nia jest pierwszą częścią na drodze samorozwoju, którym dzieli się autorka.

Sala w namiocie przed Arkadami Kubickiego Zamku Królewskiego

11.00

 • Premiera albumu „La Capella Sistina”. Wydawnictwo SCRRIPTA MANEANT (Gość Honorowy Tar- gów) i DOM EMISYJNY MANUSCRIPTUM zapraszają na konferencję prasową, na której wywiadów udzielą realizatorzy projektu oraz polski partner

Po raz pierwszy w dziejach Kaplicy Sykstyńskiej koneserzy sztuki, wielbiciele zabytków sakral- nych, a nawet zwykły człowiek mają na wyciągnięcie ręki dzieła wielkich XV-wiecznych ma- larzy włoskich (Michała Anioła, Botticellego, Ghirlandaio, Perugino etc.). Muzea Watykańskie we współpracy ze Scripta Maneant zrealizowały spektakularny projekt wydawniczy, którego efektem jest publikacja dzieł Kaplicy Sykstyńskiej w skali 1:1, zebranych w 27 kilogramowym albumie „La Capella Sistina”.

To epokowe arcydzieło poligraficzne jest wynikiem przeprowadzonej Ekskluzywnej Kampanii Fotograficznej, trwającej 65 nocy podczas których dwóch fotografów – Carlo Vannini i Ghigo Roli – na ponad 1 metrowych rusztowaniach i z 7 metrowymi statywamidokumentowało

 

każdy najmniejszych szczegół wspaniałych dzieł sztuki, robiąc w sumie ponad 270 tysięcy zdjęć w najwyższej rozdzielczości. Całość przedsięwzięcia była możliwa dzięki użyciu specjalnych technik laserowych i zaawansowanego technologicznie sprzętu. Replika Kaplicy Sykstyńskiej w Mexico City była możliwa właśnie dzięki tej kampanii.

Album został wydany w 3 tomach, w gigantycznym formacie (43.5 × 61 cm) na ekskluzywnym papierze (wyprodukowanym w najstarszej w Europie papierni Fedrigoni), który oddaje auten- tyczność kolorów fresków w 99,9%. Narratorem albumu i kuratorem przedsięwzięcia jest histo- ryk sztuki Antonio Paolucci, były dyrektor Muzeów Watykańskich.

Sala Koncertowa Zamku Królewskiego, Plac Zamkowy 4.

11.00-11.45

 • TELEWIZJA POLSKA A. – Historia Zmartwychwstania (20’). Autor: Julia Wołoszyńska-Matysek. Swoista podróż przez historię stworzenia świata i zbawienia, z uwzględnieniem Męki Pańskiej i Zmar- twychwstania, narysowana piaskiem na szkle.

Projekcja filmów – wstęp wolny

Sala Kinowa Zamku Królewskiego, Plac Zamkowy 4.

12:00-13.00

 • Wydawnictwo Kościuszko – Spotkanie dla uczniów klas 4-7 z Małgorzatą Nawrocką i Robertem Ko- ściuszko Tajemnice bohatera literackiego, czyli jak stworzyć dobrą baśń lub powieść.

Niespodzianka: Po warsztatach wszyscy uczestnicy wchodzą za darmo na halę targową.

Namiot przed Arkadami Kubickiego na Zamku Królewskim. Wstęp wolny

12.00-13.00

 • Wydawnictwo JEDNOŚĆ – Magda i Mirek Osip Pokrywka podpisują album Polska. Na szlakach Jana Pawła II.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Jedność – nr 10

12.00-13.00

 • Wydawnictwo Dziecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu – Spotkanie autorkie z Michaelą Pawlik OP

i promocja książki Sidła z Dalekiego Wschodu, oraz konferencja o sektach i dyskusja panelowa.

Sala Kinowa Zamku Królewskiego, Plac Zamkowy 4.

12.00-13.00

 • Wydawnictwo Serafin – zaprasza na Konkurs z nagrodami Co wiesz o ojcu Pio?

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Serafin – nr 132

13.00

 • Pomoc Kościołowi w Potrzebie – Pokaz materiałów filmowych opisujących międzynarodowych projekt muzyczny „Decalogue” z udziałem reżysera Wojciecha

Opis: Oto Dekalog dziesięć słów. Od tych dziesięciu prostych słów zależy przyszłość człowieka  i społeczeństw. Przyszłość narodu, państwa, Europy i świata – Jan Paweł II. Wielcy artyści z różnych stron świata, w różnych językach, różnorodnych stylach i gatunkach muzycznych.

Sala Kinowa Zamku Królewskiego, Plac Zamkowy 4.

13.00-14.00

 • Polskie Centrum św. Hildegardy – Spotkanie autorskie promocja książki Hildegar-dowa Kuchnia Polski, autorzy Alfreda Walkowska, Katarzyna i Lidia Walkowskie.

Sala Koncertowa Zamku Królewskiego, Plac Zamkowy 4

13.00-14.00

 • Wydawnictwo ŚWIATŁO-ŻYCIE – Piotr Wołochowicz, współautor serii książek „Wierzące dzieci”, autor

„Wierzące dzieci 3” podpisuje książki. W sobotę zapraszamy na premierę i promocję książki „Wierzące dzieci 3- ugruntowanie i rozwój”.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa ŚWIATŁO-ŻYCIE – nr 2

14.00–15.00

 • TELEWIZJA POLSKA A. – Świętokradztwo (50’). Autor: Grzegorz Linkowski. Fascynująca opowieść o bezprecedensowej kradzieży, przed 26 laty, bezcennych relikwii Drzewa Krzyża, z bazyliki Ojców Do- minikanów w Lublinie.

Projekcja filmów – wstęp wolny

Sala Kinowa Zamku Królewskiego, Plac Zamkowy 4.

15.00

 • Wydawnictwo Homo Dei – Spotkanie wokół książki Głosy Boga – Kościół, społeczeństwo i Brexit po- prowadzi Wojciech Mikulski SJ – dyrektor Europejskiego Centrum Komunikacji i Kultury, wezmą w nim udział autorzy książki; Małgorzata Glabisz-Pniewska i Jonathan Luxmoore.

Sala w namiocie przed Arkadami Kubickiego Zamku Królewskiego

15.00-16.00

 • Wydawnictwo RÓb to co kochasz – Spotkanie pt. Jaką moc ma przebaczenie? Gościem będzie Marcin Zieliński

Sala w namiocie przed Arkadami Kubickiego Zamku Królewskiego

15.00-16.30

 • Wydawnictwo Serafin – Spotkanie z autorem Piotrem Kwiatkiem OFMCap Psycholog pozytywny. Au- tor podpisuje swoje książki.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Serafin – nr 132

15.10–16.10

 • TELEWIZJA POLSKA A. – Gen miłosierdzia (53’). Autor: Piotr Kot. Film o wyjątkowym człowieku, światowej klasy artyście, powstańcu, świętym Kościoła katolickiego, pełnym poświęcenia dla bied- nych i bezdomnych – bracie Albercie Chmielowskim.

Projekcja filmów – wstęp wolny

Sala Kinowa Zamku Królewskiego, Plac Zamkowy 4.

