Nagrody

Stowarzyszenia Wydawców Katolickich

FENIKS 2018

 

W tym roku Nagrody i Wyróżnienia Stowarzyszenia FENIKS w 19 kategoriach przyznała kapituła w składzie: prof. dr hab. Krzysztof Narecki (przewodniczący, KUL), Leszek Marek Długosz (aktor, literat, kompozytor, pianista), prof. KUL dr hab. Marzena Górecka, bp prof. dr hab. Michał Janocha, Joanna Lichocka (poseł na Sejm RP, dziennikarka), ks. prof. PAT dr hab. Jan Machniak (PUJPII),  dr Tomasz Makowski (Dyrektor Biblioteki Narodowej),  prof. zw. dr hab. Jan Malicki (dyrektor Biblioteki Śląskiej), ks. prof. Jan Sochoń (UKSW), ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski (UKSW, Koordynator Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego), Janusz Szewczak (Poseł RP), ks. Henryk Zieliński (Redaktor Naczelny Tygodnika Idziemy).

 

Podczas uroczystości, którą poprowadziła Jolanta Fajkowska, wręczono: Nagrodę Główną – FENIKS Złoty 2018, FENIKS Diamentowy 2018, FENIKS Srebrny 2018, trzy FENIKSY Specjalne oraz Nagrody i wyróżnienia FENIKS 2018 w 19 kategoriach

 

NAGRODA GŁÓWNA – FENIKS ZŁOTY 2018

 

Pan Profesor dr hab. ANDRZEJ NOWAK

Nagroda stanowi formę uhonorowania imponującego dorobku naukowego i autorskiego profesora Andrzeja Nowaka, na który składa się kilkaset artykułów naukowych i publicystycznych, a także ponad 30 publikacji książkowych. Wśród nich na pierwszy plan wysuwają się pozycje poświęcone historii Polski i Kościoła, zwłaszcza monumentalne dzieło: zaplanowana na kilkanaście tomów seria „Dzieje Polski”, w której autor omawia historię naszego kraju od początków państwowości polskiej po czasy współczesne.

W obszarze Jego zainteresowań i działalności naukowej znajduje się również historia myśli politycznej i stosunków politycznych w Europie Wschodniej XIX-XX w., studia porównawcze nad imperiami oraz pamięć kulturowa w Europie Wschodniej.

 

FENIKS DIAMENTOWY 2018

 

1. MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI

Nagrodę przyznano za całokształt działalności wydawniczej i edukacyjnej, której głównym celem jest dokumentowanie i popularyzowanie wiedzy historycznej o dziejach Polski od czasów rozbiorowych do współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem działalności niepodległościowej oraz państwowotwórczej.

Na szczególne podkreślenie zasługuje działalność wydawnicza, w której Muzeum może pochwalić się ogromną różnorodnością publikacji. Wiele z nich dotyczy zagadnień związanych z historią Kościoła, kwestiami życia religijnego, a także kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych. Znajduje to wyraz również na łamach czasopisma humanistycznego „Niepodległość i Pamięć”.

Działalność wydawnicza Muzeum dotyczy też zagadnienia kształtowania postaw obywatelskich oraz patriotyzmu. W ramach misji Muzeum mieści się również kształtowanie tożsamości narodowej i regionalnej na tle zmian politycznych, cywilizacyjnych, społeczno-kulturowych, gospodarczych i światopoglądowych.

2. KATOLICKI UNIWERSYTETU LUBELSKI JANA PAWŁA II

Za całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i wydawniczej, która w ciągu 100 lat istnienia uniwersytetu współtworzyła chrześcijańskie oblicze polskiej kultury.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II należy do najstarszych uniwersytetów w Polsce. W ciągu 100 lat swej historii stał się jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej, zyskując uznanie w kraju i za granicą oraz wpływając na kształt nauki i kultury polskiej, formując ich chrześcijańskie oblicze.

Szczególne znaczenie mają organizowane Kongresy Kultury Chrześcijańskiej oraz bogata i wartościowa działalność wydawnicza licząca wiele tysięcy tytułów. Jej symbolem jest 20-tomowa „Encyklopedia katolicka”. Wśród innych znaczących dokonań jest ukazujące się poza zasięgiem cenzury czasopismo „Spotkania. Niezależne Pismo Młodych Katolików”, które powstało w latach 70. w środowisku studentów KUL.. Ważne miejsce zajmują także publikacje popularyzujące myśl św. Jana Pawła II.

Uniwersytet jest wydawcą dzieł wszystkich Benedykta XVI w serii Opera Omnia Josepha Ratzingera. Na uwagę zasługuje realizowana edycja krytyczna dzieł wszystkich Cypriana Norwida oraz czasopisma naukowe wydawane przez KUL.

 

Feniks SREBRNY 2018

 

Ksiądz Arcybiskup HENRYK HOSER

Za posługę misyjną i pasterską, zaangażowanie w służbie Stolicy Apostolskiej, Kościołowi, zwłaszcza Kościołowi w Polsce; za wsparcie i otwartość na rozwój mediów oraz przyczynienie się do powstania prawdziwej grupy medialnej; za wkład w rozwój Targów Wydawców Katolickich.

Lekarz, misjonarz, sekretarz watykańskiej Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Przewodniczący Papieskich Dzieł Misyjnych. Biskup Warszawsko-Praski; specjalny delegat papieża Franciszka do Medjugorie.

Autorytet Księdza Arcybiskupa znany jest w Polsce i zagranicą. Wypracował go nie tylko swoją erudycją, ale prawością charakteru, bezkompromisowością i świadectwem życia. Broniąc prawdy nie cofał się w obliczu oszczerstw i niesprawiedliwych oskarżeń, którymi próbowano zmusić go do milczenia. Jest świadkiem Prawdy, a nie tylko jej głosicielem. Jego postawa jest oparciem dla wielu ludzi Kościoła w Polsce.

Ksiądz Arcybiskup rozumie znaczenie kultury w życiu Kościoła i narodu. Wspiera rozwój katolickich mediów: radia, książki, prasy, telewizji i Internetu; jest wielkim przyjacielem Targów Wydawców Katolickich i ich czynnym uczestnikiem.

 

FENIKS SPECJALNY 2018

 

1. Firma OSORNO KRZYSZTOF CZECZOT

Za superprodukcję Biblia Audio.

Biblia Audio to monumentalny, unikatowy w skali europejskiej projekt wydawniczy zrealizowany w formule słuchowiska radiowego. Rezultat trwających ponad dwa lata prac, które zaowocowały ponad 113 godzinnym nagraniem prezentującym pełną treść Starego i Nowego Testamentu, na potrzeby którego opracowana została oryginalna muzyka i dźwiękowe efekty specjalne.

W projekt zaangażowali się najwięksi polscy aktorzy, 480 osób, którzy nadając dźwiękowe życie tekstowi Biblii Tysiąclecia wznieśli się na wyżyny swoich zawodowych i artystycznych możliwości. „Stworzyliśmy film bez obrazu – niech Twoja wyobraźnia wyświetli Ci Twój własny film”.

