25 Targi Wydawców Katolickich
25 Targi Wydawców Katolickich


FENIKS 2009 – nagrody i wyróżnienia

piątek, 17 Kwi 2009; SWK PL

Znamy już laureatów nagród i wyróżnień FENIKS 2009. Nagrodę Główną FENIKS 2009 otrzymuje o. Leon Knabit OSB za harmonijne ułożenie działalności zakonnej z aktywnością medialną. FENIKS DIAMENTOWY otrzymuje ks. Marek Otolski MIC w dowód wdzięczności za trud stworzenia targów książki religijnej…

.

NAGRODY – FENIKS 2009
 

I
w kategoria: ‘seria wydawnicza’INSTYTUT MYŚLI JÓZEFA TISCHNERA
za serię: ‘Drogi myślenia’

Będącą w dzisiejszym chaosie kulturowym próbą odnowienia refleksji filozoficznej pozbawionej ideologiczno-metodologicznych ograniczeń i skupionej na dialogicznym dociekaniu prawdy, do jakiej prowadzi wiele dróg.

II
w kategorii: ‘literackiej’WYDAWNICTWO W DRODZE za tom: Listy do Lwa autorstwa o. Michała Zioło OCSO

To książka przesycona duchem poetyckiej kontemplacji, pełna prostoty i literacko nienaganna. W świecie promowanym przez współczesną literaturę jest oddechem mądrości i zachętą do pokornego postrzegania rzeczywistości.

III
w kategorii: ‘nauki kościelne’WYDAWNICTWO KSIĘŻY PALLOTYNÓW ‘APOSTOLICUM’ za pracę: Biblia i jej kultura autorstwa Michela Quesnela i Philippe’a Grusona

To dzieło naukowo wyrafinowane, ale i podległe wrażliwości zwykłego czytelnika, ułatwiające więc dotarcie do przesłania zawartego w Biblii. Autorzy, zadając kłam wciąż pokutującemu przeświadczeniu, że Księga Ksiąg jest ezoteryczna i z trudem daje się przełożyć na ludzką codzienność, dowodzą jej egzystencjalnej nośności, swoiście wiecznej aktualności, możliwej do ogarnięcia przez każdego, kto ma otwarte serce i umysł.

IV
w kategorii: ‘edytorskiej’WYDAWNICTWO ARKADY za publikację: Ikony w Polsce. Od średniowiecza do współczesności autorstwa ks. prof. Michała Janochy w opracowaniu graficznym prof. Macieja Buszewicza

Będąc wielką – od średniowiecza do współczesności – panoramą kultury ikony w Polsce, obrazuje znakomite i twórcze zespolenie jej różnych tradycji stylistycznych. Ta edytorsko zachwycająca praca została opatrzona naukowo perfekcyjnym opracowaniem.

V
w kategorii: ‘książka dla dzieci’nagrody FENIKS nie przyznano

.
VI
w kategorii: ‘książka dla młodzieży’WYDAWNICTWO WAM za książkę: Podróż w świat filozofii autorstwa Jerzego Pilikowskiego

To rzadka, rodzima próba popularnego rozjaśnienia podstawowych wzorców myślenia filozoficznego oraz zaciekawienia, zwłaszcza młodego czytelnika tym, co w filozofii istotne. Nie zakłada uprzedzającej lekturę wiedzy, a tylko otwarty, czuły na odkrywanie prawdy, umysł.

VII
w kategorii: ‘autor zagraniczny’WYDAWNICTWO WAM za książki: Jeden świat, Nauka i Opatrzność, Nauka i stworzenie autorstwa Johna C. Polkinghorne’a

To wybitne prace wiarygodnie uzasadniające tezę o jedności świata i konieczności przyjęcia Boga jako gwaranta wszelkiej prawdziwości. Napisane w przystępny językowo i naukowo sposób są wzorem rzetelności w ukazywaniu napięć, trudności, ale i fascynującej zbieżności problemów niesionych przez wiarę i naukę.

VIII i IX
w kategoriach: ‘tłumacz’ i ‘multimedia’ nagród FENIKS nie przyznano

.
X
w kategorii: ‘publicystyka’ŚWIAT KSIĄŻKI za publikację: Tischner – życie w opowieściach autorstwa Witolda Beresia i Artura Więcka ‘Barona’

Frapująca biografia Józefa Tischnera, ułożona ze wspomnień oraz wydarzeń okalających życie i działalność krakowskiego myśliciela; ważny przyczynek nie tylko do poznania dialogicznej filozofii, ale i kultury XX wieku.