16:00-17.00

 • pl – Żeńskie kontra męskie. Debata o zakonach – gośćmi będą s. Eliza Myk (dominikanka), s. Anna Pudełko (apostolinka), s. Monika Cecot (pallotynka), o. Jan Szewek (franciszkanin), o. Szymon Hiżycki (opat benedyktynów w Tyńcu), o. Tomasz Nowak (dominikanin). Prowadzenie: Agata Puści- kowska, dziennikarka Gościa Niedzielnego i PR1, autorka książek.

Namiot Stacji7.pl

16.00-17.00

 • Wydawnictwo DREAMS– Lidia Miś podpisuje książki: Pamiętnik z Aniołem Stróżem, Opowieści biblij- ne dziadzia Józefa 1 ST, Opowieści biblijne dziadzia Józefa 2 ST, Opowieści biblijne dziadzia Józefa 3 NT, Opowieści biblijne dziadzia Józefa 4 NT, W pewnym teatrze

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa DREAMS – nr 27

16.00-17.00

 • Wydawnictwo Esprit – Dorota Łosiewicz będzie podpisywała książkę Życie jest cudem.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa ESPIRIT – nr 121

 

16.00-17.00

 • Wydawnictwo Biały Kruk – Krzysztof Szczerski podpisuje swoją książkę Utopia europejska oraz Kazania sejmowe.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Biały Kruk – nr 85

16.00-17.30

 • ROSIKON PRESS – Prezentacja książki UFAJĄCY. Śladami bł. Michała Sopoćki z udziałem Grzegorza Górnego, Janusza Rosikonia oraz bp. Henryka Ciereszko, wicepostulatora w procesie beatyfikacyj- nym księdza Michała Sopoćki.

Sala Koncertowa Zamku Królewskiego, Plac Zamkowy 4.

16.00-18.00

 • Wydawnictwo Biały Kruk – Janusz Szewczak podpisuje swoją książkę Banksterzy. Kulisy globalnej zmowy.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego

– stoisko Wydawnictwa Biały Kruk – nr 85

16.20-16.40

 • TELEWIZJa POLSKa S.A. – Chrześcijanie w Syrii (15’). Autor: Rafał Stańczyk. Opowieść o życiu chrze- ścijan w syryjskim Aleppo, objętym straszną wojną oraz o ich wierze w Chrystusa, dzięki której prze- trwali i zaczynają życie od nowa.

Projekcja filmów – wstęp wolny

Sala Kinowa Zamku Królewskiego, Plac Zamkowy 4.

16.50-17.40

 • TELEWIZJA POLSKA A. – Samotny w sercu dżungli (52’). Autorzy: Jarosław Giermaziak, Mateusz Mularski. Ekipa TVP dociera do peruwiańskiej Amazonii, towarzysząc ks. Józefowi Kamzie, salezjani- nowi, w jego codziennej pracy misyjnej wśród Indian.

Projekcja filmów – wstęp wolny

Sala Kinowa Zamku Królewskiego, Plac Zamkowy 4.

17.00-18:00

 • pl – O co walczą kobiety Goście będą: Weronika Kostrzewa (dziennikarka Radia Plus), Mag- dalena Rigamonti (dziennikarka, autorka książek, Dziennik GP), Aneta Liberacka (redaktor naczelny Stacja7, prezes Fundacji Medialnej 7), Dorota Łosiewicz (dziennikarka, autorka książek; Sieci i TVP), Katarzyna Niedźwiedź-Szałajko (dziennikarka TV Puls). Prowadząca Katarzyna Supeł-Zaboklicka, dziennikarka Radia Warszawa

Namiot Stacji7.pl

17.00-18.00

 • Wydawnictwo JEDNOŚĆ – Zbigniew Sobolewski podpisuje swoje książki.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Jedność – nr 10

17.00-18.15

 • Maryjne Drogi Wolności Prymasa Tysiąclecia – Spotkanie wokół książek, które w roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości przywołują zawierzenie wolności Polaków – Maryi, Jasnogórskiej Królowej Polski. Duchowa intuicja sługi Bożego Prymasa Stefana Wyszyńskiego zabez- pieczenia wolności Narodu w dłoniach Jego Królowej, odzwierciedlała się zarówno w podjęciu Jasno- górskich Ślubów Narodu 1956 roku, programie Wielkiej Nowenny i Akcie Milenijnym z 1966 Ini- cjatorem ich wszystkich był niezłomnie stojący na straży wolności Kościoła i Narodu w Polsce Prymas Tysiąclecia, a miejscem centralnym duchowa stolica Polski – Jasna Góra. Stąd na cały kraj rozchodził się program zabezpieczenia i odnowy chrześcijańskiej tożsamości Polski, realizowany w trwającym od roku 1957 Nawiedzeniu Matki Bożej w Kopii cudownego z Jasnej Góry.

Tę niezwykle ważną dla zachowania wolności kartę historii niepodległej Ojczyzny, nie tylko w wymiarze zewnętrznym, ale przede wszystkim duchowym – na swój sposób ukazują prezento- wane książki:

 • Polowanie na Matkę – Paulinianum
 • Człowiek niezwykłej miary – Fundacja Czas to miłość Oficyna wydawnicza Adam
 • Królowa – Rosikon Press i Paulianianum
 • Jedna jest Polska – Soli Deo
 • Dzieła zebrane Prymasa Wyszyńskiego – Soli Deo
 • Maryjne drogi wolności Prymasa Tysiąclecia – Fundacja Czas to miłość Spotkanie z udziałem:
 • Moniki Rogozińskiej – autorki książki Polowanie na Matkę
 • Anny Rastawickiej z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, autorki opracowania Maryjne Drogi Wolności Prymasa Tysiąclecia
 • Jana Żaryna – historyka
 • Mariusza Tabulskiego – definitora generalnego zakonu ojców Paulinów Prowadzenie – Małgorzata Bartas-Witan – Polskie Radio

Sala w namiocie przed Arkadami Kubickiego Zamku Królewskiego

17.30

 • Wydawnictwo 3Dom – Premiera książki Stanisława Krajskiego, Masoneria – zaciskanie pętli. Spotka- nie autorskie.

Sala Koncertowa Zamku Królewskiego, Plac Zamkowy 4.

19.00

 • Edycja Świętego Pawła – Długo wyczekiwany przez wielu premierowy koncert albumu Trzy Do onirycznej podróży zapraszają: Kuba Kornacki (śpiew), Cezary Paciorek (instr. klawiszowe, akordeon), Maciej Afanasjew (skrzypce), Grzegorz Nadolny (kontrabas), Mateusz Otczyk (gitara) Ireneusz Kaczmar (perkusjonalia)

Trzy Sny to muzyka skierowana do ludzi, którzy nie dziwią się, że piosenka jest „z tekstem”, wychowanych na piosenkach Młynarskiego, Turnaua, czy zespołu „Raz Dwa Trzy.”

To album, który będzie trochę książką, trochę płytą z muzyką, a trochę nagraniem spektaklu. Piosenki tworzące album to opowieści, niejednokrotnie z suspensem, które przenoszą słuchacza w świat najskrytszych marzeń i pragnień – dodaje Kuba, autor utworów

Klub Hybrydy, ul. Złota 7/9, Warszawa

 

 

SOBOTA, 14 kwietnia 2018

10.00-18.00

 • Wydawnictwo PAGANINI – Na stoisku wydawnictwa paganini do kupienia książki z dedykacją auto- rów: Augustyna Pelanowskiego i Debory Sianożęckiej.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Paganini – nr 63

10.00-11.00

 • TELEWIZJA POLSKA A. – Objawienia gietrzwałdzkie (50’). Autor: Joanna Warecha. Film odpowiada na pytanie, dlaczego Warmia stała się miejscem objawień Matki Bożej. Ukazuje kult Matki Bożej Gie- trzwałdzkiej.