2. WYDAWNICTWO BAJKA

Za książkę  Moje cudowne dzieciństwo w Aleppo,
autorstwa Grzegorza Gortata, z ilustracjami Marianny Sztymy

Bohaterka tej historii ma osiem lat i pochodzi z Aleppo. Autor książki udowadnia moc dziecięcej wyobraźni, która jest w stanie odsunąć widmo wojny, terroru, ponurej codzienności i dla której najpiękniejszym słowem jest „rozejm”.

Książka przypomina również inną prawdę o wojnie, która sprawia, że młody człowiek dorasta znacznie szybciej.

O unikalności tego wydawnictwa świadczy również jego charytatywny charakter. Wszystkie środki finansowe ze sprzedaży książki przekazywane są Polskiej Akcji Humanitarnej na pomoc w Syrii.

3. WYDAWNICTWO BIAŁY KRUK

za książkę          Tragedia w Aleppo, autorstwa Adama Bujaka

z komentarzami ks. prof. Waldemara Cisło

Fotograf ukazuje prawdziwy obraz syryjskiej stolicy, do złudzenia przypominający ruiny Warszawy z czasów II Wojny Światowej.

Zarazem jednak stawia na nadzieję, która powoli odradza się w sercach mieszkańców Aleppo. Ich tragedia woła o pomoc, dlatego wyrazem postawy chrześcijańskiej wobec nich jest niesienie pomocy na rzecz odbudowy miast takich jak Aleppo i ratowania jego mieszkańców.

O ich pragnieniach i nadziejach pisze w swoich komentarzach do fotografii szef polskiej sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie, która regularnie dostarcza na Bliski Wschód niezbędną pomoc materialną.

  

NAGRODY dla Wydawców i Autorów FENIKS 2018

 

 • w kategorii: ‘literacka’

Wydawnictwo GAUDIUM

za książkę Targum Neofiti 1. Księga Wyjścia,
w przekładzie i opracowaniu: ks. dra hab. Mirosława S. Wróbla

 

Pierwszy polski przekład aramejskiego tekstu Księgi Wyjścia opisuje wydarzenia z dziejów zbawienia, istotne dla religii żydowskiej i chrześcijańskiej.
Stanowi prawdziwy skarb dla zrozumienia i interpretacji tekstów biblijnych.

 • kategorii: ‘nauki kościelne

Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

za dzieło: Wprowadzenie do chrześcijaństwa. Wyznanie – chrzest – naśladowanie. Opera omnia. Tom 4
autorstwa Josepha Ratzingera. W opracowaniu ks. prof. Krzysztofa Góździa
i pani prof. Marzeny Góreckiej

Kolejna odsłona dzieł wszystkich Josepha Ratzingera – papieża Benedykta XVI.

Wiara, życie i działanie po chrześcijańsku – to credo wprowadzające do zrozumienia tego czym jest chrześcijaństwo. Jak twierdzi sam autor, książka ta ma pomóc w zrozumieniu, że „wiara umożliwia współczesnemu człowiekowi bycie naprawdę człowiekiem”.

 • kategorii: ‘Kościół wobec współczesności

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

za publikację: Europejski spór o człowieka. Studium z antropologii politycznej,
autorstwa: dra Michała Gierycza

To naukowe dzieło dotyczy sporu o naturę człowieka toczonego na forum współczesnej Europy, tak niejednolitej w swoich przekonaniach, wizjach i poglądach.

Jest kompleksowym przeglądem zmian, jakie stały się udziałem polityki europejskiej w ostatnich dziesięcioleciach, obrazem jej kondycji moralnej, prawnej i cywilizacyjnej.

 • w kategorii:  ‘eseistyka’

Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK

za książkę: Brat Albert. Biografia, autorstwa: Natalii Budzyńskiej

Obraz przemiany człowieka w służbie innym ludziom, pozbawiony hagiograficznego zadęcia. Bo, jak pisze autorka, „Miłość, jaką Brat Albert otaczał ubogich i wszystkich dookoła, była męska i radykalna. Wymagająca i wybaczająca. Po prostu ojcowska”

 •  w kategorii: ‘historia’

Archidiecezja Warszawska, Archidiecezja Gnieźnieńska,
Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
Instytut Pamięci Narodowej

za publikacje: Stefan Wyszyński, Pro memoria, t. 1: 1948-1952”,
pod redakcją naukową Pawła Skibińskiego
Stefan Wyszyński, Pro memoria, t. 2: 1953”, pod redakcją naukową Ewy Czaczkowskiej

Tomy te inicjują edycję osobistych zapisków kardynała Stefana Wyszyńskiego prowadzonych w latach 1948 – 1981, stanowią unikatowe świadectwo niestrudzonej działalności na rzecz Kościoła i narodu polskiego podczas posługi prymasowskiej. Analiza zakresu i tematyki opublikowanych materiałów staje się niezwykle cennym źródłem do badań nad dziejami komunizmu w Polsce. Osobiste zapiski prymasa Wyszyńskiego rzucają nowe światło na naturę jego działania, w tym okresie.

 • w kategorii:‘niepodległa 2018’

Instytut Pamięci Narodowej

za książkę: Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977,
autorstwa:  Konrada Białeckiego, Rafała Łatki, Rafała Reczki, Elżbiety Wojcieszyk

Portret niezwykłego bohatera wiary – arcybiskupa Antoniego Baraniaka – człowieka wielkiej siły duchowej, ludzkiej odwagi i bezkompromisowej postawy wobec totalitaryzmu walczącego z Bogiem i Kościołem w Polsce.

Publikacja Instytutu Pamięci Narodowej ukazuje życie bohatera, w tym jego drogę do kapłaństwa i służbę Kościołowi, współpracę z prymasem Hlondem i prymasem Wyszyńskim, okres uwięzienia i prześladowania przez władze komunistyczne oraz dalszego internowania, także posługi arcybiskupiej w Poznaniu i wkładu w organizację Millenium Chrztu Polski.

 • w kategorii: ‘edytorstwo’

Wydawnictwo VOCATIO

za publikację   Biblia pierwszego Kościoła,
w tłumaczeniu ks. Remigiusza Popowskiego SDB

To wydanie Pisma Świętego jest podręcznikowym przykładem edytorstwa w służbie Słowa, pozwalające na szybki, praktyczny i wygodny dostęp do książki, która towarzyszy na co dzień.

Zarazem to kolejna odsłona „Prymasowskiej serii biblijnej” wydawnictwa Vocatio, która bazuje na translatorskim dorobku ks. Remigiusza Popowskiego SDB, co stanowi gwarancję najwyższej jakości pracy nad tłumaczeniem z aparatem krytycznym.

 • w kategorii: ‘edytorstwo – album’

Wydawnictwo AA

za serię albumów: Wielkie Księgi objawień: Wielka Księga objawień Najświętszej Maryi Panny w Polsce, Wielka Księga objawień Aniołów i Świętych w Polsce, Wielka Księga objawień i cudów Pana Jezusa w Polsce,
autorstwa Adama Andrzeja Walczyka

Album jest nie tylko kompleksowym zbiorem informacji na temat objawień, do jakich doszło na terytorium Polski, ale także prawdziwym leksykonem szczegółowych kontekstów tych wydarzeń, wzbogaconym o liczne nawiązania do dzieł rodzimej sztuki i architektury sakralnej.

