25 Targi Wydawców Katolickich
25 Targi Wydawców Katolickich


Walne Zgromadzenie Członków SWK

wtorek, 23 Paź 2007; SWK PL

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Wydawców Katolickich odbędzie się 13 listopada 2007 r. (wtorek).

Bardzo proszę o zarezerwowanie i uwzględnienie tego terminu w swoich kalendarzach.

Działając na podstawie paragrafu 15 statutu Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje XIII Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich w dniu 13 listopada 2007 r. i zapraszam wszystkich członków do udziału w obradach. Pierwszym terminem otwarcia Walnego Zgromadzenia jest – godz. 10.00, drugim – godz. 11.00.

Obrady Walnego Zgromadzenia SWK odbędą w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie, ul. Kilińskiego 20 (dojazd z Warszawy autobusem nr 713, przystanek na Woli koło elektrociepłowni, należy wysiąść na 2 przystanku za kościołem Miłosierdzia Bożego).

Proponowany porządek obrad:

13 listopada 2007 r. – wtorek

 • 10.00 – Msza św.
 • 11.00 – otwarcie XIII Walnego Zgromadzenia SWK,
  – powitanie członków,
  – wybór przewodniczącego zgromadzenia,
  – wybór protokolanta,
  – przyjęcie porządku obrad,
  – powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
  – powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 • 11.30 – sprawozdanie z pracy Zarządu Stowarzyszenia w okresie 07.11.2006 – 12.11.2007 r.
 • 12.00 – sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 • 12.15 – dyskusja nad sprawozdaniami.
 • 13.00 – obiad.
 • 14.00 – c.d. dyskusji nad sprawozdaniami oraz nad programem działania
  – przyjęcie uchwał w sprawie:
  – programu działania SWK w 2008 r. zgłoszonego przez Zarząd SWK
  – uchwał zgłoszonych przez Komisję Uchwał i Wniosków
  – zamknięcie obrad XIII Walnego Zgromadzenia SWK
 • 17.00 – rozjazd

Jednocześnie informuję, że koszt pobytu w Domu Rekolekcyjnym wynosić będzie 50 zł. od osoby i o uiszczenie tej kwoty proszę uczestników Walnego Zgromadzenia u skarbnika SWK. Prosimy też o uregulowanie składek członkowskich. Składki można także przekazać na konto Stowarzyszenia: 78 1060 0076 0000 3200 0092 7397

Wszelkich informacji na temat zwołanego Walnego Zgromadzenia udziela niżej podpisany: tel. 0-601 272312.

POBIERZ formularz UPOWAŻNIENIA…

Z pozdrowieniami
ks. Marek Otolski MIC
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wydawców Katolickich.PATRONI MEDIALNI XXI Targów Wydawców Katolickich w Lublinie
GOŚĆ NIEDZIELNY N NIEDZIELA N IDZIEMY N TVP LUBLIN N RADIO LUBLIN N LubelskaTV N N BIBLIOTEKA ANALIZ N KAI N e-KAI N GŁOS KATOLICKI N SIÓDMA DZIEWIĘĆ N RADIO NADZIEJA N NIECODZIENNIK N Magazyn Literacki KSIAZKI N NOTES Wydawniczy N PODLASIE24.PL N KATOLICKIE RADIO PODLASIE N RADIO PLUS N RADIO CENTRUM N KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ N Radio Warszawa N KURIER LUBELSKI N DZIENNIK WSCHODNI N LUBELSKI SERWIS INFORMACYJNY N NASZE MIASTO N RYNEK KSIĄŻKI N WIADOMOŚCI KSIĘGARSKIE N ORSZAK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA N
PARTNERZY Stowarzyszenia Wydawców Katolickich
Drukarnia im. Adama Półtawskiego N Wydawnictwo JEDNOŚĆ N NOWY TYDZIEŃ N Drukarnia DRUK-INTRO N Festiwal Filmów Niepokalanów N N TOYOTA Marki N N
SWK.pl powered by WordPress - Unnamed