XXIV Targi Wydawców Katolickich
XXIV Targi Wydawców Katolickich


Nowość Księgarni św. Jacka

czwartek, 22 Lut 2007; SWK PL

Dopuszczalność dowodów zdobytych w sposób niegodziwy w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa Aleksandry Brzemi – Bonarek. To pierwsza na polskim rynku kanonistycznym publikacja, w której autorka wypracowała oryginalną propozycję rozwiązania tego niełatwego, tytułowego zagadnienia.

Problem podjęty w pracy doktorskiej pani Aleksandry Brzemia-Bonarek wyrósł z kościelnej praktyki sądowej. Zdarza się, że w procesie o nieważność małżeństwa jedna ze stron przedstawia dokument (świadectwa lekarskie, korespondencję, pamiętniki…) wprawdzie prawdziwe, ale zdobyte w sposób niegodziwy, pozyskane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych, wyłudzone, wykradzione… Bywa, że dokumenty takie przesądzają o wyniku procesu. Prawo kościelne dopuszcza tylko dowody godziwe, instytucje kościelne nie mogą bowiem akceptować posługiwania się środkami nieetycznymi („cel nie uświęca środków złych”). Z drugiej jednak strony trzeba pamiętać, że celem procesu jest ustalenie prawdy materialnej – i to dotyczącej ważności sakramentu: czy sędzia może ignorować dokumenty, wprawdzie zdobyte podstępnie, ale przydatne do jej wyświetlenia? Praca pani Brzemia-Bonarek to pierwsze w literaturze światowej monograficzne opracowanie tego tematu. Autorka przeprowadziła kwerendę w sądach kościelnych. Rozesłana ankieta zaowocowała 44 odpowiedziami sądów kościelnych, wśród nich Trybunału Roty Rzymskiej. Autorka odważnie prezentuje i uzasadnia własne stanowisko, wedle którego wartością nadrzędną w procesie jest prawda. Monografia stanowi pozycję nie do pominięcia w pracach zajmujących się kanonicznymi regułami dowodzenia.

Pozycja ta otwiera nową serię: Poszukiwania, prezentującą współczesną myśl naukową. Autorzy publikowanych w niej pozycji proponują oryginalne rozwiązania niełatwych problemów z różnych dziedzin teologii.

ksj.plPATRONI MEDIALNI XX Targów Wydawców Katolickich w Lublinie
GOŚĆ NIEDZIELNY N NIEDZIELA N IDZIEMY N TVP LUBLIN N RADIO LUBLIN N LubelskaTV N N BIBLIOTEKA ANALIZ N KAI N e-KAI N Magazyn Literacki KSIAZKI N NOTES Wydawniczy N NOWYTYDZIEŃ N PODLASIE24.PL N KATOLICKIE RADIO PODLASIE N RADIO PLUS N RADIO CENTRUM N KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ N Radio Warszawa N KURIER LUBELSKI N DZIENNIK WSCHODNI N LUBELSKI SERWIS INFORMACYJNY N NASZE MIASTO N RYNEK KSIĄŻKI N WIADOMOŚCI KSIĘGARSKIE N ORSZAK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA N
PARTNERZY Stowarzyszenia Wydawców Katolickich
Drukarnia im. Adama Półtawskiego N Wydawnictwo JEDNOŚĆ N Drukarnia DRUK-INTRO N Festiwal Filmów Niepokalanów N KSIĘGARNIA NA MIODOWEJ N N TOYOTA Marki N N
SWK.pl powered by WordPress - Unnamed