 • w kategorii: ‘duchowość’

Wydawnictwo ESPRIT

za książkę: Jezu, Ty się tym zajmij. O. Dolindo Ruotolo. Życie i cuda,
autorstwa:  Joanny Bątkiewicz-Brożek

Biograficzna opowieść o ojcu Dolindo Ruotolo – kapłanie, mistyku, człowieku, wiernym słudze Kościoła, autorze modlitwy opartej na zawierzeniu Jezusowi: „Jezu, ty się tym zajmij”.

Liczne trudności jakich doświadczał w służbie Bogu, mogą stanowić drogowskaz dla każdego człowieka, by nigdy nie tracić nadziei i całkowicie zaufać Stwórcy.

 • w kategorii: ‘świadectwo’

Fundacja SOLO DIOS BASTA  i  Wydawnictwo ROSIKON PRESS

za książkę: Podnieście głowy. Wielka Pokuta i Różaniec do Granic,
autorstwa: Grzegorza Górnego

Publikacja obrazuje niezwykłość dwóch duchowych inicjatyw, których fizyczna emanacja udowadnia, że w Polakach wciąż żywe są poczucie grzeszności, świadomość pokuty i potrzeba nawrócenia.

Wyrazem tego była Wielka Pokuta, która na Jasną Górę przywiodła 140 tysięcy pątników oraz Różaniec do Granic, w ramach której, na granicach naszego kraju w modlitwie różańcowej połączyło się ponad milion osób.

Oba wydarzenia stanowią dowód na nową jakość, a zarazem wielką wartość w życiu polskiego Kościoła.

 • w kategorii: ‘książka dla dzieci’

Wydawnictwa Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

za książkę: O chrześcijańskiej Europie dzieciom,
z tekstem: Ewy Skarżyńskiej i ilustracjami: Kazimierza Wasilewskiego

Publikacja ukazuje olbrzymi udział religii chrześcijańskiej w procesie tworzenia cywilizacji na kontynencie europejskim, jej wpływ na dzieje polityczne, społeczne i kulturalne. Młody czytelnik otrzymuje serię „mini wykładów” o historii otaczającego go na co dzień świata.

Lektura tej publikacji to jednocześnie fascynująca podróż po całej Europie, w czasie której przewodnikami są rówieśnicy adresatów.

 • w kategorii: ‘książka dla młodzieży’

Dom Wydawniczy RAFAEL

za książkę: Pismo Święte dla młodych. Pełny tekst. Objaśnienia. Wskazówki. Grafiki

Publikacja wpisuje się w globalny koncept prezentacji Pisma Świętego, odpowiadającej na potrzeby współczesnego młodego człowieka, na sposób postrzegania przez niego języka pisanego i zapamiętywania prezentowanych treści.

Komentarze, objaśnienia i kolorowe grafiki, sprawiają, że lektura staje się fascynującą duchową i intelektualną podróżą, a połączenie Biblii Tysiąclecia z nowoczesną formą edytorską czyni pozycję godną polecenia młodym odbiorcom.

 • w kategorii: ‘książka autora zagranicznego’

Wydawnictwo BERNARDINUM

za książkę: Opowieść ojca, autorstwa: Michaela O’Briena

Ta współczesna parafraza biblijnych przypowieści m.in. o Dobrym pasterzu oraz synu marnotrawnym angażuje czytelnika emocjonalnie. Autor wciąga głównego bohatera, a z nim również czytelnika, w historię, która odzwierciedla odwieczną walkę dobra ze złem. Jego jedynym sojusznikiem okazuje się nadzieja, która nigdy nie umiera.

 • w kategorii: ‘tłumacz’

Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

za tłumaczenie: Dzieła I: Święte obrzędy Kościoła, Dzieła II: Porządek antyfonarza, inne pisma o świętych obrzędach, reguły życia duchownych i mniszek
autorstwa: Amalariusza z Metzu
w przekładzie zbiorowym pod redakcją: ks. Tadeusza Gaci

Dzieła Amalariusza z Metzu są niezwykłymi pomnikami historii Kościoła oraz żywymi dowodami na znaczenie liturgii łacińskiej dla procesu kształtowania kultury nowożytnego świata w drugiej połowie pierwszego tysiąclecia chrześcijaństwa.

Niezwykłość stanowi fakt, że jest to drugie – po przekładzie na język angielski – tłumaczenie dzieł tego autora na język nowożytny.

 • w kategorii: ‘seria wydawnicza (dzieła zebrane)’

Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu

za serię: Teksty-przekłady-komentarze, autorstwa św. Tomasza z Akwinu, Aleksandra z Afrodyzji, Temistiusza i Arystotelesa
pod redakcją: ks. Andrzeja Maryniarczyka

Dzieła mistrzów starożytności stanowią odpowiedź na renesans zainteresowania filozofią klasyczną. Zbiór tekstów stanowi merytoryczną pomoc dla współczesnych myślicieli różnych dziedzin. Jednocześnie jest wyrazem uznania dla dzieła niestrudzonych tłumaczy z języków oryginalnych.

 • w kategorii: ‘publicystyka religijna’

Wydawnictwo  JEDNOŚĆ

za książkę: Biblia we fragmentach. 200 bram do Starego i Nowego Testamentu
autorstwa kardynała Gianfranco Ravasiego

Wyrobić sobie pogląd na całość Pisma Świętego jedynie dzięki lekturze zaczerpniętych z niego passusów: taki cel stawia przed czytelnikiem kardynał Gianfranco Ravasi. Przywołując myśli innych autorów, ten wytrawny teolog pomaga nam docenić Biblię jak „nieoceniony skarb kultury światowej”.

 • w kategorii: ‘multimedia’

Wydawnictwo PASTERZ

za publikację multimedialną Pakiet Komputerowy. Quiz o Świętych

Święty Jan Paweł II, Święty Ojciec Pio, Najświętsza Maryja Panna, Święta Faustyna Kowalska… to tylko niektórzy z bohaterów tej publikacji, która przybliża sylwetki świętych i ukazuje ich drogę do nieba i świętości. To odpowiadające na potrzeby współczesnych dzieci i młodzieży narzędzie nauki i zabawy może stać się motywem wspólnego spędzania czasu przez całe rodziny.

 • w kategorii: ‘muzyka chrześcijańska – współczesna’

Polskie Radio S.A.

za album muzyczny    Decalogue – Dekalog. Dziesięć prostych słów
Dyrektor Artystyczny projektu: Marcin Pospieszalski
Pomysł projektu: Radosław Grabowski

Odpowiedź na potrzebę uwspółcześnienia przesłania Dekalogu – słowno-muzyczna opowieść o Bożych przykazaniach.

Dzieło 150 artystów z całego świata, których połączyła wizja pomocy potrzebującym w różnych zakątkach globu, poszukiwanie odpowiedzi na pytania o sens życia i godność człowieka.

