PROGRAM XV TARGÓW WYDAWCÓW KATOLICKICH
17-19 marca 2009 r.

Program XV Targów Wydawców Katolickich

Aktualizacja 16 kwietnia 2009 r.

WTOREK, 14 kwietnia 2009

14.00

Konferencja prasowa z udziałem Zarządu Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Prowadzi Tomasz Królak z Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Ogłoszenie listy dziennikarzy promujących w mediach książkę katolicką, nagrodzonych MAŁYM FENIKSEM 2009.

Siedziba Konferencji Episkopatu Polski,
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6.

ŚRODA – NIEDZIELA, 15 – 19 kwietnia 2009

Wystawa fotograficzna: Jan Paweł II jakiego pamiętamy. Przygotowuje Biuro Promocji Sztuki Jacek Chromy.

górny kościół NMP Matki Miłosierdzia

PIĄTEK, 17 kwietnia 2009

10.00

Otwarcie XV Targów Wydawców Katolickich.
Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Kazimierz Nycz – Metropolita Warszawski.

Ogłoszenie wyników konkursu „Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2009”.

szkolna sala sportowa

12.00 – 13.00

Beskidzkie rekolekcje. Dzieje przyjaźni księdza Karola Wojtyły z rodziną Półtawskich. Spotkanie autorskie z Wandą Półtawską. Przygotowuje Edycja św. Pawła z Częstochowy.

kaplica bł. J. Matulewicza

12.00 – 13.00

pronet.pl zaprasza na prezentację systemu edycyjnego Smart Connection Enterprise.

pronet.pl jako partner WoodWing Software, firmy przodującej w projektowaniu rozwiązań wspierających działalność wydawniczą, pragnie zapoznać Państwa z możliwościami systemu i zachęcić uczestników Targów spełniających warunki producenta do skorzystania z okazji i wdrożenia systemu na zasadach preferencyjnych. Smart Connection Enterprise (SCE) to system umożliwiający kontrolowanie przebiegu procesu wydawniczego. Celem wdrożenia SCE jest usystematyzowanie procesu wydawniczego i poprawienie wydajności zespołu przez zintegrowanie działań i skrócenie czasu powstawania publikacji. Dodatkową korzyścią z zastosowania systemu jest obniżenie kosztów wydawniczych. Od momentu wprowadzenia na rynek 1. wersji SCE w 2004 roku system wdrożono w ponad 400 miejscach, na ponad 20 000 stacji roboczych. pronet.pl wynegocjował u producenta specjalne warunki na wdrożenie systemu w redakcji periodyku o charakterze niekomercyjnym. Wydawnictwo spełniające wymagania producenta zostanie zwolnione z opłat licencyjnych za użytkowanie programu. Więcej informacji: http://pronet.pl, email: system.edycyjny@pronet.pl

sala Aniołów

12.00 – 14.00

Ksiądz Janusz Adam Kobierski podpisuje swój nowy tomik poetycki “Dotykając jasności”, wydany nakładem Ludowej Spółdzielni Wydawniczej.

szkolna sala sportowa

13.00 – 14.00

Promocja książki ks. prof. dra hab. Henryka Skorowskiego z udziałem autora i zaproszonych gości. Przygotowuje Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Warszawy.

kaplica bł. J. Matulewicza

Na stoisku Edycji Św. Pawła, dr Wanda Półtawska podpisuje swoją książkę Beskidzkie rekolekcje Dzieje przyjaźni księdza Karola Wojtyły z rodziną Półtawskich.

szkolna sala sportowa

14.00 – 15.30

Podatkowe aspekty obrotu prawami autorskimi. Spotkanie prowadzi Joanna Hetman z kancelarii Patrymonium. Przygotowuje Biblioteka Analiz.

kaplica bł. J. Matulewicza

16.00 – 17.00

Jakich chcemy mieć księży? Dyskusja wokół najnowszej książki ojca Joachima Badeniego OP i Aliny Petrowej-Wasilewicz O kapłaństwie, celibacie i małżeństwie z rozsądku. Spotkanie poprowadzi Tomasz Królak (KAI). Spotkanie przygotowuje Wydawnictwo M..