WYRÓŻNIENIA – FENIKS 2009
 

I
w kategorii: ‘seria wydawnicza’:

Wydawnictwo WAM za serię: ‘Labirynty. Kolekcja prozy’ przywołującą ów odwieczny i bliski człowiekowi topos «labiryntu», który najpełniej opisuje nasz ludzki los i pragnienie wędrówki z ciemności ku światłu.

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego za serię: ‘Matka Elżbieta Czacka. Pisma’ stanowiącą opracowanie jednego z pomników polskiej duchowości bliskiego nie tylko osobom skupionym wokół środowisk opiekujących się ludźmi ociemniałymi, ale również tym, którzy poszukują wskazań prowadzących do coraz głębszej więzi z Bogiem.

II
w kategorii: ‘literackiej’

Wydawnictwo Księży Marianów MIC za pracę: Przedziwna Matka Stworzyciela Swego. Antologia dawnej polskiej poezji maryjnej w wyborze i opracowaniu Romana Mazurkiewicza. To poetycka księga ukazująca dzieje fascynacji w polskiej kulturze osobą i rolą Maryi w dziele zbawienia. Uzasadnia, że zakorzenienie w duchu maryjnym polskiej wrażliwości religijnej jest jej niezbywalnym rysem, oddającym narodowy charakter wiary, nie tylko naszych przodków.

III
w kategorii: ‘nauki kościelne’

Wydawnictwo Sióstr Loretanek za pracę: Aleksander Fedorowicz. Po prostu ksiądz autorstwa ks. Piotra Pawlukiewicza. To wnikliwa rozprawa, a przy tym napisana z duszpasterską swadą i polotem, ukazująca w teologicznie intrygujący sposób podstawy oddziaływania księdza Aleksandra Fedorowicza na polski katolicyzm. Warto dodać, iż to ważna książka dla zrozumienia wielu dyskusji wiążących się zwłaszcza z pojmowaniem miejsca Kościoła we współczesnym świecie.

Wydawnictwo Homo Dei za pracę: Kościół i kultura w dialogu autorstwa Witoda Kaweckiego CSsR odtwarzającą niespokojny, choć płodny rytm budujący – w historycznych przekształceniach – dialog Kościoła z kulturą. Książka, co godne uwagi, wytycza też kierunki możliwych w tym względzie nowych przedsięwzięć i dyskusji.

IV
w kategorii: ‘edytorskiej’

Klub Książki Katolickiej za pracę: Duch Liturgii autorstwa kard. Josepha Ratzingera. To prezentacja, dopełniona o pełne benedyktyńskiego ducha fotogramy, papieskiego spojrzenia na liturgię łączącego w jedną eklezjalną całość tradycję z postanowieniami Soboru Watykańskiego II.

V
w kategorii: ‘książka dla dzieci’

Wydawnictwo Jedność za książkę: Dzieciaki z ulicy Tulipanowej, czyli Prawa Małych i Dużych autorstwa Joanny Krzyżanek Będącą mądrą opowieścią o tym, że różnice są naturalne, a każdy z nas ma liczne prawa, które łatwo naruszyć, bo na co dzień w istocie chroni je tylko dobre wychowanie.

VI
w kategorii: ‘książka dla młodzieży’:

Wydawnictwo WAM za książkę: Przepchnąć słonia, czyli słów kilka dla twardzieli… autorstwa o. Rafała Szymkowiaka OFMCap Ukazującą, czym tak naprawdę jest szczęście i jak nierzadko trzeba wiele wysiłku, by z naszej codzienności udało się przepchnąć owe tytułowe słonie, te mniejsze, i te większe, zasłaniające zawsze to, co w życiu najważniejsze.

VII
w kategorii: ‘autor zagraniczny’

Wydawnictwo W Drodze za książkę: Teolog na wygnaniu. Dziennik 1952–1956 autorstwa Yvesa Congara OP. To odważna w refleksji teologicznej i przez to zachęcająca do twórczego namysłu nad treściami Objawienia praca, szczerze oddającą atmosferę, w jakiej działały nauki kościelne w latach poprzedzających Sobór Watykański II, a zarazem przestroga przed źle pojętym konserwatyzmem i nazbyt krańcową oryginalnością.

Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK za książkę: „Pójdź, bądź moim światłem”. Prywatne pisma ‘Świętej z Kalkuty’ autorstwa Matki Teresy z Kalkuty w opracowaniu i z komentarzem Briana Kolodiejchuka MC za wyjątkowy przykład szczerości w ujawnianiu osobistych relacji z Bogiem. Praca, będąc świadectwem o tym, że Stwórca nie zawsze podąża tropem ludzkich rachunków i nadziei, odsłania przejmujące znaki trudnej wierności i współpracy z łaską.

