NAGRODY – FENIKS 2010

FENIKS STATUETKA

FENIKS 2010 – NAGRODA GŁÓWNA

ks. prof. Michał Heller

za świadectwo życia szlachetnego kapłana i wybitnego uczonego, łączącego wrażliwość filozoficzną i teologiczną z osiągnięciami współczesnej nauki, otwartego na najtrudniejsze wyzwania ponowoczesnego świata, wielkiego nauczyciela i znakomitego popularyzatora wiedzy filozoficznej oraz znanego autora wielu tekstów o tematyce religijnej.

FENIKS DIAMENTOWY

ks. kard. Józef Glemp

w dowód wielkiego szacunku i uznania dla Jego prymasowskiej posługi w Kościele.
Ksiądz Kardynał Józef Glemp, godny spadkobierca tradycji prymasowskiej, przewodził duchowo wszystkim Polakom w trudnych latach komunistycznego zniewolenia i budowy podstaw polskiej demokracji. Wierny dawnym zobowiązaniom Narodu zainicjował budowę Świątyni Opatrzności Bożej jako dziękczynnego sanktuarium.
Pozostaje dla nas – w laicyzującym się świecie – znakiem wierności Ewangelii
i odpowiedzialnego patriotyzmu.

FENIKS SPECJANY

prof. Mieczysław Tomaszewski

za fundamentalne prace poświęcone życiu i twórczości Fryderyka Chopina.
Profesor Mieczysław Tomaszewski jest autorytetem w świecie muzyki, wybitnym znawcą teorii i historii muzyki XIX i XX wieku; wychował nie tylko wiele pokoleń muzykologów, ale także melomanów.

Jego Magnificencja
śp. ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek
Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

za całokształt pracy naukowej dotyczącej poszerzania i pogłębiania wiedzy o Piśmie Świętym oraz za szczególny mecenat nad wydawnictwami katolickimi i akademickimi

NAGRODY dla Wydawców i Autorów FENIKS 2010

w kategori: ‘literacka’
Edycja Świętego Pawła
za ‘Beskidzkie rekolekcje. Dzieje przyjaźni księdza Karola Wojtyły z rodziną Półtawskich’ autorstwa Wandy Półtawskiej.

To poruszające świadectwo zażyłości chwilami wręcz intymnej, której głębia kryje się w słowach przywołujących niezwykłe powinowactwo serc tak bliskich sobie, bo zapatrzonych w Boga.

w kategori: ‘publicystyka religijna’
Fronda
za wywiad rzekę ‘Kościół, Żydzi, Polska.’ Z księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim rozmawiają Grzegorz Górny i Rafał Tichy

To wyważone i pełne mądrości spojrzenie na niełatwe relacje polsko-żydowskie.
Książka ukazuje je z perspektywy prawdy chwilami trudnej, stanowiącej jednak konieczny fundament dialogu, o ile ten ma zbliżać, nie dzielić.

w kategori: ‘nauki kościelne’
Wydawnictwo WAM
za publikację ‘Canones Patrum Graecorum’ przygotowaną przez Arkadiusza Barona i Henryka Pietrasa SJ

Kanony Ojców Greckich to zbiór tekstów adresowanych do wiernych, głównie listów, w sprawach – można by rzec – nie cierpiących zwłoki a ukazujących troskę pasterzy o obyczajne życie chrześcijańskich wspólnot.

w kategori: ‘edytorstwo’
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
za ‘Modlitewnik ojca Leona Knabita’ z komentarzami ojca Leona Knabita OSB i w opracowaniu Dominika Rogóża

Modlitewnik ten urzeka pięknem i prostotą, będąc zarazem świadectwem mądrości,
która karmi się Słowem Boga.

w kategori: ‘książka dla dzieci’
Centrum Myśli Jana Pawła II
za ‘Papieskie abecadło. Książka dla dzieci i rodziców.’ autorstwa Tomasza Jeża i zilustrowaną przez Annę Kaszubę-Dębską

To zbiór papieskich rad dla ‘małych’ i ‘dużych’ w pełen mądrości
alfabet ułożonych, pięknie zilustrowanych i coraz bardziej ważnych!

w kategori: ‘książka autora zagranicznego’
Wydawnictwo WAM
za publikację ‘Historia rozłamu Kościoła Wschodniego i Zachodniego.
Od czasów apostolskich do Soboru Florenckiego’
której autorem jest
Henry Chadwick

To studium pełne erudycyjnej pasji i wyraźnych nadziei ekumenicznych, ukazujące proces rozchodzenia się Kościoła Wschodniego i Zachodniego, z uwzględnieniem kontrowersji i trudności współczesnego dialogu międzyreligijnego.