kaplica bł. J. Matulewicza

18.30

Zamknięcie sal wystawowych

szkolna sala sportowa

SOBOTA, 18 kwietnia 2009

9.00

Otwarcie sal wystawowych.
szkolna sala sportowa

10.00 – 11.00

Prezentacja i promocja książki-albumu Duch liturgii. Dyskusja na temat współczesnego podejścia do liturgii. Spotkanie prowadzi Paweł Milcarek. W spotkaniu udział wezmą również: Paweł Kula (autor fotografii), O. Paweł Włodyga OSB. Spotkanie przygotowuje Wydawnictwo AA i Wydawnictwo Dębogóra.

dolny kościół

10.00 – 12.00

Na stoisku Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie promocja tomiku poetyckiego Nie bój się. Wiersze dla Jana Pawła II połączona ze spotkaniem Autora wierszy – Andrzejem W. Wodzińskim.

szkolna sala sportowa

10.00 – 12.30

Spotkanie liturgiczne i mini spektakl. Przygotowuje Wydawnictwo Serafin.

10.00 – zawiązanie wspólnoty dla zaproszonych Grup Modlitwy Ojca Pio
10.30Msza św. z homilią – przewodniczenie o. Tomasz Duszyc OFMCap, redaktor naczelny „Głosu Ojca Pio” z Krakowa, homilia ks. Francesco Castelli, autor książki: Przesłuchanie Ojca Pio. Odtajnione archiwa Watykanu.
11.30 – Przedstawienie słowno-muzyczne: Święty i inkwizytor – fragmenty przesłuchań Ojca Pio. Czytać będą krakowscy aktorzy, oprawa muzyczna – artyści Piwnicy Św. Norberta z Krakowa.

kościół NMP Matki Miłosierdzia

11.00 – 12.00

Promocja książki “Bajka dla Jana Pawła II” wraz z dyskusją. Przygotowuje Chrześcijańskie Wydawnictwo „Cywilizacja Miłości” WCM – Opole.

sala Aniołów

Na stoisku Wydawnictwa eSPe – spotkanie dla dzieci z Ewą Stadtmüller, wyróżnioną w ubiegłym roku nagrodą FENIKS za książkę A jak Anioł. Autorka podpisuje nowe książki, zawierające wywiady „Promyka” ze świętymi.

szkolna sala sportowa

Na stoisku Edycji Św. Pawła, Małgorzata Nawrocka, promuje i podpisuje swoje książki dzieci.

szkolna sala sportowa

Ksiądz Marek Dziewiecki i Magdalena Korzekwa na stoisku Wydawnictwa Pomoc podpisują swoją najnowszą książkę “Mądrość Prawdy”.

szkolna sala sportowa

Ewa Skarżyńska, na stoisku Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu, będzie podpisywać swoje książki: Zielony księżyc dla osiołka, Nulek, Nulek kontra Tosiek oraz O polskich świętych dzieciom.

szkolna sala sportowa

11.00 – 13.00

“Ksiądz ponad prawem?”. Dyskusja z udziałem: ks. Dariusza Kowalczyka SJ – prowincjała Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego, ks. Remigiusza Sobańskiego – kanonisty; Agatą Rusiak – psychologiem oraz ks. Mirosławem Cholewą – redaktorem naczelnym „Pastores”. Spotkanie poprowadzi Marcin Przeciszewski – redaktor naczelny KAI. Przygotowuje Wydawnictwo Bernardinum z Pelplina.

kaplica bł. J. Matulewicza

12.00 – 13.00

Promocja książki “Słownik języka boskiego” z udziałem ks. Kazimierza Sowy oraz znanych aktorów, dziennikarzy i sportowców, którzy wystąpili w programie telewizyjnym pod tym samym tytułem. Przygotowuje Wydawnictwo M z Krakowa.

sala dolnego kościoła

Spotkanie z o. Leonem Knabitem na stoisku Wydawnictwa eSPe, który będzie podpisywał swoją najnowszą książkę dla dzieci “Czy Pan Bóg ma rudego kota? Przewodnik po wierze dla najmłodszych”.