Projekcja filmów – wstęp wolny

Sala Kinowa Zamku Królewskiego, Plac Zamkowy 4.

 

10.00-18.00

 • Wydawnictwo Salezjańskie – Promocja książki Dotyk Miłości Katarzyny Straburzyńskiej.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa SALEZJAŃSKIEGO – nr 131

10.00-18.00

 • Wydawnictwo Promic – Każdy kto zakupi najnowszy album Mocarz Boży otrzyma obrazek z modlitwą o uproszenie łask za przyczyną św. Stanisława Papczyńskiego.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa PROMIC – nr 73

10.00

 • WYDAWNICTWO PETRUS – Gościem stoiska będzie Robert M. Rynkowski, autor książki Niezwykłe przygody aniołów oraz Szyfr, muzeum i sykomora – czyli gdzie jest skarb

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa PEtrus – nr 129

10.00-11.00

 • Wydawnictwo Esprit – Przemysław „Kawa” Kawecki i Katarzyna Szkarpetowska podpisują książkę Kawa z Bogiem.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa ESPIRIT – nr 121

10.00-11.00

 • Wydawnictwo Świętego Wojciecha – Panel dyskusyjny na temat skutecznej pomocy uchodzcom oraz ofiarom wojny na Bliskim Wschodzie z udziałem Zygmunta Kwiatkowskiego SJ, autora reportażu Za daleki Bliski Wschód oraz Janiny Ochojskiej – prezesa i fundatora Polskiej Akcji Spotka- nie poprowadzi Tomasz Królak, prezes KAI.

Sala koncertowa na Zamku Królewskim, Plac Zamkowy 4

11.00

 • Muzeum Niepodległości w Warszawie – podpisywanie albumu Polonia Restituta, pod redakcją Tade- usza Skoczka, w opracowaniu merytorycznym Jana Engelgarda. Publikacja została wydana wspól- nie z Prowincjonalną Oficyną Wydawniczą w serii „Polskie powstanie Narodowe”. Tom przedstawia obraz dążeń narodu polskiego do odzyskania niepodległości. Zawiera przede wszystkim fotografie z lat 1914-1918. Ilustracje pochodzą in. ze zbiorów: Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Narodowej, Muzeum Niepodległości. Album w wersji polskiej i angielskiej. Wydawnictwo opiniowali do druku: prof. dr hab. Adam Wielomski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), dr Mariusz Patelski (Uniwersytet Opolski) i dr Rafał Dmowski (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach).

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Muzeum Niepodległości – nr 55

11.00-11.30

 • Wydawnictwo Świętego Wojciecha – Spotkanie autorskie z Zygmuntem Kwiatkowskim SJ, autora reportażu Za daleki Bliski Wschód.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa św. Wojciecha – nr 142

11.00-12.00

 • Klub Książki Katolickiej – Spotkanie autorskie. Zbigniew Nowak – znawca roślin leczniczych i au-     tor książek o ziołach. Temat:  Pozbądź się bakterii Helicobacter pylori, a uwolnisz się od niestrawności   i wrzodów żołądka

Sala Kinowa Zamku Królewskiego, Plac Zamkowy 4.

11.00-12.00

 • Wydawnictwo WAM – spotkanie z Katarzyną Olubińską (podpisywanie książki oraz kalendarza Bóg w wielkim mieście.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa WAM – nr 21

11.00-12.00

 • Instytut Wydawniczy PAX. Ksiądz Kozłowski podpisuje książki.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Instytutu Wydawniczego PAX – nr 48

11.00-12.00

 • Wydawnictwo ŚWIATŁO-ŻYCIE – spotkanie z Ewą Czerwińską, autorką serii „Cuda się zdarzają”. Za- praszamy dzieci i ich rodziców na spotkanie z autorką, która będzie podpisywała książki.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa ŚWIATŁO-ŻYCIE – nr 2

11.00-12.30

 • Wydawnictwo DREAMS– Spotkanie autorskie Paweł Koniarek – podpisuje książkę Historia o świę- tym Dominiku.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa DREAMS – nr 27

11.00-13.00

 • Wydawnictwo Promic – Spotkanie z księdzem Piotrem Kieniewiczem autorem książki Małżeński La- birynt; autor będzie podpisywał swoje książki.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa PROMIC – nr 73

11.00-12.30

 • Klub Książki Katolickiej – Warsztaty rysunkowe z Pawłem Kołodziejskim – rysownikiem, .

Namiot STACJA7 – przed Arkadami Kubickiego

11.15-13.00

 • Wydawnictwo Esprit – Piotr Glas i Tomasz Terlikowski podpisują książki Dzisiaj trzeba wybrać oraz Dekalog, Prawdziwa droga w czasach zamętu.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa ESPIRIT – nr 121

11.30-12.20

 • Wydawnictwo Serafin – spotkanie autorskie – O psychologii pozytywnej i swoich książkach będzie mówił Piotr Kwiatek OFMCap.

Sala w namiocie przed Arkadami Kubickiego Zamku Królewskiego

11.30-12.30

 • Wydawnictwo WAM – Kościół katoludzki – spotkanie autorskie z Prymasem abp. Wojciechem Pola- kiem i Markiem Zającem połączone z promocją książki

Sala Koncertowa Zamku Królewskiego, Plac Zamkowy 4.

12.00-13.00

 • Wydawnictwo LTW – spotkanie z Tomaszem Krokiem, który będzie podpisywał swoją najnowszą książkę Antymasońska komórka Episkopatu Polski (1946-1952).

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa LTW – nr 119

12.00-13.00

 • Wydawnictwo ŚwiĘtego Wojciecha – Promocja książki Żołnierz bez munduru, spotkanie z Prze- mysławem Maćkowiakiem z grupy rekonstrukcyjnej, który wystąpi w mundurze żołnierza armii gen. Andersa, wprowadzając w realia książki Elizy Piotrowskiej.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa św. Wojciecha – nr 142

12.00-13.00

 • POMOC Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa – Spotkanie autorskie z Kubą Kornackim i promocja jego książki oraz audioobooka Ucho w opałach, czyli tajemnicze porwanie w Dolinie Kaczeńców.

Kuba Kornacki – aktor, absolwent krakowskiej PWST, pedagog szkolący zawodowych aktorów, autor

 

piosenek, scenariuszy i książek dla dorosłych i dzieci. Spotkanie prowadzi Mirosława Szymusik redaktor z radia Jasna Góra.

Sala w namiocie przed Arkadami Kubickiego Zamku Królewskiego

12.00-13.00 oraz 14.00-15.00

 • ROSIKON PRESS – Jacek Mycielski będzie podpisywać książkę Elementarz dla rodziców.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Rosikon press – nr 76

12.00-14.00

 • Wydawnictwo Biały Kruk – Jego Ekscelencja ks. Bp Antoni Długosz podpisuje swoją książkę Biblia Młodych.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Biały Kruk – nr 85

12.00-14.00

 • Wydawnictwo JEDNOŚĆ – Joanna Krzyżanek, autorka książek o przygodach Cecylki Knedelek – warsztaty dla

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Jedność – nr 10

12.00-14.00

 • Wydawnictwo Dziecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu – Spotkanie autorskie z Izabellą Parowicz i promocja książek abp. Fultona J. Sheena oraz projekcja filmu Abp. Fulton J. Sheen Sługa Wszystkich, oraz dyskusja panelowa.

