25 Targi Wydawców Katolickich
25 Targi Wydawców Katolickich


Apel dziennikarzy katolickich “za życiem”

poniedziałek, 12 Mar 2007; SWK PL

Z apelem o poparcie inicjatywy wzmocnienia prawnej ochrony życia człowieka poprzez szczegółowy zapis w konstytucji zwrócił się w piątek Zarząd Główny Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Chodzi o uzupełnienie art. 30 konstytucji o słowa: “Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi niezbywalne prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci”.

Komisja nadzwyczajna, zajmująca się projektem zmian w konstytucji w kwestii ochrony życia poczętego, przyjęła poprawkę zmieniającą art. 30 konstytucji, mówiącą o tym, że człowiek posiada niezbywalną godność “od chwili poczęcia”.

Autorzy apelu, przekazanego PAP, przypominają słowa papieża Jana Pawła II skierowane w 1987 roku do uczestników kongresu w Rzymie na temat “Prawo do życia a Europa”.

Ojciec Święty powiedział wówczas m.in.: “Bezwarunkowe poszanowanie prawa do życia osoby ludzkiej już poczętej, a jeszcze nie narodzonej, jest jednym z fundamentów, na których opiera się każde cywilizowane społeczeństwo (…) Nie trzeba powoływać się na zasady wiary chrześcijańskiej, by zrozumieć te podstawowe prawdy. Odwołując się do nich, Kościół nie dąży do wprowadzenia państwa chrześcijańskiego, pragnie jedynie popierać rozwój państwa ludzkiego. Takiego państwa, które uznaje za swój główny obowiązek obronę podstawowych praw osoby ludzkiej, a zwłaszcza najsłabszych”.

Symboliczne wydaje się autorom apelu wykorzystanie postkomunistycznego Święta Kobiet do podważania zasady i oczywistego obowiązku chronienia życia dziecka poczętego – do odrzucania nauczania pozostawionego nam przez Jana Pawła II.

Autorzy apelu podkreślają “jasne określenie ochrony życia (…) prosto sformułowane językiem nauki: że kod genetyczny określa godność osoby ludzkiej, która ma swoje prawa od poczęcia do naturalnej śmierci, a prawo każdej osoby do życia to również potrzeba ochrony przed eksperymentami genetycznymi”.

Według autorów apelu, wolność wyrażania opinii, wolność słowa jest jedną z najbardziej podstawowych wartości, ale “nie wyższa od wartości najwyższej – życia ludzkiego”.

Wyrażają też głęboką nadzieję, że ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci “będzie podstawową wartością IV Rzeczpospolitej różniącą wyraźnie ten kolejny czas wzrastania w wolności Ojczyzny – od bolesnych ‘kompromisów’ II i III RP”.

“Pamięć historyczna doświadczenia nazizmu i komunizmu oraz ‘trendy’ współczesności, która próbuje aborcje i eutanazje ukonstytuować, mobilizuje nasze działania do rzeczywistej ochrony życia, jako najważniejszej wartości. Dziwny to czas, gdy człowiek walczy o prawo do własnego życia… gdy niepamięć zaciera tak szybko podstawy nauki Ojca Świętego Jana Pawła II” – podkreślają autorzy apelu.

Źródło: WirtualneMedia.pl / PAP / Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy 

APEL Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy o konstytucyjną ochronę życia poczętego.

W grudniu 1987 r. miał miejsce w Rzymie kongres na temat Prawo do życia a Europa. W przemówieniu do uczestników tego Kongresu Jan Paweł II powiedział między innymi: Bezwarunkowe poszanowanie prawa do życia osoby ludzkiej już poczętej, a jeszcze nienarodzonej, jest jednym z fundamentów, na których opiera się każde cywilizowane społeczeństwo (…) Nie trzeba powoływać się na zasady wiary chrześcijańskiej, by zrozumieć te podstawowe prawdy. Odwołując się do nich, Kościół nie dąży do wprowadzenia państwa chrześcijańskiego, pragnie jedynie popierać rozwój państwa ludzkiego. Takiego państwa, które uznaje za swój główny obowiązek obronę podstawowych praw osoby ludzkiej, a zwłaszcza najsłabszych. Jan Paweł II, Prawo do życia a Europa, L’Osservatore Romano – wyd. polskie, 1988, nr 2, s.25.