szkolna sala sportowa

Ewa Stadtmüller, na stoisku Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu, będzie podpisywać swoje książki: O Wojtusiu, który zgubił swój sen, Przypowieść o dobrym Samarytaninie, Legenda o cudownym obrazie.

szkolna sala sportowa

Konferencja prasowa wokół książki “Przesłuchanie Ojca Pio. Odtajnione archiwa Watykanu”. Zaproszeni goście: ks. Francesco Castelli, Edward Augustyn i o. Tomasz Duszyc OFMCap. Przygotowuje Wydawnictwo Serafin.

sala Aniołów

Świadectwo i służba. Rozmowa o życiu i Kościele. Spotkanie z ks. dr. Rafałem Markowskim, który przeprowadził wywiad z Arcybiskupem Józefem Kowalczykiem. Przygotowuje Oficyna Wydawnicza Adam.

szkolna sala sportowa

12.00 – 14.00

Ksiądz Janusz Adam Kobierski podpisuje swój nowy tomik poetycki “Dotykając jasności”, wydany nakładem Ludowej Spółdzielni Wydawniczej.

szkolna sala sportowa

13.00 – 14.00

Prezentacja komentarzy do pism bł. Stanisława Papczyńskiego. 5 tomów źródeł mariańskich. Rozmowę prowadzą: red. Alina Petrowa-Wasilewicz, prof. Karol Klauza oraz Marek Miotk CP. Przygotowuje Wydawnictwo Księży Marianów MIC z Warszawy.

kaplica bł. J. Matulewicza

Jak aranżować wystrój kwiatowy kościoła? Spotkanie z Alicją Augustyn – Zielińską. profesjonalną florystką, autorką książki “Okresy roku liturgicznego w wystroju kościoła. Przewodnik florystyczny”. Przygotowuje Wydawnictwo eSPe.

sala dolnego kościoła

Jakub P. Kulawczuk podpisuje swoją książkę “Czas zatrzymany”. 1-8 kwietnia, w której rekonstruuje ostatnie dni życia oraz pogrzeb Papieża Jana Pawła II. Stoisko Centrum Myśli Jana Pawła II.

szkolna sala sportowa

“Powrót do Lourdes”. Na stoisku Oficyny Wydawniczej Adam spotkanie z senatorem Czesławem Ryszką.

szkolna sala sportowa

“Nieporadnik małżeński”. Jerzy Grzybowski podpisuje najnowszą książkę. Stoisko Wydawnictwa Pomoc.

szkolna sala sportowa

Joanna Krzyżanek, na stoisku Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu, będzie podpisywać swoje książki: Ilustrowany słownik wyrazów religijnych dla dzieci, Jan Paweł II czyli jak Karolek został papieżem, O tym, jak Jan Paweł II kilkadziesiąt razy okrążył kulę ziemską.

szkolna sala sportowa

13.00 – 15.00

Faustyna – święta wśród nas: jak rozpoznać doświadczenia nadprzyrodzone? – dyskusja. Przygotowuje Wydawnictwo Rhetos i Przegląd Powszechny.

sala Aniołów

14.00 – 15.00

100 – lecie reformy i odrodzenia Marianów. O książce S. Matulisa MIC – Marianie za bł. Jerzego Matulewicza – Matulaitisa [Studia Marianorum 11] rozmawiają red. Alina Petrowa-Wasilewicz, dr Jan Kosmowski MIC oraz dr Kazimierz Pek MIC. Przygotowuje Wydawnictwo Księży Marianów MIC z Warszawy.

kaplica bł. J. Matulewicza

Sekretna „autobiografia” Ojca Pio – spotkanie z ks. Francesco Castellim, autorem książki “Przesłuchanie Ojca Pio. Odtajnione archiwa Watykanu”. Prowadzi Wydawnictwo Serafin.

sala dolnego kościoła

Spotkanie autorskie z Michałem Wojciechowskim i promocja najnowszej książki “Biblijny pogląd na świat”. Stoisko Edycji św. Pawła.