WYRÓŻNIENIA – FENIKS 2010

w kategorii: ‘publicystyka religijna’:

Dom Wydawniczy Rafael
za tom ‘…Żywot wieczny. Amen. O tym, co czeka nas po śmierci.
Z ojcem Joachimem Badenim rozmawia Alina Petrowa-Wasilewicz’

Wyjątkowy zapis rozmów o tym, co spotka każdego z nas.
Książka mądra i pełna ufnej nadziei o zbliżaniu się do tego najważniejszego wydarzenia naszego życia, które czasem przychodzi zupełnie niespodziewanie.

Wydawnictw św. Stanisława BM
za publikację ‘Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Dni, które wstrząsnęły Polską’ napisaną przez Piotra Litkę,

ukazującą w świetle nieznanych dotąd dokumentów i zdjęć męczeńską śmierć
księdza Jerzego Popiełuszki. Autor odsłania zbrodnicze mechanizmy komunistycznej władzy,
dążącej do unicestwienia religijnego i narodowego życia Polaków.

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
za książkę ‘Ostryga i łaska.’ Rzecz o Hannie Malewskiej autorstwa Anny Gołąb

przywołującą postać wybitnej pisarki niesłusznie dziś zapomnianej,
piszącej między innymi o tym, że na naszych oczach ‘przemija postać świata’,
co dziś nabiera być może wymowy tragiczniejszej niż kiedyś.

w kategorii: ‘edytorstwo’:

Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu
za książkę ‘Historia Miasteczka Kańczugi pisaną 1889 r.’ autorstwa ks. Jana Kudły

W uznaniu za piękne wydanie, z niezwykłą dbałością edytorską, zapisanej odręcznie pod koniec XIX wieku Historii Miasteczka Kańczugi.

Wydawnictwo Demart
za album ‘Święci według mistrzów’ pod redakcją Elżbiety Olczak, zawierający teksty Agnieszki Bywalec, ks. Ryszarda Knapińskiego, Anety Kramiszewskiej, Leszka Śliwy oraz Małgorzaty Wrześniak

Album wzorcowo prezentuje religijną sztukę europejską. Znakomite reprodukcje
obrazów znanych mistrzów pozwalają na ich szczegółowy ogląd, a zamieszczone komentarze dopełniają miary estetycznego doświadczenia.

w kategorii: ‘literacka’:

Wydawnictwo W drodze
za książkę ‘Pieśń słoneczna Róży Bluszcz’ autorstwa Jana Grzegorczyka

Przejmujący a nierzadko dramatyczny obraz pozornie banalnych chwil, z których utkana jest nasza codzienność rozpięta między rozpaczą a nadzieją, między nienawiścią a miłością oraz między grzechem a świętością.

w kategorii: ‘nauki kościelne’:

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
za książkę ‘Credo. Symbol naszej wiary’ autorstwa ks. Wacława Hryniewicza OMI, Karola Karskiego oraz ks. Henryka Paprockiego,

stanowiącą ekumeniczny wykład Credo, pozwalający na dogłębne zrozumienie podstaw chrześcijańskiej wiary i swoistości jej ujęcia przez katolików, protestantów i prawosławnych.

Wydawnictwo KUL
za publikację ‘Siostry zakonne w obozach pracy w PRL w latach 1954–1956’ autorstwa Agaty Mirek,

która ukazuje heroiczne postawy polskich zakonnic, a bazując na historycznych źródłach,
opisuje działania władzy komunistycznej dążącej do wykreślenia
z powojennego życia społecznego żeńskich zgromadzeń zakonnych.

w kategorii: ‘książka autora zagranicznego’:

Wydawnictwo Homo Dei
za pracę ‘Kapitał. Mowa w obronie człowieka’ autorstwa arcybiskupa Reinharda Marxa

To rzecz o logice zysku, jaka wypiera coraz powszechniej logikę solidarności,
toteż ze zgrozą pytamy, czy pieniądz służy jeszcze człowiekowi, czy już odwrotnie,
ale i rzecz o tym, że największym kapitałem jest sam człowiek, także ten najbardziej ubogi.

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
za tom ‘Wyznania zakonnicy ’ autorstwa Siostry Emmanuelle,

będący w istocie spowiedzią więcej niż tylko szczerą, opowieścią przynoszącą obraz zakonnicy rozsadzającej wszelkie schematy i nie wolną od słabości oraz pokus, z których największą był ubogi człowiek i to jemu ‘święta z Kairu’ poświęciła wszystko.

w kategorii: ‘książka dla dzieci’:

Wydawnictwo Jedność
za książkę ‘Biedroneczka’ autorstwa Dariusza Chodynieckiego

To pełna uroku rymowana opowieść o wędrówce do samego nieba,
do którego trafić mogą nie tylko biedronki.