Zarząd Główny Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy zwraca się z apelem o poparcie inicjatywy wzmocnienia prawnej ochrony życia człowieka także poprzez szczegółowy zapis w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej – uzupełnienie jej artykułu 38 o słowa: Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci.

Symboliczne wydaje się nam wykorzystanie postkomunistycznego „Święta” Kobiet do podważania zasady I oczywistego obowiązku chronienia życia dziecka poczętego – do odrzucania nauczania pozostawionego nam przez Jana Pawła II.

Jasne określenie ochrony życia – wydawać by się mogło tak prosto sformułowane językiem nauki: że kod genetyczny określa godność osoby ludzkiej, która ma swoje prawa od poczęcia do naturalnej śmierci, a prawo każdej Osoby do życia to również potrzeba ochrony przed eksperymentami genetycznymi.

Wolność wyrażania opinii, wolność słowa jest jedną z najbardziej podstawowych wartości, ale nie wyższą od wartości najwyższej – życia ludzkiego.

Mamy nieustającą nadzieję, że ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci będzie podstawową wartością IV Rzeczpospolitej różniącą wyraźnie ten kolejny czas wzrastania w wolności Ojczyzny – od bolesnych „kompromisów” II I III RP.

Pamięć historyczna doświadczenia nazizmu i komunizmu oraz „trendy” współczesności, która próbuje aborcję i eutanazję ukonstytuować, mobilizuje nasze działania do rzeczywistej ochrony życia, jako najważniejszej wartości. Dziwny to czas, gdy Człowiek walczy o prawo do własnego życia…, gdy niepamięć zaciera tak szybko podstawy nauki Ojca Świętego Jana Pawła II.

za ZG Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy

ks.Bolesław Karcz – wiceprezes KSD
Anna Pietraszek
Bogusław Olszonowicz

8 marca 2007 r.
PATRONI MEDIALNI XXIV Targów Wydawców Katolickich w Warszawie
Polskie Radio TVP GOŚĆ NIEDZIELNY DEON NIEDZIELA IDZIEMY DO RZECZY WPiS PRZEWODNIK KATOLICKI KAI Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji GŁOS OJCA PIO ŻYCIE DUCHOWE N FRONDAN Miłujcie sięN AGAPEN GŁOS POKOJU PROMYCZEK Egzorcysta FAMILIA GLORIA24 WIARA.PL Wydawnictwo SERAFIN ŚWIĘTY WOJCIECH WYDAWNICTWO TEOLOGIA POLITYCZNA SIECI PRAWDY wPolityce.pl wSieci Historii FRATRIA TAK RODZINIE RÓŻANIEC ANIOŁ STRÓŻ BIBLIOTEKA ANALIZ PODLASIE24.PL Radio Watykańskie Magazyn Literacki KSIAZKI NOTES Wydawniczy RYNEK KSIĄŻKI WIADOMOŚCI KSIĘGARSKIE WYDAWCA STACJA7 WIRTUALNY WYDAWCA      
PARTNERZY XXIV Targów Wydawców Katolickich w Warszawie
  TRAMWAJE WARSZAWSKIE METRO WARSZAWSKIE NARODOWE CENTRUM KULTURY INSTYTUT KSIĄŻKI BIBLIOTEKA NARODOWA MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI Radio Warszawa KATOLICKIE RADIO PODLASIE Radio Niepokalanów Radio GŁOS Caritas Polska POCZTA POLSKA POLREGIO ZAKON MALTAŃSKI EUROPA CHRISTI CHRZEŚCIJAŃSKIE GRANIE TARGI HISTORYCZNE Międzynarodowy Festiwal Filmów Niepokalanów SACROEXPO TOYOTA Marki Forum Izb Gospodarczych STOWARZYSZENIE POLSKICH MEDIÓW KONSORCJUM IZB i ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH TTG WARSZAWSKA IZBA GOSPODARCZA
     
SPONSORZY XXIV Targów Wydawców Katolickich
  Drukarnia im. Adama Półtawskiego N ARCTIC PAPER N Wydawnictwo JEDNOŚĆ N Drukarnia DRUK-INTRO
SWK.pl powered by WordPress - Unnamed