szkolna sala sportowa

Na stoisku Wydawnictwa Pomoc, Mieczysław Guzewicz podpisuje swoją najnowszą książkę Miłość małżeńska może być piękna.

szkolna sala sportowa

14.30 – 15.30

Spotkanie z ks. dr Zbigniewem Sobolewskim“Pamiątka chrztu świętego. Leksykon wiedzy religijnej dla młodzieży”. Stoisko Oficyny Adam.

szkolna sala sportowa

15.00 – 16.00

Promocja książki “Aparat represji wobec księdza Jerzego Popiełuszki 1982-1984”. Dyskusją panelowa, którą poprowadzi dr hab. Jan Żaryn. W spotkaniu wezmą udział autorzy książki: Jolanta Mysiakowska, Jakub Gołębiewski, Anna Karolina Piekarska. Udział swój potwierdzili: ks. abp Kazimierz Nycz i ks. infułat Zdzisław Król. Przygotowuje Instytut Pamięci Narodowej.

kaplica bł. J. Matulewicza

Spotkanie z Piotrem Kraśko promujące książkę “Rok reportera”. Rok reportera to porywający zapis przeżyć reportera, który dla TVP przygotowywał relacje telewizyjne z wydarzeń szczególnie naznaczonych piętnem tragedii. Książka jest zbiorem reportaży z podróży Autora na Bliski Wschód, do Afryki i Ameryki z lat 1996–2005. Ich bohaterami są mieszkańcy Rwandy i Konga, gdzie wskutek walk wywołanych pomiędzy plemionami Hutu i Tutsi zabito około miliona ludzi, Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu Jordanu, gdzie Palestyńczycy i Żydzi bezskutecznie próbują żyć obok siebie w pokoju, Iraku, który, mimo upływu kilku lat od obalenia dyktatury Saddama Husajna ciągle targany jest konfliktami religijnymi i zamachami terrorystycznymi, Tajlandii i Stanów Zjednoczonych, gdzie tsunami oraz straszliwe huragany: Katrina, Wilma i Rita pokazały niszczącą siłę przyrody, powodując śmierć setek tysięcy osób i nieopisane zniszczenia oraz Bejrutu, na który spadały izraelskie bomby. Przygotowuje Księgarnia św. Jacka.

sala dolnego kościoła

Spotkanie z Alicją Augustyn-Zielińską, profesjonalną florystką, autorką książki “Okresy roku liturgicznego w wystroju kościoła. Przewodnik florystyczny”. Stoisko Wydawnictwa eSPe.

szkolna sala sportowa

Robert Tekieli na stoisku Wydawnictwa POMOC podpisuje swoją najnowszą książkę: “Leksykon zagrożeń duchowych”.

szkolna sala sportowa

Marzanna Graff Oszczepalińska oraz Janusz Tylman, na stoisku Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu, będzie podpisywać swoje książki i płyty: Bajki Marzanki, Przygody Maćka Anioła, Żyrafa Aldona wydaje przyjęcie.

szkolna sala sportowa

Świat współczesnych zagrożeń duchowych. Czary, magia, opętanie, egzorcyzmy, new age, satanizm. Spotkanie autorskie z ks. Aleksandrem Posackim. Ksiądz Aleksander Posacki SJ, autor Encyklopedii zagrożeń duchowych, filozof, teolog, wykładowca akademicki, publicysta, rekolekcjonista, duszpasterz, znawca historii mistyki, nowych ruchów religijnych i sekt, demonologii oraz problematyki okultyzmu i ezoteryzmu. Jest konsultantem egzorcystów katolickich w kraju i za granicą oraz uznanym ekspertem klasy międzynarodowej, wykładowcą m.in. na Międzynarodowych Zjazdach Egzorcystów.

sala Aniołów

15.15 – 16.15

“Przesłuchanie Ojca Pio. Odtajnione archiwa Watykanu”. Ksiądz Francesco Castelli podpisuje swoją książkę. Stoisko Wydawnictwa Serafin.