Wydawnictwo Święty Wojciech
za ‘Biblię dla dzieci na każdy dzień’ autorstwa ks. Wacława Oszajcy SJ

Okazuje się, że Biblię można opowiedzieć dzieciom i pięknie, i prosto, o ile autor dzieli się tym, co płynie prosto z serca.

w kategorii: ‘książka dla młodzieży’:

Instytut Wydawniczy Pax
za książkę ‘Odkryć w sobie mnicha. Pielgrzymując na Górę Athos’ autorstwa Heinza Nussbaumera

To niezwykła opowieść o świecie, który niczym bursztyn uwięził w sobie kroplę wieczności. Tę, co od zawsze szukamy, choć w istocie nosimy w sobie.

PROMIC Wydawnictwo Księży Marianów
za powieść ‘Tajemnica Mandylionu’ autorstwa Artura Żamojdy

To historia, która dzieje się za oknem i jednocześnie przenosi nas w odległe czasy,
zarazem trwa długo po ostatniej kropce, czyniąc powiernikiem tajemnicy,
będącej kluczem do ludzkiego losu.

w kategorii: ‘multimedia’:

Wydawnictwo WAM
za wydawnictwo multimedialne ‘Między nami owadami’ stworzoną wysiłkiem wielu osób pod redakcją Renaty Zając i w opracowaniu multimedialnym Dawida Polkowskiego

Za multimedialną propozycję dla dzieci rozwijającą dziecięcą wrażliwość,
angażującą je w pełni, a przy tym edukacyjną w sposób nader efektowny.

NAGRODY MAŁEGO FENIKSA 2010
dla dziennikarzy za promowanie w mediach książki katolickiej

Katarzyna FORTUNA – Radio Kraków

Z wykształcenia polonistka, z zamiłowania radiowiec – z Radiem Kraków związana od 1992 roku – jest stałą współpracowniczką radiowej Dwójki Polskiego Radia. W Radiu Kraków prowadzi programy poświęcone kulturze i literaturze: „Tomy i tomiki”, magazyn literacki „To się czyta” oraz „Korespondencja sztuk”.
W audycjach i materiałach radiowych rzetelnie i z dużą starannością – choć z pewnym twórczym rozmachem – przygotowywanych przez Laureatkę dużo miejsca zajmuje literatura katolicka.
Regularnie we wszystkich jej programach biorą udział autorzy książek o tematyce religijnej. Zapraszani są wydawcy m.in.: Bernardinum, Edycja św. Pawła, Salwatorianie, Znak, W Drodze, WAM, Biały Kruk, Esprit.
Proza o treści religijnej jest adaptowana przez nią na antenę radiową – w formie powieści w odcinkach.
Przygotowuje także materiały poświęcone książce i kulturze dla Radia Watykańskiego.
Jest uczynna, koleżeńska, prezentuje postawę, w którą wpisany jest świat wartości chrześcijańskich.

SCHYMALLA IWONA – Telewizja Polska TVP 1

Prezenterka telewizyjna. Ukończyła resocjalizację i socjologię w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW w Warszawie.
W Telewizji Polskiej początkowo pracowała w Telewizji Edukacyjnej, później w dziale oprawy TVP1 jako prezenterka dnia. Prowadził magazyn poranny Kawa czy herbata?,
a także program religijny Między ziemią a niebem. W Radiu VOX prowadzi wieczorny program publicystyczny.
W roku 1998 otrzymała Wiktora Publiczności, natomiast rok później otrzymała kolejnego Wiktora dla najlepszej prezenterki.

Prowadziła relacje telewizyjne wizyt papieskich 1997, 1999, 2002, 2006 i studio po śmierci Jana Pawła II. Widzowie cenią jej spokój i profesjonalizm.
Jak sama mówi: „Najtrudniejsze, ale najbardziej satysfakcjonujące były wszystkie relacje z pielgrzymek Jana Pawła II do Polski. Szczególnie pierwsza pielgrzymka była dla mnie ogromnym wyzwaniem, ponieważ nigdy do tamtej pory nie było takich doświadczeń. Wtedy zdałam sobie sprawę, że każdy gest, słowo ma odpowiednią wagę. Oczywiście każda następna pielgrzymka była kolejnym moim doświadczeniem
i było mi troszkę łatwiej, choć odpowiedzialność pozostawała taka sama. Najtrudniejsze emocjonalnie było prowadzenie studia po śmierci Papieża. Emocje były tak duże, że wiedziałam jedno: Nie mogę patrzeć na materiały archiwalne”.

KS. WITERSKI ANDRZEJ – Przegląd Książki Katolickiej „Vade mecum”
Kapłan diecezji drohiczyńskiej.