 • w kategorii: ‘muzyka chrześcijańska – klasyczna’

MUSICA SACRA Edition

za albumy: „Polskie Pastorałki”, „Resurrectio”, „MOTETS,
autorstwa: Pawła Łukaszewskiego

Autor jest  żywą instytucją w dziedzinie współczesnej, polskiej i światowej, muzyki sakralnej. Jego kompozycje łączy zdolność operowania dźwiękiem i wprowadzania do muzyki pierwiastka sacrum – elementu, który przenosi dany utwór w wymiar duchowy.

Uniwersalność i ponadczasowość utworów instrumentalnych, chóralnych i kompozycji autorskich to kolejny znak rozpoznawczy Autora.

Polskiego Radia S.A.

za album: Maddalena ai piedi di Cristo (Magdalena u stóp Chrystusa), Antonio Caldary
Wykonawca: Warszawska Opera Kameralna
MUSICAE ANTIQUAE COLLEGIUM VARSOVIENSE

Maria z Magdali to jedna z bardziej zagadkowych postaci z Nowego Testamentu:  odkrywająca pusty grób Jezusa i dająca pierwsze świadectwo Jego zmartwychwstania. Jej osoba stała się podstawą do stworzenia kilkudziesięciu kompozycji, a oratorium Maddalena ai piedi di Cristo autorstwa XVIII-wiecznego włoskiego kompozytora Antonio Caldary uchodzi za jedno z najbardziej niezwykłych i przejmujących, w tym albumie interpretowane przez Zespół Instrumentów Dawnych Warszawskiej Opery Kameralnej – najstarszy w Polsce zespół muzyki dawnej, działający od 1957 roku.

 

WYRÓŻNIENIA – FENIKS 2018

 

 • w kategorii: ‘literacka’

1. Wydawnictwo FRONDA

za książkę: Modlitewnik Poetycki, wybór i redakcja ks. prof. Jan Sochoń

Zbiór najpiękniejszych polskich wierszy, które swoim charakterem i przesłaniem przypominają modlitwy. Jest on wyrazem uznania literatury za miejsc godne obcowania z Bogiem. Idąc za radą Autora antologii, poezję można czytać na wiele sposobów, również otwierających czytelnika na Słowo Odwieczne.

2. Wydawnictwo ŚWIĘTY WOJCIECH

za książkę: Z drugiej strony Biblii. Antologia noweli biblijnej,
pod redakcją ks. prof. Marka Starowiejskiego

Wybór tekstów Inspirowanych treścią Pisma Świętego. Intrygujący i interesujący przegląd dzieł, których autorzy próbują mierzyć się z mniej lub bardziej znanymi wydarzeniami i motywami biblijnymi, rozwijając je twórczo. Dzięki temu antologia zmusza do głębokiej refleksji tych, dla których Pismo Święte jest ważne.

 • kategorii: ‘nauki kościelne

1. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu

za książkę: Metafizyka autorstwa Arystotelesa,
w opracowaniu o. Mieczysława Alberta Krąpca OP
oraz ks. Andrzeja Maryniarczyka SDB

Klasyka literatury naukowej w pionierskim w dziejach polskiej literatury filozoficznej, pionierskim trójjęzycznym opracowaniu. Dzieło dla osób studiujących filozofię i sztukę myślenia realistycznego, ale też dla każdego, kto pragnie wyruszyć w samodzielną drogę myślenia filozoficznego. Jest jednocześnie skarbem kultury, po który sięga się w celu poznania rzetelnej i odpowiedzialnej filozofii.

2. Wydawnictwo PETRUS

za książkę: Wszystkie Miejsca Biblijne. Słownik i konkordancja, t. 1 i 2
autorstwa ks. Czesława Piusa Bosaka

Publikacja zawierająca spis miejsc opisanych w Biblii. Poza danymi tekstu biblijnego Autor odwołuje się do szerszego kontekstu humanistycznego, przywołując odniesienia symboliczne danego miejsca bądź jego obecność w kulturze i literaturze pozabiblijnej. Złożoność problematyki, z jaką zmierzył się Autor, dotyczy różnic lokalizacji, czy też brzmienia niektórych nazw w językach Biblii oraz w tłumaczeniach starożytnych i współczesnych.

 • kategorii: ‘Kościół wobec współczesności

3. Wydawnictwo ARTI

za książkę: Raport o stanie nadziei. Rozmowa z Carlosem Grandosem,
i Wydawnictwo WAM
za książkę: Papież. Posłannictwo i misja,
obie publikacje autorstwa ks. Kardynała Gerharda Ludwiga Mullera

Publikacja zawierająca spis miejsc opisanych w Biblii. Poza danymi tekstu biblijnego Autor odwołuje się do szerszego kontekstu humanistycznego, przywołując odniesienia symboliczne danego miejsca bądź jego obecność w kulturze i literaturze pozabiblijnej. Złożoność problematyki, z jaką zmierzył się Autor, dotyczy różnic lokalizacji, czy też brzmienia niektórych nazw w językach Biblii oraz w tłumaczeniach starożytnych i współczesnych.

 • kategorii: ‘Kościół wobec współczesności

Wydawnictwo JEDNOŚĆ

za książkę: Wobec in vitro. Genetyczne, moralne, filozoficzne, teologiczne i prawne aspekty zapłodnienia pozaustrojowego,
pod redakcją ks. prof. Jacka Grzybowskiego i ks. prof. Franciszka Longchampsa de Beriera

Ważny, merytoryczny głos w debacie na temat metod leczenia niepłodności gwarantujących poszanowanie godności człowieka od momentu poczęcia. Kompleksowo prezentuje szeroką gamę aspektów zapłodnienia pozaustrojowego, biorąc pod uwagę kwestie moralne, filozoficzne i genetyczne, dając pełen obraz złożoności i ograniczeń wykorzystywanych obecnie procedur biomedycznych.

 • w kategorii:  ‘eseistyka’

1. Wydawnictwo AA

za książkę: Co Polskę stanowi. Biografie historyczne,
autorstwa Joanny Wieliczko-Szarkowej

W historii naszego narodu możemy odnaleźć wartości, których poszukujemy – takie hasło zdaje się przyświecać autorce, która przypomina najwybitniejsze postaci w historii Polski. Mamy zatem do czynienia ze skrupulatnym przeglądem Ojców Narodu i mniej lub bardziej pamiętanych obecnie wielkich Polaków od początku państwowości po czasy najnowsze.

2. Wydawnictwo BIAŁY KRUK

za książkę: Imigranci u bram. Kryzys uchodźczy i męczeństwo chrześcijan XXI w.,
autorstwa ks. Pawła Stachnika i ks. Prof. Waldemara Cisło

Rozmowa o współczesnym prześladowaniu chrześcijan i kryzysie uchodźczym, jaki dotyka Europę. Omija publicystyczne pułapki i pokazuje przyczyny konfliktów, będących u źródeł wielkiego marszu muzułmanów ku Europie. Stawia także odważne pytania skierowane do rządzących na naszym kontynencie o motywy podsycania konfliktu wokół imigrantów, bez podejmowania prób jego rozwiązania w naturalnym dla niego kulturowo i religijnie rejonie świata.