szkolna sala sportowa

Edward Augustyn podpisuje swoje książki: “Ojciec Pio – święty na przekór. Czego nie znajdziesz w pobożnych biografiach”. i nowość “Przewodnik po życiu i miejscach Ojca Pio. Pietrelcina – miasto narodzin”. Stoisko Wydawnictwa Serafin.

szkolna sala sportowa

16.00 – 17.00

Teściowa – twój przyjaciel czy wróg? – spotkanie panelowe na kanwie książki “Jak być teściową?” autorstwa Marka Wareckiego i Wojciecha Wareckiego. Przygotowuje Wydawnictwo Księży Marianów MIC z Warszawy.

kaplica bł. J. Matulewicza

Spotkane autorskie z Dann Eden – autorką książki “Dreszcz czystości”. Spotkanie poprowadzi Mira Jankowska. Przygotowuje wydawnictwo W Drodze.

sala dolnego kościoła

Jakiego internetu katolicy potrzebują? Spotkanie autorskie. Uczestnikami spotkania będą: ks. Andrzej Sikorski – redaktor naczelny portalu www.duchowy.pl i Piotr Pałka – redaktor naczelny portalu www.fronda.pl Przygotowuje wydawnictwo Fronda.

sala Aniołów

Na stoisku Wydawnictwa AA marszałek Marek Jurek podpisuje książkę Dysydent w Państwie POPiS.

szkolna sala sportowa

17.00 – 18.00

Dysydent w państwie POPiS. Spotkanie autorskie i promocja książki marszałka Marka Jurka. Prowadzi Jan Pospieszalski. W spotkaniu uczestniczą także zaproszeni goście: Jan Maria Jackowski, Rafał Ziemkiewicz, Grzegorz Górny. Przygotowuje Wydawnictwo AA oraz Wydawnictwo Dębogóra z Krakowa.

kaplica bł. J. Matulewicza

18.30

Zamknięcie sal wystawowych.

szkolna sala sportowa

19.30

Rozdanie nagród Feniks 2009 i uroczysty koncert Państwowego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” im Tadeusza Sygetyńskiego.

Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie (Praga), ul. Kawęczyńska 53

20.45

Bankiet dla laureatów nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2009 i wydawców uczestniczących w XV Targach Wydawców Katolickich.

Kawiarnia Wyższej Szkoły Menedżerskiej, ul. Kawęczyńska 36

NIEDZIELA, 19 kwietnia 2009

9.00

Otwarcie sal wystawowych.

szkolna sala sportowa

11.00 – 12.00

Ksiądz Marek Dziewiecki podpisuje książki m.in.: “Ona, on i miłość, Kochać i wymagać oraz tytuły z serii „Mądrość, która kocha”: “Niezawodna wiara, Niezawodna nadzieja, Niezawodna miłość”. Stoisko Wydawnictwa eSPe.

szkolna sala sportowa

Spotkanie z redaktorem Zenonem Ziółkowskim na kanwie książek: Najtrudniejsze stronice Starego Testamentu, Sanktruaria Maryjne Europy, Niejedno imię miłości. Stoisko Oficyny Adam.

szkolna sala sportowa

Spotkanie autorskie o. Ksawerego Knotza OFMCap – autora książki Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga. Przygotowuje Edycja Św. Pawła.

kaplica bł. J. Matulewicza

11.30 – 12.30

Msza św. dla dzieci sprawowana przez Księdza Biskupa Antoniego Długosza.

Kościół NMP Matki Miłosierdzia

12.00 – 13.00

Feminizm w Kościele. Moda czy realna potrzeba? Spotkanie z udziałem Łukasza Kubiaka OP (religia.tv), Anety Gawkowskiej (Uniwersytet Warszawski) i Marty Szymczyk (Przegląd Powszechny). Prowadzi Piotr Kaznowski (Christianitas). Przygotowuje Centrum Myśli Jana Pawła II z Warszawy.

kaplica bł. J. Matulewicza

Cezary Sękalski podpisuje swoje książki: “Różaniec święty na nowo odkryty”. Najważniejsze drogowskazy duchowe w 20. tajemnicach i nowość – Przepis na miłość. Poradnik duchowy początkujących i zaawansowanych. Stoisko Wydawnictwa Serafin.