Pomysłodawca, inicjator, koordynator i organizator w maju 2002 roku w parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Węgrowie (diecezja drohiczyńska) Kiermaszu Książki Katolickiej. Do współpracy zaproszono kilkanaście oficyn katolickich. Prezentacja aktualnej oferty wydawniczej miała na celu ukazanie całego jej bogactwa i różnorodności, natomiast przewodząca wydarzeniu misja ewangelizacyjna zakładała dotarcie z książką katolicką do jak największej grupy osób, stąd pomysł na umiejscowienie imprezy na Rynku Mariackim, w centrum miasta. Do organizacji przedsięwzięcia włączył się parafialny oddział Akcji Katolickiej oraz nauczyciele i uczniowie miejscowych szkół, zapewniając m.in. całodniową obsługę stoisk. W takiej formie Kiermasz organizowany był w Węgrowie do 2005 roku jako samodzielne wydarzenie bądź jako impreza towarzysząca innym wydarzeniom parafialnym (w 2005 roku razem z Festynem Rodzinnym).
Zainteresowanie, z jakim spotkał się Kiermasz Książki Katolickiej w Węgrowie pokazało, jak duże i niezaspokojone jest zapotrzebowanie na tego typu literaturę w środowisku lokalnym. Biblioteki parafialne należą tu do rzadkości, propozycja księgarni ogólnych jest zazwyczaj bardzo wybiórcza. Bezpośredniego kontaktu z książką nie są w stanie zastąpić nawet najlepsze serwisy internetowe, niedostępne zresztą wielu starszym osobom.
Dlatego też alternatywą dla istniejących już i potencjalnych czytelników książki katolickiej z małych miast, a tylko takie są na naszym terenie, stała się impreza o zasięgu diecezjalnym wzorowana na węgrowskim Kiermaszu Książki Katolickiej, od 2006 r. funkcjonująca już jako Przegląd Książki Katolickiej „Vade mecum”. Do Węgrowa dołączyły: Sokołów Podlaski, Hajnówka, Siemiatycze, Bielsk Podlaski, Drohiczyn oraz Brańsk, natomiast trud organizacji przedsięwzięcia na szerszą skalę wraz z Akcją Katolicką Diecezji Drohiczyńskiej podjęło powstałe w 2006 roku również z inicjatywy ks. Andrzeja Witerskiego Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość OKNO z Bielska Podlaskiego. Nawiązana została współpraca z kolejnymi wydawnictwami z całej Polski.
Coroczna prezentacja ponad 1000 tytułów wypełniła wspomnianą lukę na lokalnym rynku księgarskim, a plenerowy charakter imprezy ułatwił udział w Przeglądzie nawet przypadkowym przechodniom. I choć, jak na cykliczne wydarzenie przystało, Przegląd doczekał się swoich stałych bywalców, idea przewodnia przedsięwzięcia – wyjście z książką katolicką „na ulicę”, do ludzi – pozostała niezmienna. ,
Przegląd Książki Katolickiej „Vade mecum” to także miejsce na promocję wydawnictw lokalnych. Organizacja imprezy to także okazja do wspierania lokalnych społeczności. Z inicjatywy ks. Andrzeja Witerskiego na rzecz uczniów i nauczycieli w ciągu ostatnich 4 lat nieodpłatnie zostało przekazanych bibliotece szkolnej łącznie ponad 90 tytułów książek i materiałów filmowych. Dzięki Przeglądowi swoje księgozbiory niejednokrotnie uzupełniały również inne szkoły i biblioteki.
Specyfika i formuła projektu realizowanego z inicjatywy i z ogromnym zaangażowaniem ks. Andrzeja Witerskiego czyni Przegląd Książki Katolickiej „Vade mecum” jedynym tego typu i na taką skalę wydarzeniem kulturalnym i religijnym w diecezji drohiczyńskiej.PATRONI MEDIALNI XXII Targów Wydawców Katolickich w Lublinie
GOŚĆ NIEDZIELNY N NIEDZIELA N IDZIEMY N TVP LUBLIN N RADIO LUBLIN N LubelskaTV N N BIBLIOTEKA ANALIZ N e-KAI N GŁOS KATOLICKI N SIÓDMA DZIEWIĘĆ N RADIO NADZIEJA N NIECODZIENNIK N Magazyn Literacki KSIAZKI N NOTES Wydawniczy N PODLASIE24.PL N KATOLICKIE RADIO PODLASIE N RADIO PLUS N RADIO CENTRUM N KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ N Radio Warszawa N KURIER LUBELSKI N DZIENNIK WSCHODNI N LUBELSKI SERWIS INFORMACYJNY N NASZE MIASTO N RYNEK KSIĄŻKI N WIADOMOŚCI KSIĘGARSKIE N ORSZAK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA N
PARTNERZY Stowarzyszenia Wydawców Katolickich
LUBELSKIE N Drukarnia im. Adama Półtawskiego N Wydawnictwo JEDNOŚĆ N N TOYOTA Marki N N
SWK.pl powered by WordPress - Unnamed