 •  w kategorii: ‘historia’

1. Wydawnictwo M

za książkę Tadeusz Kościuszko. Polski i amerykański bohater,
autorstwa: prof. Dariusza Nawrota

Publikacja o charakterze biograficzno-albumowym ukazująca tytułowego bohatera z iście naukową wnikliwością. Bogactwo materiału ilustracyjnego pomaga czytelnikowi zagłębić się w ówczesny świat, z którego wyłania się realistyczny obraz człowieka o nazwisku znanym każdemu Polakowi.

2. Wydawnictwo BERNARDINUM

za książkę: Imigranci u bram. Kryzys uchodźczy i męczeństwo chrześcijan XXI w.,
autorstwa ks. Pawła Stachnika i ks. Prof. Waldemara Cisło

Pielgrzymka po historii Polski pokazująca, że dziejów naszej Ojczyzny nie sposób zrozumieć w pełni bez wpływu chrześcijaństwa i Kościoła katolickiego.

Analiza przykładów związku narodu polskiego z Jezusem Chrystusem sprawia, że uzasadniona staje się myśl, że Polska jest Europie potrzebna.

3. Wydawnictwo JEDNOŚĆ

za książkę: Historia Kościoła w datach i faktach,
wydanie polskie w opracowaniu: ks. Tomasza Gocela

Podręczne kompendium wiedzy na temat historii Kościoła, lektura dla osób zgłębiających tę tematykę, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Logicznie uporządkowany zbiór dat i wydarzeń, który sprawia, że jest to publikacja godna polecenia do domowej biblioteczki.

 • w kategorii:‘niepodległa 2018’

1. Wydawnictwo AA

za książkę: 1918 Polonia Restituta. 100. Rocznica odzyskania niepodległości,
autorstwa: Joanny Wieliczko-Szarkowej

Kompendium wiedzy na temat okoliczności odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 roku. Stanowiące je mini eseje przypominają istotne zjawiska i wydarzenia towarzyszące jednemu z najważniejszych w historii Polski procesowi polityczno-społecznemu.

2. Wydawnictwo BIAŁY KRUK

za książkę: Józef Piłsudski do Polaków. Myśli, mowy i rozkazy,
w opracowaniu: Bohdana Urbankowskiego

Bohater wypowiadał się głównie czynami, stąd jego wystąpienia publiczne w mowie czy w piśmie, charakteryzuje niezwykła dynamika i bezpośredniość. Według Autora książki: „Myśl ludzi czynu jest jak gwałtowne otwarcie drzwi”, co w przypadku myśli Józefa Piłsudskiego sprawia, że były to drzwi zawsze szeroko otwarte na Polskę, co czym świadczy wybór tekstów zamieszczonych w tej publikacji.

3. Wydawnictwo JEDNOŚĆ

za książkę: Mój ojciec. Wspomnienia,
autorstwa: Zofii Pileckiej-Optułowicz

Osobista opowieść córki o rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Pisana wspomnieniami relacja o życiu tego niezłomnego żołnierza i patrioty, wielkiego tragicznego bohatera naszych czasów, a jednocześnie normalnego człowieka, który według relacji członków rodziny zawsze dbał o to, by dzieciom mówić o wartościach, o tym, co w życiu cenne.

 • w kategorii: ‘edytorstwo’

1. Dom Emisyjny MANUSCRIPTUM

za książkę: Modlitewnik Sacra Familia

Kunsztownie wykonana i zdobiona edycja Modlitewnika Tysiąclecia wzorowanego na „Sakramentarzu Tynieckim”. Posiada ręcznie wykonaną oprawę jubilerską, do stworzenia której wykorzystano turkusy, malachity i kryształy Swarovskiego. Powstał z myślą o Jubileuszu 100-lecia Niepodległości Polski.

2. Wydawnictwo ŚWIĘTY WOJCIECH

za książkę: Opere et veritate. Arcybiskup Stanisław Gądecki.
25-lecie sakry biskupiej. 15-lecie posługi w Archidiecezji Poznańskiej

Publikacja upamiętnia ćwierćwiecze posługi biskupiej i 15-lecie kierowania Archidiecezją Poznańską, które Jubilat świętował w roku 2017.

Prezentuje sylwetkę Jubilata i podsumowuje Jego dorobek kapłański i duszpasterski. Teksty kilkudziesięciu autorów dokumentują liczne aktywności arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, zaś swoiste Jego credo stanowi wybór publicznych wypowiedzi z okresu pełnienia posługi w Poznaniu.

 • w kategorii: ‘edytorstwo – album’

1. Wydawnictwo JEDNOŚĆ

za książkę: Rafael, autorstwa: Claudio Strinatiego

Zapisana obrazem fascynująca biografia jednego z najwybitniejszych artystów sztuki sakralnej, Rafaela Santiego – architekta i malarza, twórcy, który mimo śmierci w wieku zaledwie 37 lat, pozostawił po sobie arcydzieła takie jak „Złożenie Chrystusa do grobu”, liczne „Madonny z Dzieciątkiem” czy „Święte Rodziny”. Lektura obowiązkowa dla miłośników sztuki europejskiego renesansu.

2. Wydawnictwo ŚWIĘTEGO FILIPA

za książkę: Wielka Księga Patriotyczna, autorstwa: Ireneusza Korpysia i Józefiny Kępy

Kompendium wiedzy na temat historii Polski, zawierające poczet królów i książąt, wykaz największych rodzimych patriotów oraz polskich świętych i błogosławionych. Osobną część stanowi swoista lekcja historii Polski w obrazach najwybitniejszych polskich malarzy, dokumentujących ważne wydarzenia z dziejów naszej Ojczyzny. Edycja wzbogacona została dwupłytowym wydaniem „Najpiękniejszych pieśni patriotycznych”.

 • w kategorii: ‘duchowość’

1. Wydawnictwo AA

za książkę: Błogosławiony Bartolo Longo i tajemnice Matki Bożej z Pompejów
autorstwa: Piera Marino Frasconiego

„Kto szerzy różaniec, ten jest ocalony!”. Biografia niezwykłego sługi bożego, Błogosławionego Bartolo Longo, zwanego Apostołem Różańca – mecenasa i twórcy sanktuarium w Pompejach, który na ruinach pogańskiego miast utworzył największe na świecie miejsce kultu Matki Bożej Różańcowej. Autor jest naocznym świadkiem wielu wydarzeń, o których pisze w swojej książce.

2. Wydawnictwo ROSIKON PRESS

za książkę: Mocarz Boży. Święty Stanisław Papczyński,
autorstwa: Grzegorza Górnego i Janusza Rosikonia

Święty Stanisław Papczyński był kapłanem całym sercem oddanym posłudze na rzecz bliźnich, mistykiem i wizjonerem, niestrudzonym duszpasterzem i natchnionym kaznodzieją, spowiednikiem zwykłych ludzi, królów i przyszłych papieży. Był też gwałtownikiem, którego cechowały pasja, upór i determinacja – przymioty te pozwoliły mu pozostać do końca wiernym powierzonej mu przez Boga misji. Ktoś taki pojawia się w narodzie raz na wiele lat.