szkolna sala sportowa

Spotkanie z autorem książki “Śladami Jezusa”Księdzem Rektorem UKSW prof. Ryszardem Rumiankiem. Stoisko Oficyny Adam.

szkolna sala sportowa

Marzanna Graff Oszczepalińska wraz z aktorami, na stoisku Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu, będą podpisywać książki: Siła codzienności, Odnaleźć dobro.

szkolna sala sportowa

Na stoisku Edycji Św. Pawła o. Ksawery Knotz OFMCap podpisuje swoją książkę Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga.

szkolna sala sportowa

12.00 – 14.00

Ksiądz Janusz Adam Kobierski podpisuje swój nowy tomik poetycki “Dotykając jasności”, wydany nakładem Ludowej Spółdzielni Wydawniczej.

szkolna sala sportowa

12.30 – 14.00

Spotkanie Księdza Biskupa Antoniego Długosza z dziećmi i ich rodzicami. Przygotowuje Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.

sala dolnego kościoła

13.00 – 14.00

Msza św. z udziałem wydawców katolickich. Przewodniczy J. E. Ksiądz Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski.

kościół górny NMP Matki Miłosierdzia

Spotkanie autorskie z ks. Stanisławem Jasionkiem na stoisku Edycji św. Pawła promującym najnowszą książkę “Rodzinny przewodnik po życiu wiarą”.

szkolna sala sportowa

Spotkanie z Andrzejem Grassem, redaktorem książki: “Moje życie i mój krzyż. Nie lękam się prawdy”. Stoisko Oficyny Wydawniczej Adam.

szkolna sala sportowa

Na stoisku Edycji Św. Pawła ks. Stanisław Jesionek podpisuje swoją książkę.

szkolna sala sportowa

14.00 – 15.00

Spotkanie autorskie z Księdzem Biskupem Antonim Długoszem, promujące najnowszy album komunijny “Jezus z nami i Biblię dla dzieci” w formie audiobooka “Dobry Bóg mówi do nas”. Stoisko Edycji św. Pawła.

szkolna sala sportowa

Spotkanie z autorem książki “Kochać i być kochanym” – Jerzym Kaczmarskim. Stoisko Oficyny Wydawniczej Adam.

szkolna sala sportowa

14.30 – 15.30

Spotkanie z o. Leonem Knabitem, podpisującym swoją najnowsza książkę dla dzieci: “Czy Pan Bóg ma rudego kota? Przewodnik po wierze dla najmłodszych”. Stoisko Wydawnictwa eSPe.

szkolna sala sportowa

15.00

Godzina Miłosierdzia.

górny kościół NMP Matki Miłosierdzia

16.30

Rozwiązanie konkursu dla publiczności, która nabyła bilety wstępu na XV Targi Wydawców Katolickich.

szkolna sala sportowa

17.00

Zamknięcie sal wystawowych.PATRONI MEDIALNI XXII Targów Wydawców Katolickich w Lublinie
GOŚĆ NIEDZIELNY N NIEDZIELA N IDZIEMY N TVP LUBLIN N RADIO LUBLIN N LubelskaTV N N BIBLIOTEKA ANALIZ N e-KAI N GŁOS KATOLICKI N SIÓDMA DZIEWIĘĆ N RADIO NADZIEJA N NIECODZIENNIK N Magazyn Literacki KSIAZKI N NOTES Wydawniczy N PODLASIE24.PL N KATOLICKIE RADIO PODLASIE N RADIO PLUS N RADIO CENTRUM N KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ N Radio Warszawa N KURIER LUBELSKI N DZIENNIK WSCHODNI N LUBELSKI SERWIS INFORMACYJNY N NASZE MIASTO N RYNEK KSIĄŻKI N WIADOMOŚCI KSIĘGARSKIE N ORSZAK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA N
PARTNERZY Stowarzyszenia Wydawców Katolickich
LUBELSKIE N Drukarnia im. Adama Półtawskiego N Wydawnictwo JEDNOŚĆ N N TOYOTA Marki N N
SWK.pl powered by WordPress - Unnamed