Sala kinowa na Zamku Królewskim, Plac Zamkowy 4.

12.00-14.00

 • Edycja Świętego Pawła – Spotkanie autorskie – ksiądz Arkadiusz Paśnik, autor książek: Obietnica, Znamię, Dar, Różaniec dla dwojga oraz Taki jak Ksiądz, który nie potrafi przejść obojętnie wobec cierpienia i zagubienia moralnego innych, któremu wiele osób zawdzięcza pomoc duchową i wsparcie. Niezwykła wrażliwość ludzka i kapłańska oraz specjalizacja z profilaktyki i terapii uzależnień przekładają się na jego pracę duszpasterską oraz twórczość literacką.

Najnowsza książka Lęk to autobiograficzny dziennik pielgrzymki do Ziemi Świętej. Autor łączy drogę po miejscach świętych z drogą po najbardziej intymnych obszarach ludzkiej psychiki.   W swojej niezwykłej wędrówce szuka odpowiedzi na najważniejsze ludzkie pytania: Co jest przyczyną lęku? Dlaczego Bóg dopuszcza cierpienie? Czym jest miłość? Jaka jest relacja miłości do lęku? Książka napisana w sposób niezwykle autentyczny i szczery może pomóc współcze- snemu człowiekowi w zachowaniu ludzkiej godności i najwyższych wartości w świecie cierpie- nia, lęku, przemocy i niepokoju.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Edycja św. Pawła – nr 19

12.00-14.00

 • Oficyna ADAM – Spotkanie autorskie – prof. Józef Mandziuk – Rosja i Rosjanie w XX stuleciu w świetle Objawień Fatimskich.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Oficyny ADAM – nr 56

12.00-13.00

 • Wydawnictwo EDITIONS SPOTKANIA – Piotr Wroński podpisuje swoje książki: „Spisek założycielski”,

„Weryfikacja”, „Reset, czyli weryfikacja spisku”.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Editions Spotkania – nr 28

12.00-14.00

 • Oficyna ADAM – Spotkanie autorskie – prof. Józef Mandziuk – Rosja i Rosjanie w XX stuleciu w świetle Objawień Fatimskich.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Oficyny ADAM – nr 56

 

12:30-13.30

 • pl – Moda na Rodzinę. Wolna chata pod kontrolą – Udział wezmą goście specjalni. Prowadzenie:

Agnieszka Porzezińska, i Ewa Pietrzak, dziennikarki TVP ABC.

Namiot Stacji7.pl

13.00

 • ROSIKON PRESS – Spotkanie z Jackiem Mycielskim autorem książki Elementarz dla rodziców. Rozma- wiać z autorem będzie Jan Pospieszalski.

Sala w namiocie przed Arkadami Kubickiego Zamku Królewskiego

13.00-14.00

 • POMOC Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa – autor Kuba Kornacki będzie podpisywał swoją książkę i audioobooka pt. Ucho w opałach, czyli tajemnicze porwanie w Dolinie Kaczeńców.

Kuba Kornacki – aktor, absolwent krakowskiej PWST, pedagog szkolący zawodowych aktorów, autor piosenek, scenariuszy i książek dla dorosłych i dzieci.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa POmoc – nr 72

13.00-14.00

 • Klub Książki Katolickiej – Spotkanie autorskie. Opcja Benedykta. ks. dr hab. Robert Skrzypczak, Grzegorz Górny – dziennikarz, publicysta; Małgorzata Samborska – tłumaczka.

Sala Koncertowa Zamku Królewskiego, Plac Zamkowy 4.

13.00-14.00

 • Instytut Wydawniczy PAX. Ksiądz Kozłowski podpisuje książki.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Instytutu Wydawniczego PAX – nr 48

13.00-14.00

 • Wydawnictwo ŚWIATŁO-ŻYCIE – Piotr Wołochowicz, współautor serii książek „Wierzące dzieci”, autor

„Wierzące dzieci 3” podpisuje książki. Premiera i promocja książki „Wierzące dzieci 3- ugruntowanie i rozwój”.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa ŚWIATŁO-ŻYCIE – nr 2

13.00-15.00

 • Wydawnictwo EDITIONS SPOTKANIA – Henryk Czarnecki podpisuje swoją książkę: „Zburzenie Warsza- wy. Największe Heil Hitler”.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Editions Spotkania – nr 28

13.30-15.00

 • Wydawnictwo DREAMS – Spotkanie autorskie Asia Olejarczyk – podpisuje książki: Pampiludki i ta- jemnice wiary, Pampiludki i Królestwo Niebieskie, Pampiludki na Szlaku Szczęścia, O dziewczynkach i chłopcach dla chłopców i dziewczynek.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa DREAMS – nr 27

14:00

 • pl – Jesteś piękna. Kobiety dla kobiet – Gośćmi będą: Dominika Figurska (aktorka, dziennikar- ka), Aneta Liberacka (redaktor naczelna Stacja7 i prezes Fundacji Medial-nej 7), Anna Popek (dzien- nikarka TVP) i Zofia Pinchinat-Witucka (prezes Fundacji Polska-Haiti i właścicielka Creamy), Anita

 

Czupryn (dziennikarka Polska The Times, autorka książki „Cuda dzieją się po cichu”). Prowadzenie –

Agnieszka Porzezińska i Ewa Pietrzak

Namiot Stacji7.pl

14.00

 • WYDAWNICTWO PETRUS – Spotkanie z Czesławem Piusem Bosakiem, autorem nagrodzonego (FENIKS 2018 – wyróżnienie) dzieła Wszystkie miejsca biblijne (t.1 i 2)

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa PEtrus – nr 129

14:00

 • Wydawnictwo Fronda – Warsztaty dla kobiet: Jesteś piękna!!! Uczestniczki warsztatów: m.in. Anita Czupryn, autorka książki Cuda dzieją się po cichu.

Namiot Stacji7.pl

14.00

 • Towarzystwo Powściągliwość i Praca. Redakcja „Któż jak Bóg” i „The Angels”, Księża Michalici – Spo- tkanie z autorem książki Perły ze świata Aniołów, dr. Henrykiem Skoczylasem Author’s meeting: fr Henryk Skoczylas, author of the book Perły ze świata Aniołów.

Spotkanie autorskie z dr.  Henrykiem Skoczylasem, michalitą, twórcą książki Perły ze świa- ta Aniołów. Autor jest angelologiem, biblistą, duszpasterzem w Sanktuarium św. Michała Archanioła w Monte Sant’Angelo oraz autorem wielu publikacji w języku polskim i angielskim. Ks. Henryk przybliży uczestnikom niezwykły świat niebiańskich duchów, odpowie na postawio- ne pytania oraz omówi swoje najnowsze dzieło.

Spotkanie autorskie poprowadzi Redaktor Naczelny dwumiesięcznika Któż jak Bóg oraz kwartal- nika “The Angels” ks. Piotr Prusakiewicz – michalita. Spotkanie odbędzie się w języku polskim i angielskim.