3. Wydawnictwo GAUDIUM

za książkę: Kocham dzieło Ducha Świętego. Spotkania z Katechizmem Kościoła Katolickiego,
autorstwa: ks. abp Stanisława Budzika

Kościół jest dziełem Ducha Świętego. W swojej publikacji Arcybiskup przypomina, że obecność Trzeciej Osoby Boskiej dostrzegamy w dziełach, których dokonuje, a do tego co niewidzialne docieramy poprzez naszą wiarę.

 • w kategorii: ‘świadectwo’

1. Wydawnictwo FRONDA

za książkę: Gietrzwałd. 160 objawień Matki Bożej dla Polski i Polaków – na trudne czasy,
Ilustrowane wydanie jubileuszowe autorstwa Grzegorza Kasjaniuka

Jubileuszowe wydanie publikacji przypominającej Objawienie Matki Bożej w Gietrzwałdzie -jedno z 12 na świecie i jedyne w Polsce, oficjalnie uznane przez władzę kościelną. Autor, niestrudzony orędownik kultu i wiedzy o nim, stara się przybliżyć przede wszystkim przesłanie, jakie dla Polski i świata płynie z Gietrzwałdu.

2. Wydawnictwo AA

za książkę: Dwa Królestwa,
autorstwa Błogosławionego męczennika bpa Grzegorza Chomyszyna ze Stanisławowa

Świadectwo prawdziwego oddania Bogu i Kościołowi bohatera narodowego Ukrainy – błogosławionego biskupa Grzegorza Chomyszyna, pełni jednocześnie rolę niezwykle cennego źródła do poznania historii Ukrainy i stosunków ukraińsko-polskich w XX wieku.

3. Wydawnictwo LITERACKIE

za książkę: Sekretarz dwóch papieży. Rozmowa z ks. arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim,
autorstwa Krzysztofa Tadeja

Rozmowa o tajemnicach Watykanu i papiestwa – relacja człowieka, który widział to, czego nie widzieli inni. Jednocześnie osobista opowieść o podróży przez życie i kapłaństwo, począwszy od domu rodzinnego w małej wsi na Podkarpaciu, poprzez sprawowanie funkcji sekretarza dwóch papieży, aż po posługę arcybiskupią we Lwowie.

 • w kategorii: ‘książka dla dzieci’

1. Wydawnictwo BERNARDINUM

za książkę: Kredkami do Nieba. Rok B. Zajęcia plastyczne inspirowane niedzielną Ewangelią,
autorstwa: Doroty Łoskot-Cichockiej i Anny Moszyńskiej
z ilustracjami Marianny Oklejak

Zbiór ponad 50 „scenariuszy” niedzielnych rodzinnych spotkań z Pismem Świętym, które przebiegają według przemyślanego schematu wstępu do lektury Biblii. Ma on zaciekawić młodego odbiorcę, czytania wybranego fragmentu Pisma Świętego, rozmowy o przeczytanym tekście oraz zwieńczyć wszystko zajęciami plastycznymi.

Dzieci uczą się, się że lektura Słowa Bożego buduje w nich zdolność nawiązywania osobistego kontaktu z Chrystusem – umiejętność modlitwy.

2. Wydawnictwo ŚWIĘTY WOJCIECH

za książkę: Wojtek. Żołnierz bez munduru,
autorstwa Elizy Piotrowskiej

Opowieść o losach najbardziej niezwykłego żołnierza, jaki służył w polskim wojsku. Niedźwiedź Wojtek przewędrował z armią generała Andersa przez Bliski Wschód, służył w Bitwie pod Monte Cassino, aż po zasłużony przydział do ogrodu zoologicznego w szkockim Edynburgu. Autorce udało się przekazać w niej kilka uniwersalnych prawd o świecie i życiu, jak ta, że dla Wojtka najważniejszym zapachem jest… zapach wolności.

3. Wydawnictwo DREAMS

za książkę: Opowieści biblijne dziadzia Józefa 4,
autorstwa Lidi Miś z ilustracjami Ewy i Jolanty Ludwikowskich

Dziadek Józef zawsze znajdzie sposób na zainteresowanie opowieściami biblijnymi swoich wnuków. Osobisty tekst Lidii Miś oparty na wspomnieniach szczęśliwego dzieciństwa wypełnionego wizytami u ukochanych dziadków, pokazuje małym czytelnikom, że każdy, niezależnie od tego kim jest i co robi w życiu, może spotkać Jezusa na swojej drodze.

 • w kategorii: ‘książka dla młodzieży’

1. Wydawnictwo AA

za książkę: Historia Polski w komiksie. Pierwszy komiks o historii Polski wydany na 100. rocznicę odzyskania Niepodległości,
autorstwa: Pawła Kołodziejskiego i Bogusława Michalca

Komiksowa forma opowieści o historii Polski to strzał w dziesiątkę! Żywa narracja, możliwość wyrażania uczuć bohaterów używając wyłącznie obrazu, krótkie i zrozumiałe komunikaty sprawiają, że „Historia Polski w komiksie” przyciąga uwagę czytelnika, a świat przedstawiony w przypowieści pochłania go w całości, nie przytłaczając złożoną tematyką.

Lektura komiksu sprawia, że apetyt na kolejne spotkanie z historią naszej Ojczyzny rośnie z każdą przewracaną kartą.

2. Wydawnictwo BIAŁY KRUK

za książkę: Życie św. Brata Alberta. Biografia ilustrowana,
autorstwa Jolanty Sosnowskiej i Zygmunta Wierciaka

Popularna w swoim charakterze publikacja w zajmujący sposób przybliża dzieje Adama Chmielowskiego – burzliwą młodość, powstańcze doświadczenia, zamiłowanie do malarstwa, moment nawrócenia i bezkresnego oddania się posłudze na rzecz ubogich i pokrzywdzonych przez los.

 

 • w kategorii: ‘książka autora zagranicznego’

1. Wydawnictwo Teologii Politycznej

za książkę: Współczesne problemy religijne,
autorstwa Alaina Besancona w tłumaczeniu Wiktora Dłuskiego

Szczegółowy przegląd trudności, z jakimi zmaga się religia chrześcijańska w naszych czasach. Francuski myśliciel i uczony szuka odpowiedzi na pytania o to, czym jest ortodoksja religijna, zaangażowanie inteligencji w Kościele łacińskim, czy istnieje sztuka chrześcijańska, czy Drugi Sobór Watykański zrozumiał islam, a nawet dlaczego demografia piekła uległa zmianie.

2. Wydawnictwo ŚWIĘTY WOJCIECH

za książkę: Pergaminy,
autorstwa Jerry’ego B. Jenkinsa i Jamesa S. MacDonalda

Dobra powieść historyczna powinna przykuwać czytelnika ciekawostkami z przeszłości, wiarygodnością kreowanego świata i wydarzeń, bez uciekania się do epatowania czytelnika tanią sensacją. Tak właśnie czyni Autor tej powieści, który wtrąca czytelnika w sam środek dynamicznej podróży między starożytnością a współczesnością, w czasie której toczy się walka o życie.