VIII i IX
w kategoriach: ‘tłumacz’ i ‘multimedia’wyróżnień nie przyznano

.
X
w kategorii: ‘publicystyka’

Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK za książkę: Grzechy w kratkę będącą zapisem rozmów o ‘spowiedzi’, jakie z o. Piotrem Jordanem Śliwińskim OFMCap przeprowadziły Elżbieta Kot i Dominika Kozłowska.
To niezwykła próba rozmowy o sprawach, o których trzeba wciąż rozmawiać, w czasie, kiedy świadomość grzechu się rozmywa, a konfesjonały stają się muzealnymi obiektami.

FENIKS DIAMENTOWY
 

ks. Marek Otolski MIC

w dowód wdzięczności za trud stworzenia targów książki religijnej – jak mawiał nieżyjący już biskup Ignacy Jeż – ‘jedynych takich na świecie’ i za rozwijanie ich nierzadko na przekór ludziom i okolicznościom.

FENIKS SPECJANY
 

za wybitne dokonanie w dziedzinie edytorstwa dla Agencji Wydawniczej A LINEA za pracę Ojcze nasz – nasz. Przekłady, parafrazy i inne literackie opracowania Modlitwy Pańskiej. Rzecz zebrał i opracował Jan A. Choroszy

To dzieło przypominające średniowieczną katedrę, ułożone z wielu konfesyjnych i literackich kamyków, pełne językowego dostojeństwa i prostoty zarazem. Pod wieloma względami oryginalne, ukazujące przy tym, jak Ojcze nasz wyznaczało i nieustannie wyznacza horyzonty odniesień do Boga i ludzi. Utwór niespotykanego edytorskiego smaku.

FENIKS 2009 – NAGRODA GŁÓWNA
 

o. Leon Knabit OSB

za harmonijne ułożenie działalności zakonnej z aktywnością medialną, służącą wszystkim, a zwłaszcza tym, którzy nieufnie odnoszą się do Kościoła i wiary; za twórczość literacką, docierającą z trudnym religijnym przesłaniem do wielkich rzesz odbiorców; za wykorzystywanie środków społecznego przekazu w ewangelizacji; wreszcie za styl i osobowość, pełną łagodności oraz wyrozumiałości, spiętą katolicką stanowczością, jak też i ujmującą bezpośredniością.

#
PATRONI MEDIALNI XXIV Targów Wydawców Katolickich w Warszawie
Polskie Radio TVP GOŚĆ NIEDZIELNY DEON NIEDZIELA IDZIEMY DO RZECZY WPiS PRZEWODNIK KATOLICKI KAI Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji GŁOS OJCA PIO ŻYCIE DUCHOWE N FRONDAN Miłujcie sięN AGAPEN GŁOS POKOJU PROMYCZEK Egzorcysta FAMILIA GLORIA24 WIARA.PL Wydawnictwo SERAFIN ŚWIĘTY WOJCIECH WYDAWNICTWO TEOLOGIA POLITYCZNA SIECI PRAWDY wPolityce.pl wSieci Historii FRATRIA TAK RODZINIE RÓŻANIEC ANIOŁ STRÓŻ BIBLIOTEKA ANALIZ PODLASIE24.PL Radio Watykańskie Magazyn Literacki KSIAZKI NOTES Wydawniczy RYNEK KSIĄŻKI WIADOMOŚCI KSIĘGARSKIE WYDAWCA STACJA7 WIRTUALNY WYDAWCA      
PARTNERZY XXIV Targów Wydawców Katolickich w Warszawie
  TRAMWAJE WARSZAWSKIE METRO WARSZAWSKIE NARODOWE CENTRUM KULTURY INSTYTUT KSIĄŻKI BIBLIOTEKA NARODOWA MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI Radio Warszawa KATOLICKIE RADIO PODLASIE Radio Niepokalanów Radio GŁOS Caritas Polska POCZTA POLSKA POLREGIO ZAKON MALTAŃSKI EUROPA CHRISTI CHRZEŚCIJAŃSKIE GRANIE TARGI HISTORYCZNE Międzynarodowy Festiwal Filmów Niepokalanów SACROEXPO TOYOTA Marki Forum Izb Gospodarczych STOWARZYSZENIE POLSKICH MEDIÓW KONSORCJUM IZB i ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH TTG WARSZAWSKA IZBA GOSPODARCZA
     
SPONSORZY XXIV Targów Wydawców Katolickich
  Drukarnia im. Adama Półtawskiego N ARCTIC PAPER N Wydawnictwo JEDNOŚĆ N Drukarnia DRUK-INTRO
SWK.pl powered by WordPress - Unnamed