Uczestnicy otrzymają okolicznościowe upominki.

Sala w namiocie przed Arkadami Kubickiego Zamku Królewskiego

14.00-15.00

 • Wydawnictwo WAM – spotkanie z Siostrą Anastazją (podpisywanie książek).

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa WAM – nr 21

14.00-15.00

 • Wydawnictwo Promic – Stanisław Papczyński – święty na dzisiejsze czasy; orędownik naprawy Rzeczpospolitej, patron zagrożonego życia spotkanie panelowe inspirowane nową książką Mocarz Boży z udziałem: ks. Tomasza Nowaczka MIC – przełożonego Prowincji Polskiej Zgromadzenia Ks. Maria- nów, ks. Wojciecha Skóry MIC – byłego postulatora generalnego procesu kanonizacyjnego św. St. Papczyńskiego, byłego kustosza jego relikwii oraz Grzegorza Górnego – autora tekstu Mocarz Boży. Spotkanie poprowadzi Danuta Dunin-Holecka – dziennikarka TVP Wiadomości

Sala Kinowa Zamku Królewskiego, Plac Zamkowy 4.

14.00-15.00

 • Wydawnictwo Świętego Wojciecha – Spotkanie z Ines Krawczy. Promocja książki Siódme niebo, oraz Puk! Puk! Czy to mój Bóg?.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa św. Wojciecha – nr 142

14.00-15.00

 • Klub Książki Katolickiej – Spotkanie autorskie. Dwa królestwa. Prof. Włodzimierz Osadczy, Bp Marian Buczek -senior diecezji Charków-Zaporoże, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski – historyk Kościoła.

Sala Koncertowa Zamku Królewskiego, Plac Zamkowy 4

14.00-16.00

 • Oficyna ADAM – prof. Stanisław Urbański – Wszystko mi mówi o Jego miło-sierdziu.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Oficyny ADAM – nr 56

14.00-16.00

 • Wydawnictwo Biały Kruk – Adam Bujak podpisuje swoje książki m.in. Tragedię Aleppo

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Biały Kruk – nr 85

14.00-16.00

 • Wydawnictwo Biały Kruk – Jolanta Sosnowska podpisuje swoją książkę Życie św. Brata Alberta. Bio- grafia ilustrowana oraz Ty masz zwyciężać! Opowieść o abp. Marku Jędraszewskim.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Biały Kruk – nr 85

15.00

 • WYDAWNICTWO PETRUS – Wokół książki Khalil Gibran i jego Prorok – spotkanie autorskie z prof.

Markiem Starowieyskim.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa PEtrus – nr 129

15.00-16.15

 • Wydawnictwo Esprit – Spotkanie autorskie z Dolindo Ruotolo – Wielki kapłan XX wieku. Uczestni- cy: Joanna Bątkiewicz-Brożek oraz ks. prof. Robert Skrzypczak. Prowadzenie: Piotr Zworski.

Sala w namiocie przed Arkadami Kubickiego Zamku Królewskiego

15.00

 • Firma OSORNO – BIBLIA AUDIO SUPERPRODUKCJA -– to największe słuchowisko radiowe w Euro- 1 3h i 480 aktorów. Słuchowisko, w którym aktorzy grają poszczególne role, a wszystko zanurzone jest w nowoczesnej ścieżce dźwiękowej. Stworzyliśmy „film bez obrazu” – niech Twoja wyobraźnia wyświetli Ci Twój własny film.

Sala Kinowa Zamku Królewskiego, Plac Zamkowy 4

15.30-17.00

 • TELEWIZJA POLSKA A. – Sekrety mnichów (90’). Autorzy: Judyta Syrek, o. Leon Knabit OSB.
 1. Leon Knabit, popularny benedyktyn, w jednej z krakowskich restauracji, spotyka się z dziennikarką Judytą Syrek i z Grzegorzem Buckim, kucharzem, zdradzając im swoje sekrety, na udane i szczęśliwe życie. Mówi wzruszająco o matce, ojcu, rodzinie oraz jak żyć po stracie bliskiej osoby, także o starości. Podczas spotkania z autorami, promocja DVD z zapisem dwóch sezonów Sekretów mnichów, wydanej przez Telewizję Polską.

Projekcja filmów – wstęp wolny

Sala Kinowa Zamku Królewskiego, Plac Zamkowy 4.

15.00-16.30

 • Edycja Świętego Pawła – Spotkanie z Piotrem Wołochowiczem

Książeczka zdrowia małżonków. Rachunek sumienia w nieco innej formie, to książka nietuzin- kowa, której nie sposób po przeczytaniu odstawić na półkę. Mobilizuje do konfrontacji, a tym samym ma szansę stać się kompasem w życiu duchowo-małżeńsko-rodzinnym, zapoczątko- wującym pozytywne zmiany. Podzielona jest na dwie części. Pierwsza ukazuje różne obszary życia duchowego jako całości. Druga przekłada je na konkretne dziedziny życia małżonków. Jak podkreślają autorzy, nie chodzi o obsesyjne szukanie grzechów, a o pilotowanie osobistego roz- woju i pracę nad sobą oraz relacjami: w małżeństwie, z dziećmi, z rodzicami i teściami, z innymi ludźmi, a w końcu – co najistotniejsze – z Bogiem. Dla wszystkich, którzy myślą o chrześcijań- skim wzroście swoim i swojej drugiej połowy i udoskonalaniu pełnej miłości relacji małżeńskiej.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Edycja św. Pawła – nr 19

 

15.00-16.00

 • Wydawnictwo WAM – spotkanie z Pawłem Krupą OP (podpisywanie książek Jutro ma na imię Bóg oraz Spowiedź jak na dłoni).

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa WAM – nr 21

15:30

 • pl – Moda na Rodzinę. Relacje wielopokoleniowe. Radości i kłopoty. Prowadzenie: Agnieszka Porzezińska, Ewa Pietrzak i goście specjalni.

Namiot Stacji7.pl

16.00-17.00

 • DREAMS Wydawnictwo Małgorzata Kotwica – podpisuje książkę Kwiaty

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa DREAMS – nr 27

16.00-17.00

 • Wydawnictwo WAM – spotkanie z Ludwikiem Wiśniewskim OP (podpisywanie książki Układać się  z ludźmi, nigdy ze złem).

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa WAM – nr 21

16.00-17.00

 • Księgarnia św. Jacka – Edward Schiwek spotkanie

Pewnego dnia Autor usłyszał wzywający go głos Drogi. Kilka miesięcy później spakował plecak i ruszył na pielgrzymkę. Przez 31 dni przeszedł 808 km na Drodze św. Jakuba, przez całą Hiszpanię: od Pirenejów do Santiago de Compostella – każdy kilometr pieszo. Codziennie zapisywał swoje przeżycia. W swej książce, napisanej zrozumiałym i bezpośrednim językiem szczerze i otwarcie mówi o radościach, lecz także o udrękach pielgrzymowania. Nieważne jak duży jest wysiłek fizyczny i monotonia marszu – fascynacja rozmową z pielgrzymami oraz głębokie doświadczenie Boga są większe. Autor opisuje codzienność pielgrzyma, opowiada o przyjaźniach, które się narodziły, ale też o chwilach przytłaczającej samotności. W końcu Droga została pokonana, a spotkania z ludźmi i z Bogiem doprowadziły do nowego, bardziej świadomego życia.Codziennie zapisuje swoje przeżycia. W swojej książce, napisanej zrozumiałym i bezpośrednim językiem, szczerze i otwarcie mówi o radościach, lecz także o udrękach pielgrzymowania. Nieważne, jak duży jest wysiłek fizyczny i monotonia marszu – fascynacja rozmową z pielgrzymami i głębokie doświadczanie Boga są większe. Autor opisuje codzienność pielgrzyma, opowiada o przyjaź- niach, które się narodziły, ale też o chwilach przytłaczającej samotności. Opowiada o swoich uczuciach i przeżyciach. Czy to o niesamowitym nastroju przy Cruz de Ferro, gdzie odkłada przy- niesiony z domu kamień i wtedy rozumie dlaczego… Czy to o niespodziance, gdy w schronisku czeka na niego pewien podarunek.