3.  Państwowy Instytut Wydawniczy

za książkę: Pisma więzienne,
autorstwa Tomasza More

Wyłania się z nich obraz człowieka rozdartego między wiernością wierze i Kościołowi a królowi, którego władza od Boga przecież pochodzi. Przykład męczeńskiego oporu przed uznaniem zwierzchnictwa króla nad Kościołem, który był przyczyną osamotnienie i cierpienia, jakich doznawał Morus podczas okresu uwięzienia w Tower aż do momentu egzekucji. Dla współczesnych jest to również świadectwo i przykład postawy moralnej skoncentrowanej na obronie prawdziwych wartości.

 

 • w kategorii: ‘tłumacz’

1. Wydawnictwo AA

za książkę: Kazania o Najświętszej Maryi Pannie,
autorstwa św. Bernarda z Clairvaux, w tłumaczeniu ks. Ildefonsa Bobicza

Wybitne dzieło mistrza duchowego w klasycznym już przekładzie z okresu 20-lecia międzywojennego. Autora i tłumacza w oczywisty sposób łączy uwielbienie Najświętszej Maryi Panny, co w naturalny sposób czyni z tej publikacji bezcenny zbiór wskazówek do odczytania fenomenu Dziewicy Matki.

2. Wydawnictwo Karmelitów Bosych

za książkę: Pień Duchowa świętego Jana od Krzyża,
w przekładzie: Marcina Kurka i Carlosa Marrodana Casasa

Udana próba zmierzenia się z monumentalnym osiągnięciem poezji mistycznej jakim jest „Pieśń duchowa” Jana od Krzyża. Mamy tu do czynienia z poezją, która wydaje się być nie z tego świata, a jednocześnie dla wielu twórców i myślicieli od wieków pozostaje źródłem niewyczerpanej inspiracji. Na podkreślenie zasługuje również wysiłek i praca zespołu translatorskiego i redakcyjnego.

 

 • w kategorii: ‘seria wydawnicza (dzieła zebrane)’

1. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza

za serię: Chrystianizacja Europy, Kościół na przełomie I i II tysiąclecia,
Chrystianizacja „Młodszej Europy, Chrzest Mieszka I, Chrystianizacja państwa Piastów
pod redakcją prof. Jerzego Strzelczyka

Dzieło porusza tematykę początków polskiej państwowości i ich organicznego związku z religią chrześcijańską. Stanowi kompleksowe studium dziejów chrystianizacji naszej części kontynentu europejskiego oraz naświetla szczegóły związane z rozwojem tej religii na terytorium państwa Piastów. Wskazuje na rolę, jaką odegrała ona w kształtowaniu i rozwoju polskiej państwowości w kolejnych wiekach.

2. Wydawnictwo Rosikon Press

za serię: Świadkowie Tajemnicy: Świadkowie Tajemnicy. Śledztwo w sprawie relikwii Chrystusowych, Dowody Tajemnicy. Śledztwo w sprawie zjawisk nadprzyrodzonych, Tajemnica Graala. Śledztwo w sprawie Świętego Kielicha, Ufam. Śladami świętej Siostry Faustyny, Sekrety Guadalupe. Rozszyfrowanie ukrytego kodu, Tajemnice Fatimy. Największy sekret XX wieku
autorstwa: Grzegorza Górnego i Janusza Rosikonia

Utrzymana w popularnej formule wydawniczej i ceniona przez czytelników seria publikacji poświęconych fenomenowi Tajemnicy i jej świadectw, jakie na przestrzeni wieków koncentrują wokół siebie uwagę wierzących i niewierzących z całego świata. Autorzy przeprowadzają czytelnika przez kolejne niezwykłe opowieści o najważniejszych symbolach chrześcijaństwa.

3. Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

za serię: Źródła do Dziejów Kultury Duchowej w Polsce: Pisma duchowe i mistyczne księdza Piotra Semenenki, Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj. Godzinki staropolskie,
wydanie i wprowadzenie: Anna Gąsior, ks. prof. Janusz Królikowski

Projekt wydawniczy, inicjujący badania nad dziejami kultury duchowej na ziemiach Polskich. Cykl ma wskazywać najciekawsze i najcenniejsze postacie w tym obszarze, m.in. uznanych i cenionych mistyków oraz zjawiska, stanowiące o niezwykłości rodzimej tradycji religijnej i kulturowej.

 

 • w kategorii: ‘publicystyka religijna’

1. Wydawnictwo ŚWIĘTY WOJCIECH

za książkę: W sercu chaosu. Dramat chrześcijan na Bliskim Wschodzie.
Patriarcha Bechara Rai w rozmowie z Isabelle Dillman

Osobisty i realistyczny obraz obecnej sytuacji chrześcijan żyjących na Bliskim Wschodzie, poparty osobistą siłą wewnętrzną i niezłomną wiarą bohatera. Patriarcha Bechara Rai kreśli historię relacji chrześcijaństwa z islamem, jednocześnie apelując do wszystkich chrześcijan Wschodu, by trwali na swoich ziemiach. Książka ta powinna być lekturą obowiązkową dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką problemów na Bliskim Wschodzie.

2. Wydawnictwo ESPRIT

za książkę: Zostawiam wam moją nadzieję,
autorstwa ks. Abpa Damiana Zimonia, Aliny Petrowej-Wasilewicz
oraz ks. Arkadiusza Wuwera

Osobiste wyznania duszpasterza, kaznodziei i wielkiego społecznika, które stanowią podsumowanie trwającej sześć dekad posługi kapłańskiej. Rozmówcy nie unikają trudnych pytań o Kościół i Polskę. Duchowa sylwetka arcybiskupa Zimonia ukazuje nieprzebrane pokłady nadziei, a sama książka ma jeden cel – wskazuje na Chrystusa, który jest odpowiedzią na każde pytanie człowieka.

3. Wydawnictwo Teologii POLITYCZNEJ

za książkę: Mowa wewnętrzna. Sceny z życia duchowego,
autorstwa ks. prof. Jana Sochonia

„Każdy ma dzisiaj prawo mówić o sobie” – pisze ks. Jan Sochoń w tej książce, która przepełniona jest rozmyślaniem, często na wskroś poetyckim nad tym czym jest czas, starość, wspólnota, grzech, rozmowa z Bogiem i z samym sobą, sztuka i poezja, ludzkie ciało.
Duchowe i intelektualne bogactwo tego zbioru potwierdza prawa Autora do mówienia o sobie.

 

 • w kategorii: ‘multimedia’

1.  Dom Wydawniczy RAFAEL

za pakiet: Kamera! Akcja! Katecheza! Filmowy pakiet na lekcje religii.
12 filmów katechetycznych z konspektami lekcji,
autor konspektów: Wojciech Jaroń

Praktyczna pomoc w nauczaniu religii w warunkach szkolnych odpowiadająca predyspozycjom i wymaganiom współczesnej młodzieży. Atrakcyjna forma, zrozumiały język prezentowanych treści i umiejętność przyciągnięcia uwagi widza uruchamiają kreatywne myślenie i zaangażowanie się w wymianę myśli i poglądów.

