FENIKS 2009 – nagrody i wyróżnienia

piątek, 17 Kwi 2009; SWK PL

Znamy już laureatów nagród i wyróżnień FENIKS 2009. Nagrodę Główną FENIKS 2009 otrzymuje o. Leon Knabit OSB za harmonijne ułożenie działalności zakonnej z aktywnością medialną. FENIKS DIAMENTOWY otrzymuje ks. Marek Otolski MIC w dowód wdzięczności za trud stworzenia targów książki religijnej…

.

NAGRODY – FENIKS 2009
 

I
w kategoria: ‘seria wydawnicza’INSTYTUT MYŚLI JÓZEFA TISCHNERA
za serię: ‘Drogi myślenia’

Będącą w dzisiejszym chaosie kulturowym próbą odnowienia refleksji filozoficznej pozbawionej ideologiczno-metodologicznych ograniczeń i skupionej na dialogicznym dociekaniu prawdy, do jakiej prowadzi wiele dróg.

II
w kategorii: ‘literackiej’WYDAWNICTWO W DRODZE za tom: Listy do Lwa autorstwa o. Michała Zioło OCSO

To książka przesycona duchem poetyckiej kontemplacji, pełna prostoty i literacko nienaganna. W świecie promowanym przez współczesną literaturę jest oddechem mądrości i zachętą do pokornego postrzegania rzeczywistości.

III
w kategorii: ‘nauki kościelne’WYDAWNICTWO KSIĘŻY PALLOTYNÓW ‘APOSTOLICUM’ za pracę: Biblia i jej kultura autorstwa Michela Quesnela i Philippe’a Grusona

To dzieło naukowo wyrafinowane, ale i podległe wrażliwości zwykłego czytelnika, ułatwiające więc dotarcie do przesłania zawartego w Biblii. Autorzy, zadając kłam wciąż pokutującemu przeświadczeniu, że Księga Ksiąg jest ezoteryczna i z trudem daje się przełożyć na ludzką codzienność, dowodzą jej egzystencjalnej nośności, swoiście wiecznej aktualności, możliwej do ogarnięcia przez każdego, kto ma otwarte serce i umysł.

IV
w kategorii: ‘edytorskiej’WYDAWNICTWO ARKADY za publikację: Ikony w Polsce. Od średniowiecza do współczesności autorstwa ks. prof. Michała Janochy w opracowaniu graficznym prof. Macieja Buszewicza

Będąc wielką – od średniowiecza do współczesności – panoramą kultury ikony w Polsce, obrazuje znakomite i twórcze zespolenie jej różnych tradycji stylistycznych. Ta edytorsko zachwycająca praca została opatrzona naukowo perfekcyjnym opracowaniem.

V
w kategorii: ‘książka dla dzieci’nagrody FENIKS nie przyznano

.
VI
w kategorii: ‘książka dla młodzieży’WYDAWNICTWO WAM za książkę: Podróż w świat filozofii autorstwa Jerzego Pilikowskiego

To rzadka, rodzima próba popularnego rozjaśnienia podstawowych wzorców myślenia filozoficznego oraz zaciekawienia, zwłaszcza młodego czytelnika tym, co w filozofii istotne. Nie zakłada uprzedzającej lekturę wiedzy, a tylko otwarty, czuły na odkrywanie prawdy, umysł.

VII
w kategorii: ‘autor zagraniczny’WYDAWNICTWO WAM za książki: Jeden świat, Nauka i Opatrzność, Nauka i stworzenie autorstwa Johna C. Polkinghorne’a

To wybitne prace wiarygodnie uzasadniające tezę o jedności świata i konieczności przyjęcia Boga jako gwaranta wszelkiej prawdziwości. Napisane w przystępny językowo i naukowo sposób są wzorem rzetelności w ukazywaniu napięć, trudności, ale i fascynującej zbieżności problemów niesionych przez wiarę i naukę.

VIII i IX
w kategoriach: ‘tłumacz’ i ‘multimedia’ nagród FENIKS nie przyznano

.
X
w kategorii: ‘publicystyka’ŚWIAT KSIĄŻKI za publikację: Tischner – życie w opowieściach autorstwa Witolda Beresia i Artura Więcka ‘Barona’

Frapująca biografia Józefa Tischnera, ułożona ze wspomnień oraz wydarzeń okalających życie i działalność krakowskiego myśliciela; ważny przyczynek nie tylko do poznania dialogicznej filozofii, ale i kultury XX wieku.