W końcu Droga zostaje pokonana, a spotkania z ludźmi i z Bogiem doprowadziły do nowego, bardziej świadomego życia.

Krok za krokiem, coraz dalej. Pasjonująca historia pielgrzyma na Drodze św. Jakuba.

Sala w namiocie przed Arkadami Kubickiego Zamku Królewskiego

16.00-17.00

 • Wydawnictwo LTW – spotkanie z Martą Cywińską, która będzie podpisywała swój najnowszy zbiór felietonów pt. Spory niegdysiejsze, spory współczesne.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa LTW – nr 119

16.00-17.30

 • ROSIKON PRESS – Sprawiedliwi i dziejowa niesprawiedliwość W dyskusji panelowej udział wezmą: Grzegorz Górny i Janusz Rosikoń – autorzy książki Sprawiedliwi; Mateusz Szpytma – zastępca pre- zesa IPN; Bronisław Wildstein – uczestnik polskiej delegacji rządowej do

Panel poprowadzi Michał Karnowski

Sala koncertowa na Zamku Królewskim, Plac Zamkowy 4.

16.00-17.30

 • Wydawnictwo Biały Kruk – Andrzej Nowak podpisuje swoją jubileuszową książkę Niepodległa! 1864-1924. Jak Polacy odzyskali ojczyznę oraz bestsellerowe Dzieje Polski.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Biały Kruk – nr 85

16.00-17.30

 • Wydawnictwo Biały Kruk – Wojciech Roszkowski podpisuje swoją jubi-leuszową książkę Mi- strzowska gra Józefa Piłsudskiego oraz trylogię Świat Chrystusa.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Biały Kruk – nr 85

16.30-17.45

 • Wydawnictwo Esprit – Joanna Bątkiewicz-Brożek oraz prof. Robert Skrzypczak podpisują best- sellerowe książki o ks. Dolindo.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa ESPIRIT – nr 121

16.40-17.15

 • TELEWIZJA POLSKA A. – Wciąż idę swoją drogą. Autor: Włodzimierz Kuligowski. Film dokumental- ny o Marku Citko, wybitnym piłkarzu, dla którego rodzina, miłość lojalność, przyjaźń i wiara w Boga, są wartościami, dla których warto żyć.

Projekcja filmów – wstęp wolny

Sala Kinowa Zamku Królewskiego, Plac Zamkowy 4.

17.00

 • Chrześcijańskie Granie – Panel o muzyce chrześcijańskiej. Robimy krok dalej – perspektywy dla muzyki z dobrym przesłaniem. W panelu wezmą udział zaproszeni goście: Andrzej Daniewicz (La Palloti- na), Przemek Goławski (Program 4), Marcin Witan (Pr 3), Andrzej Dubiel (Strefa Chwały Festiwal), Michał Guzek (Fundacja Chrześcijańskie Granie), ks. Zdzisław Osowski (Festiwal Muzyki Gospel w Gniewie). Spotkanie poprowadzi Mateusz Stolarski ze sklepu Chrześcijańskie Granie.

Sala w namiocie przed Arkadami Kubickiego Zamku Królewskiego

17.00

 • pl – Męskie rozmowy o życiu. Gośćmi będą: Paweł Królikowski, Jan Królikowski, ks. Marek Chrzanowski. Prowadzenie – Judyta Syrek, z-ca red.naczelnego Stacja7.

Namiot Stacji7.pl

17.30-18.30

 • Wydawnictwo Biały Kruk – Spotkanie  autorskie  z prof. Andrzejem Nowakiem dotyczące  publika- cji związanych z jubileuszem rocznicy odzyskania przęz Polskę niepodległości Niepodległej! i Mi- strzowskiej gry Józefa Piłsudskiego.

Sala Koncertowa Zamku Królewskiego, Plac Zamkowy 4.

19.30

 • Uroczysta Gala rozdania nagród FENIKS 2018 i MAŁY FENIKS 2018 – Koncert w wykonaniu Warszaw- skiej Orkiestry Impressione pod Jakuba Zwierza.

Bazylika Katedralna św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie (Praga), ul. Floriańska 3.

 

22.00

 • Bankiet dla laureatów nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2018 i MAŁYCH FENIK- SÓW 2018 oraz Wydawców uczestniczących w XXIV Targach Wydawców

Podziemia Bazyliki Katedralnej Św. Michała Archanioła i Św. Floriana Męczennika w Warszawie (Praga), ul. Floriańska 3.

 

 

NIEDZIELA, 15 kwietnia 2018

9.00 – 10.00

 • Msza święta Radiowa w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie w intencji Wydawców, Autorów i Mediów w Polsce.Celebrans: Ks. Arcybiskup Wacław Depo – Przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu.

Bazylika Świętego Krzyża w Warszawie – Krakowskie Przedmieście 3

10.00-17.00

 • Wydawnictwo Salezjańskie – Promocja książki Dotyk Miłości Katarzyny Straburzyńskiej.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa SALEZJAŃSKIEGO – nr 131

10.00-17.00

 • Wydawnictwo JEDNOŚĆ – Małgorzata Berwid – otwarte zajęcia dla dzieci, wspólne czytanie, kolo- rowanki.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Jedność – nr 10

10.00-18.00

 • Wydawnictwo paganini – Na stoisku Wydawnictwa paganini do kupienia książki z dedykacją autorów:
 1. Augustyna Pelanowskiego i Debory Sianożęckiej.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Paganini – nr 63

10.00-18.00

 • Wydawnictwo Promic – Każdy kto zakupi najnowszy album Mocarz Boży otrzyma obrazek z modlitwą o uproszenie łask za przyczyną św. Stanisława Papczyńskiego

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa PROMIC – nr 73

10.30-11.30

 • Wydawnictwo Biały Kruk – Wojciech Roszkowski podpisuje swoją jubileuszową książkę Mi- strzowska gra Józefa Piłsudskiego oraz trylogię Świat Chrystusa

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Biały Kruk – nr 85

10.30-11.40

 • TELEWIZJA POLSKA A. – Zwykły, święty, człowiek (60’). Autorzy: Krzysztof Tadej, Joanna Linczuk. O życiu u boku wielkiego Papieża-Polaka, mówią jego najbliżsi współpracownicy, osoby duchowne i świeckie, także dziennikarze.

Projekcja filmów – wstęp wolny

Sala Kinowa Zamku Królewskiego, Plac Zamkowy 4.