2. Studio Filmowe The Human Experience – Poland Maciej Syka

za film: Szare Anioły (ang. Outcasts), w reżyserii Josepha Campo
i według scenariusza Michaela Campo

Mocny film o wierze… Twórcy zabierają widzów w podróż do niebezpiecznych zakątków świata, miejsc w których brakuje nadziei na normalne życie. Wszędzie tam działają członkowie młodego zakonu – Franciszkanów Odnowy, którzy świadomie zrezygnowali z przywilejów i pokus współczesnego świata, skierowali się ku prostocie i posłudze na rzecz drugiego człowieka.

Realizm prezentowanego świata i bohaterów to główne atuty tego obrazu, które sprawiają, że widz całkowicie poświęca mu swoją uwagę.

 

 • w kategorii: ‘muzyka chrześcijańska – współczesna’

Wydawnictwo M.ART

za album: Missa Sacratissimi Cordis Jesu (Msza do Najświętszego Serca Jezusa),
autorstwa Sławomira Leszczyńskiego i Tomasza Marka

Msza jest przykładem nowej formy ewangelizacji. Jej muzyka brzmi wręcz filmowo, aktywnie pobudza wyobraźnię odbiorcy powodując, że słuchacz może całkowicie oddać się refleksji nad postacią, życiem i misją Jezusa Chrystusa oraz zajrzeć w głąb siebie, albo umocnić czy nawet dostrzec miłosierdzie Boga, którego czasem może nawet nie być świadomy.

 • w kategorii: ‘muzyka chrześcijańska – klasyczna’

1. Wydawnictwo ŚWIĘTEGO KRZYŻA

za album: Deus meus refugii mei rupes,
w wykonaniu Moisesa Santiestebana Pupo

Płyta jest owocem współpracy Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu z Centro Cultural Padre Félix Varela w Hawanie. Dźwięki, które wybrzmiewają na tej płycie, rodzi muzyczna wrażliwość hawańskiego organisty katedralnego Moisésa Santiestebana Pupo.

2. Wydawnictwo POLIHYMNIA

za płytę: Missa in B, Anonim, Partytura / Score,
Muzyka religijna z XIX-wiecznych rękopisów kościoła św. Mikołaja w Bielsku-Białej

XIX-wieczna Msza anonimowego twórcy, która zaskakuje wysokim poziomem warsztatu kompozytorskiego. Autor zaproponował w swojej kompozycji kilka interesujących rozwiązań technicznych. Partytura pochodzi z zasobów kościoła św. Mikołaja w Bielsku-Białej.

3. Wydawnictwo SINDRUK

za płytę: Solum Car • l • men,
w wykonaniu prof. Jaroslava Tuma

Przykład współpracy polsko-czeskiej, której początek dał remont organów w kościele Księżnej Zofii w Pokoju. Album, na którym mistrzowski popis gry organowej dał prof. Jaroslav Tůma ‒ organista z Uniwersytetu Muzycznego w Pradze, ukazał się w serii „Organy Śląska Opolskiego”.

 

 

NAGRODA MAŁY FENIKS SPECJALNY 2018

 

Wydawnictwo JEDNOŚĆ

W Stulecie istnienia, w uznaniu bogactwa publikowanych treści i przykład nowoczesnego wydawcy religijnego, który misję ewangelizacji łączy z otwartością na potrzeby czytelników w każdym wieku.

Katolicka Agencja Informacyjna (KAI)

W 25-lecie wypełniania misji ewangelizacyjnej przez przekazywanie informacji o tematyce religijnej, prezentację nauczania i stanowiska Kościoła w kwestiach najważniejszych dla funkcjonowania współczesnego człowieka i świata.

Dwumiesięcznik „Któż jak Bóg”

W 25-lecie istnienia dwumiesięcznika poświęconego tematyce anielskiej przedstawiającego dzieje aniołów w historii zbawienia i ich wpływu na ludzkie życie, oraz przegląd aktualnych tematów z obszaru wiary i duchowości; za publikowanie katechez i materiałów o charakterze formacyjnym, duchowym.

Za publikowane są katechez i materiałów o charakterze formacyjnym, duchowym i modlitw.

 

NAGRODY MAŁEGO FENIKSA 2018

 

Miesięcznik „WPiS”. Wiara, Patriotyzm i Sztuka

Jeden z najszybciej zdobywających sobie popularność i uznanie młodych periodyków społeczno-kulturalnych skupiający paletę autorów i różnorodność form dziennikarskich wspartą troską o szatę graficzną nastawiony na kształtowanie postaw patriotycznych i katolickiej czytelników, promujący nową politykę polityczną.

Brygida Grysiak

Za wieloletnią pracę dziennikarską, w której jest ceniona za osobistą przyzwoitość, profesjonalizm i obiektywizm. Autorka książek z pozytywnym przesłaniem, ambasadorka Światowych Dni Młodzieży Krakowie 2016, promująca ruch pro-life.

Dwumiesięcznik „Jasna Góra”

Za bycie listem, który przychodzi z Domu Matki Narodu z wieściami o tym, co słychać we wspólnym Domu Polaków; informowanie o życiu Sanktuarium Narodowego; promowanie rodziny, człowieka i życia; rozsiewa po Polsce – i nie tylko – ziarna słów, które padają z „ambony Narodu”, za charakter religijny i patriotyczny.

Barbara Sułek Kowalska

Za – traktowaną jako osobista misja – promocję dobrej książki na łamach tygodnika Idziemy, na falach radiowych, za wskazywanie, jak wykładowca, misji dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, za podręczniki dla dziennikarzy.PATRONI MEDIALNI XXII Targów Wydawców Katolickich w Lublinie
GOŚĆ NIEDZIELNY N NIEDZIELA N IDZIEMY N TVP LUBLIN N RADIO LUBLIN N LubelskaTV N N BIBLIOTEKA ANALIZ N e-KAI N GŁOS KATOLICKI N SIÓDMA DZIEWIĘĆ N RADIO NADZIEJA N NIECODZIENNIK N Magazyn Literacki KSIAZKI N NOTES Wydawniczy N PODLASIE24.PL N KATOLICKIE RADIO PODLASIE N RADIO PLUS N RADIO CENTRUM N KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ N Radio Warszawa N KURIER LUBELSKI N DZIENNIK WSCHODNI N LUBELSKI SERWIS INFORMACYJNY N NASZE MIASTO N RYNEK KSIĄŻKI N WIADOMOŚCI KSIĘGARSKIE N ORSZAK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA N
PARTNERZY Stowarzyszenia Wydawców Katolickich
LUBELSKIE N Drukarnia im. Adama Półtawskiego N Wydawnictwo JEDNOŚĆ N N TOYOTA Marki N N
SWK.pl powered by WordPress - Unnamed