WYRÓŻNIENIA – FENIKS 2009
 

I
w kategorii: ‘seria wydawnicza’:

Wydawnictwo WAM za serię: ‘Labirynty. Kolekcja prozy’ przywołującą ów odwieczny i bliski człowiekowi topos «labiryntu», który najpełniej opisuje nasz ludzki los i pragnienie wędrówki z ciemności ku światłu.

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego za serię: ‘Matka Elżbieta Czacka. Pisma’ stanowiącą opracowanie jednego z pomników polskiej duchowości bliskiego nie tylko osobom skupionym wokół środowisk opiekujących się ludźmi ociemniałymi, ale również tym, którzy poszukują wskazań prowadzących do coraz głębszej więzi z Bogiem.

II
w kategorii: ‘literackiej’

Wydawnictwo Księży Marianów MIC za pracę: Przedziwna Matka Stworzyciela Swego. Antologia dawnej polskiej poezji maryjnej w wyborze i opracowaniu Romana Mazurkiewicza. To poetycka księga ukazująca dzieje fascynacji w polskiej kulturze osobą i rolą Maryi w dziele zbawienia. Uzasadnia, że zakorzenienie w duchu maryjnym polskiej wrażliwości religijnej jest jej niezbywalnym rysem, oddającym narodowy charakter wiary, nie tylko naszych przodków.

III
w kategorii: ‘nauki kościelne’

Wydawnictwo Sióstr Loretanek za pracę: Aleksander Fedorowicz. Po prostu ksiądz autorstwa ks. Piotra Pawlukiewicza. To wnikliwa rozprawa, a przy tym napisana z duszpasterską swadą i polotem, ukazująca w teologicznie intrygujący sposób podstawy oddziaływania księdza Aleksandra Fedorowicza na polski katolicyzm. Warto dodać, iż to ważna książka dla zrozumienia wielu dyskusji wiążących się zwłaszcza z pojmowaniem miejsca Kościoła we współczesnym świecie.

Wydawnictwo Homo Dei za pracę: Kościół i kultura w dialogu autorstwa Witoda Kaweckiego CSsR odtwarzającą niespokojny, choć płodny rytm budujący – w historycznych przekształceniach – dialog Kościoła z kulturą. Książka, co godne uwagi, wytycza też kierunki możliwych w tym względzie nowych przedsięwzięć i dyskusji.

IV
w kategorii: ‘edytorskiej’

Klub Książki Katolickiej za pracę: Duch Liturgii autorstwa kard. Josepha Ratzingera. To prezentacja, dopełniona o pełne benedyktyńskiego ducha fotogramy, papieskiego spojrzenia na liturgię łączącego w jedną eklezjalną całość tradycję z postanowieniami Soboru Watykańskiego II.

V
w kategorii: ‘książka dla dzieci’

Wydawnictwo Jedność za książkę: Dzieciaki z ulicy Tulipanowej, czyli Prawa Małych i Dużych autorstwa Joanny Krzyżanek Będącą mądrą opowieścią o tym, że różnice są naturalne, a każdy z nas ma liczne prawa, które łatwo naruszyć, bo na co dzień w istocie chroni je tylko dobre wychowanie.

VI
w kategorii: ‘książka dla młodzieży’:

Wydawnictwo WAM za książkę: Przepchnąć słonia, czyli słów kilka dla twardzieli… autorstwa o. Rafała Szymkowiaka OFMCap Ukazującą, czym tak naprawdę jest szczęście i jak nierzadko trzeba wiele wysiłku, by z naszej codzienności udało się przepchnąć owe tytułowe słonie, te mniejsze, i te większe, zasłaniające zawsze to, co w życiu najważniejsze.

VII
w kategorii: ‘autor zagraniczny’

Wydawnictwo W Drodze za książkę: Teolog na wygnaniu. Dziennik 1952–1956 autorstwa Yvesa Congara OP. To odważna w refleksji teologicznej i przez to zachęcająca do twórczego namysłu nad treściami Objawienia praca, szczerze oddającą atmosferę, w jakiej działały nauki kościelne w latach poprzedzających Sobór Watykański II, a zarazem przestroga przed źle pojętym konserwatyzmem i nazbyt krańcową oryginalnością.

Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK za książkę: „Pójdź, bądź moim światłem”. Prywatne pisma ‘Świętej z Kalkuty’ autorstwa Matki Teresy z Kalkuty w opracowaniu i z komentarzem Briana Kolodiejchuka MC za wyjątkowy przykład szczerości w ujawnianiu osobistych relacji z Bogiem. Praca, będąc świadectwem o tym, że Stwórca nie zawsze podąża tropem ludzkich rachunków i nadziei, odsłania przejmujące znaki trudnej wierności i współpracy z łaską.

VIII i IX
w kategoriach: ‘tłumacz’ i ‘multimedia’wyróżnień nie przyznano

.
X
w kategorii: ‘publicystyka’

Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK za książkę: Grzechy w kratkę będącą zapisem rozmów o ‘spowiedzi’, jakie z o. Piotrem Jordanem Śliwińskim OFMCap przeprowadziły Elżbieta Kot i Dominika Kozłowska.
To niezwykła próba rozmowy o sprawach, o których trzeba wciąż rozmawiać, w czasie, kiedy świadomość grzechu się rozmywa, a konfesjonały stają się muzealnymi obiektami.

FENIKS DIAMENTOWY
 

ks. Marek Otolski MIC

w dowód wdzięczności za trud stworzenia targów książki religijnej – jak mawiał nieżyjący już biskup Ignacy Jeż – ‘jedynych takich na świecie’ i za rozwijanie ich nierzadko na przekór ludziom i okolicznościom.

FENIKS SPECJANY
 

za wybitne dokonanie w dziedzinie edytorstwa dla Agencji Wydawniczej A LINEA za pracę Ojcze nasz – nasz. Przekłady, parafrazy i inne literackie opracowania Modlitwy Pańskiej. Rzecz zebrał i opracował Jan A. Choroszy

To dzieło przypominające średniowieczną katedrę, ułożone z wielu konfesyjnych i literackich kamyków, pełne językowego dostojeństwa i prostoty zarazem. Pod wieloma względami oryginalne, ukazujące przy tym, jak Ojcze nasz wyznaczało i nieustannie wyznacza horyzonty odniesień do Boga i ludzi. Utwór niespotykanego edytorskiego smaku.

FENIKS 2009 – NAGRODA GŁÓWNA
 

o. Leon Knabit OSB

za harmonijne ułożenie działalności zakonnej z aktywnością medialną, służącą wszystkim, a zwłaszcza tym, którzy nieufnie odnoszą się do Kościoła i wiary; za twórczość literacką, docierającą z trudnym religijnym przesłaniem do wielkich rzesz odbiorców; za wykorzystywanie środków społecznego przekazu w ewangelizacji; wreszcie za styl i osobowość, pełną łagodności oraz wyrozumiałości, spiętą katolicką stanowczością, jak też i ujmującą bezpośredniością.

#PATRONI MEDIALNI XXI Targów Wydawców Katolickich w Lublinie
GOŚĆ NIEDZIELNY N NIEDZIELA N IDZIEMY N TVP LUBLIN N RADIO LUBLIN N LubelskaTV N N BIBLIOTEKA ANALIZ N KAI N e-KAI N GŁOS KATOLICKI N SIÓDMA DZIEWIĘĆ N RADIO NADZIEJA N NIECODZIENNIK N Magazyn Literacki KSIAZKI N NOTES Wydawniczy N PODLASIE24.PL N KATOLICKIE RADIO PODLASIE N RADIO PLUS N RADIO CENTRUM N KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ N Radio Warszawa N KURIER LUBELSKI N DZIENNIK WSCHODNI N LUBELSKI SERWIS INFORMACYJNY N NASZE MIASTO N RYNEK KSIĄŻKI N WIADOMOŚCI KSIĘGARSKIE N ORSZAK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA N
PARTNERZY Stowarzyszenia Wydawców Katolickich
Drukarnia im. Adama Półtawskiego N Wydawnictwo JEDNOŚĆ N NOWY TYDZIEŃ N Drukarnia DRUK-INTRO N Festiwal Filmów Niepokalanów N N TOYOTA Marki N N
SWK.pl powered by WordPress - Unnamed