10.00-12.00

 • Wydawnictwo WAM – spotkanie z siostrą Małgorzatą Chmielewską (podpisywanie książek Sposób na (cholernie) szczęśliwe życie oraz Odłóż tę książkę i zrób coś dobrego).

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa WAM – nr 21

10.00-12.00

 • OficynA ADAM – prof. Stanisław Urbański – Wszystko mi mówi o Jego miłosierdziu.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Oficyny ADAM – nr 56

11.00-12.00

 • Wydawnictwo ARYSTOTELES – spotkanie z autorem albumu „ŚWIĘTY JÓZEF” Piotrem Stefaniakiem.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa ARYSTOTELES – nr 11

11.00-11.45

 • Wydawnictwo Esprit – spotkanie z Krzysztof Kralka podpisuje książki swojego autorstwa, w tym najnowszą Szkołę rozeznawania duchowego.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa ESPIRIT – nr 121

11.00-12.00

 • ROSIKON PRESS – autorzy będą podpisywać książki UFAJĄCY. Śladami bł. ks. Michała Sopoćki.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Rosikon press – nr 76

11.00-12.00

 • Wydawnictwo ŚwiĘtego Wojciecha – Spotkanie z Wojciechem Żołądkiewiczem, promocja audiobo- oka Świadek.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa św. Wojciecha – nr 142

11.00-13.00

 • Edycja Świętego Pawła – Chcecie przekonać się, że zdrowa kuchnia nie musi być nudna? A zabawa jedzeniem łączy pokolenia, wyrabiając przy tym zdrowe nawyki? Jeśli tak – zapraszamy na wyjąt- kowe warsztaty. W kąciku kulinarnym autorki poradnika Dylematy mamy i taty w kuchni zabiorą was w bajkowy świat kuchennych trików i praktycznych wskazówek. Autorki, cztery mamy z zawodu dietetyczki, dzielą się swoją wiedzą, zarówno tą teoretyczną, jak i zdobytą w praktyce – na własnych pociechach. Razem z nimi zrobicie kolorowe, owocowo-warzywne jeże oraz smaczny, a przede wszyst- kim zdrowy zamiennik czekoladowych smarowideł do kanapek. W kąciku plastycznym pobawicie się domową ciastoliną i wykonacie własne Bo tam, gdzie jest pasja, jest też zabawa. Nie zwlekajcie i dołączcie!

Sala w namiocie przed Arkadami Kubickiego Zamku Królewskiego

11.30-12.30

 • Klub Książki Katolickiej – Spotkanie autorskie. Węgry. Tysiąc lat tradycji. Grzegorz Górny, Antoni Opa- liński – Radio

Sala Koncertowa Zamku Królewskiego, Plac Zamkowy 4

12.00-13.00

 • WYDAWNICTWO PETRUS – Spotkanie z Luizą Borkowska-Ziółkowską. Proszę, przepraszam, dzięku- ję. Małe wielkie słowa

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa PEtrus – nr 129

12.00-13.00

 • Wydawnictwo Serafin – zaprasza na Konkurs z nagrodami Co wiesz o ojcu Pio?

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Serafin – nr 132

12.00

 • Wydawnictwo Homo Dei – naszym gościem będzie Mieczysław Guzewicz, który będzie podpi- sywał swoje książki: Jezus wzorem i źródłem mocy dla mężczyzny oraz Jak zadbać o swoje… małżeń- stwo.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Homo dei – nr 112

 

12:00

 • Wydawnictwo WAM – spotkanie z Ludwikiem Wiśniewskim OP (podpisywanie książki Układać się  z ludźmi, nigdy ze złem.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa WAM – nr 21

12.00-13.00

 • Wydawnictwo WAM – Łobuzy w Kościele, czyli jak rozmawiać o wierze bez tematów Dyskusja pa- nelowa z Grzegorzem Kramerem SJ, Piotrem Żyłką i Łukaszem Wojtusikiem połączone z promocją książki Łobuzy. Grzesznicy mile widziani.

Sala w namiocie przed Arkadami Kubickiego Zamku Królewskiego

12.00-13.00

 • Wydawnictwo Esprit – Marek Zaremba, autor Jaglanego detoksu, podpisuje książkę Boży

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa ESPIRIT – nr 121

12.00-13.00

 • TELEWIZJA POLSKA A. – Jan Paweł II i Prymas Stefan Kardynał Wyszyński (60’). Autorzy: Paweł Woldan, Janusz Zabłocki. Film dokumentalny o relacjach, jakie łączyły dwóch wybitnych Polaków i patriotów, kapłanów, darzących się szacunkiem, zaufaniem i głęboką przyjaźnią.

Projekcja filmów – wstęp wolny

Sala Kinowa Zamku Królewskiego, Plac Zamkowy 4.

12.00-13.00

 • Wydawnictwo EDITIONS SPOTKANIA – Piotr Wroński podpisuje swoje książki: „Spisek założycielski”,

„Weryfikacja”, „Reset, czyli weryfikacja spisku”.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Editions Spotkania – nr 28

12.00-13.30

 • Wydawnictwo DREAMS– Lidia Miś – podpisuje książki: Pamiętnik z Aniołem Stróżem, Opowieści biblijne dziadzia Józefa 1 ST, Opowieści biblijne dziadzia Józefa 2 ST, Opowieści biblijne dziadzia Józefa 3 NT, Opowieści biblijne dziadzia Józefa 4 NT, W pewnym teatrze

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa DREAMS – nr 27

12.00-14.00

 • Wydawnictwo Biały Kruk – Jolanta Sosnowska podpisuje swoją książkę Życie św. Brata Alberta. Bio- grafia ilustrowana oraz Ty masz zwyciężać! Opowieść o abp. Marku Jędraszewskim.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Biały Kruk – nr 85

12.00-14.00

 • Wydawnictwo Świętego Wojciecha – Warsztaty z kaligrafii, promocja serii Strefa sensacji.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa św. Wojciecha – nr 142

12.00-14.00

 • OficynA ADAM – Zenon Ziółkowski – cykl książek Biblioteka Miłośników Biblii

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Oficyny ADAM – nr 56

12.00-14.00

 • Edycja Świętego Pawła – Spotkanie autorskie – Anna Maria Pudełko, apostolinka, psychopedagog powołania. Pomaga młodym ludziom odkrywać sens życia i powołanie. Prowadzi wykłady, warsztaty i rekolekcje dla osób konsekrowanych, kapłanów i małżeństw. Wykłada życie modlitwy i formację ludz- ką w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu. Współpracuje ze Szkołą Formatorek przy Centrum Formacji Duchowej w Trzebini. Wspiera formację sióstr zakonnych poprzez posługę w Komisji Życia Konsekrowanego. Jest autorką publikacji Maryja wie lepiej, Kobieta w pełni szczęśliwa, Różanieac dla

dwojg oraz internetowego cyklu Tak jak Ty. Jej blog Pudełko Ani znajdziecie pod adresem www.aposto- linki.pl/pudelko/

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Edycja św. Pawła – nr 19

12.00-13.00 oraz 14.00-15.00

 • ROSIKON PRESS – Jacek Mycielski będzie podpisywać książkę Elementarz dla rodziców

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Rosikon press – nr 76

12.30 – 14.00

 • Uroczysta Msza św. w Katedrze Świętego Michała Archanioła i Świętego Floriana w Warszawie w in- tencji Wydawców, Autorów i Mediów w Polsce.Celebrans: Ks. Arcybiskup Salvatore Pennachio – Nun- cjusz Apostolski w Polsce. Oprawa muzyczna – Chór Katedry Warszawsko-Praskiej „Musica Sacra”. Oprawa liturgiczna: Klerycy WSD Warszawsko-Praskiego

Transmisja: Telewizja Salve.tv, Radio Warszawa.

Katedra Św. Michała Archanioła i Św. Floriana w Warszawie (Praga), ul. Floriańska 3

13:00

 • pl – Spotkanie Frondy – Małe sekrety wielkiej rodziny. Gośćmi będa: Rosa Pich-Aguilera Roca (autorka książki „Rosa, jak ty to robisz”), Anna Wardak (Akademia Familijna). Prowadzenie – Dominika Figurska, aktorka, dziennikarka.

Namiot Stacji7.pl

13.00-14.00

 • Wydawnictwo WAM – spotkanie z Grzegorzem Kramerem SJ, Piotrem Żyłką i Łukaszem Wojtusikiem (podpisywanie książki Ł Grzesznicy mile widziani).

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa WAM – nr 21

13.00-14.00

 • Wydawnictwo BRATNI ZEW – Spotkanie z o. Andrzejem Zającem, franciszkaninem, autorem książki „Kodeks Rycerski. Jak wieść szlachetne życie”. Będzie to okazja, by odkryć, jak bardzo wartości rycerskie odpowiadają na współczesne życiowe dylematy. Autor opowie o fascynujących inspiracjach do napisania 33 sentencji, pomagających w rozwoju osobistym i w czerpaniu radości z życia. Fragmenty książki przeczyta Joanna Moro, a oprawę muzyczną zapewni zespół folkowy Fleurdelis. Spotkanie poprowadzi Marcin Witan z Polskiego Radia. Każdy uczestnik otrzyma od Wydawnictwa książkę niespodziankę. Autor będzie podpisywał swoje książki na stoisku Wydawnictwa BRATNI ZEW nr 104
Sala Koncertowa Zamku Królewskiego, Plac Zamkowy 4.

13.00-14.30

 • Wydawnictwo Esprit – Tomasz Terlikowski podpisuje książkę Wenanty Katarzyniec. Polski

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa ESPIRIT – nr 121

13.00-15.00

 • Wydawnictwo Biały Kruk – Adam Bujak podpisuje swoje książki m.in. Tragedię Aleppo

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa Biały Kruk – nr 85

13.20-14.20

 • TELEWIZJA POLSKA A. – Studio Raban (60’). Autorzy: Michał Kłoskowski, Paweł Jeż. Studio Ra- ban, nawiązujące do słów papieża Franciszka, jest zawsze tam, gdzie dzieje się coś ważnego dla mło- dych ludzi. Twórcy oraz prowadzący audycję, Anna Saporek i raper Michał Pax Bukowski, zapraszają na wyjątkowe spotkanie młodych.

Projekcja filmów – wstęp wolny

Sala Kinowa Zamku Królewskiego, Plac Zamkowy 4.

14:00

 • pl – Niebo bez modernizacji. Gościem będzie: o. Adam Czuszel – paulin, autor książki Noe kontra

Mabbul, duszpasterz. Prowadzenie Zofia Sobczak, historyk sztuki.

Namiot Stacji7.pl

14.00-15.00

 • Wydawnictwo WAM – spotkanie z Przemysławem Wilczyńskim (podpisywanie książki Jan Kaczkow- ski. Życie pod prąd).

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa WAM – nr 21

 

14.30-15.30

 • TELEWIZJa POLSKa S.A. – Jan Paweł II i jego przyjaciel (60’). Autorzy: Paweł Pitera, Przemysław Häuser. Film opowiada o przyjaźni Lolka i Jurka, po latach Karola Wojtyły i Jerzego Klugera, Papieża Jana Pawła II i żydowskiego mieszkańca Wadowic, który zamieszkał w

Projekcja filmów – wstęp wolny

Sala Kinowa Zamku Królewskiego, Plac Zamkowy 4.

14:30

 • Wydawnictwo FRonda – Spotkanie promocyjne najnowszej książki Magdaleny Ogórek Lista Wächtera. Generał SS, który ograbił Kraków. Spotkanie poprowadzi Jacek Ożóg, dziennikarz TV

Sala Koncertowa Zamku Królewskiego, Plac Zamkowy 4.

14.45-15.45

 • Wydawnictwo Esprit – Marek Dziewiecki i Katarzyna Szkarpetowska podpisują książkę Ojcze nasz.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa ESPIRIT – nr 121

14:00

 • pl – Promyczki Dobra

Namiot Stacji7.pl

15.00-16.00

 • Wydawnictwo WAM – spotkanie z Marią Miduch – podpisywanie książek Biografia Ducha Świętego, Biografia Boga Ojca, Biografia Syna Bożego, Kobiety, które kochał Bóg.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa WAM – nr 21

15.00-16.00

 • Wydawnictwo WAM – Spotkanie z Szymonem Żyśko – podpisywanie książki Po tej stronie nieba. Młodzi święci.

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa WAM – nr 21

15.40-17.00

 • TELEWIZJA POLSKA A. – Książę (70’). Autorzy: ks. Andrzej Baczyński, Tadeusz Szyma. Film do- kumentalny, który jest niezwykle cennym zapisem rozmów z papieżem Janem Pawłem II, dotyczącym kard. Sapiehę, który dla Ojca świętego był księciem niezłomnym.

Projekcja filmów – wstęp wolny

Sala Kinowa Zamku Królewskiego, Plac Zamkowy 4.

16.00-17.00

 • Wydawnictwo WAM – spotkanie z Szymonem Żyśko (podpisywanie książki Po tej stronie nieba. Mło- dzi święci)

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego – stoisko Wydawnictwa WAM – nr 21

16.00-17.00

 • Fundacja Myśląc Ojczyzna im. ks. infułata Ireneusza Skubisia – Prezentacja filmowa Ruchu Europa Chri- sti.

Sala Koncertowa Zamku Królewskiego, Plac Zamkowy 4.

 PATRONI MEDIALNI XXII Targów Wydawców Katolickich w Lublinie
GOŚĆ NIEDZIELNY N NIEDZIELA N IDZIEMY N TVP LUBLIN N RADIO LUBLIN N LubelskaTV N N BIBLIOTEKA ANALIZ N e-KAI N GŁOS KATOLICKI N SIÓDMA DZIEWIĘĆ N RADIO NADZIEJA N NIECODZIENNIK N Magazyn Literacki KSIAZKI N NOTES Wydawniczy N PODLASIE24.PL N KATOLICKIE RADIO PODLASIE N RADIO PLUS N RADIO CENTRUM N KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ N Radio Warszawa N KURIER LUBELSKI N DZIENNIK WSCHODNI N LUBELSKI SERWIS INFORMACYJNY N NASZE MIASTO N RYNEK KSIĄŻKI N WIADOMOŚCI KSIĘGARSKIE N ORSZAK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA N
PARTNERZY Stowarzyszenia Wydawców Katolickich
LUBELSKIE N Drukarnia im. Adama Półtawskiego N Wydawnictwo JEDNOŚĆ N N TOYOTA Marki N N
SWK.pl powered by WordPress - Unnamed